Mindmappen

advertisement
Mindmappen
Een kleurrijk avontuur.
Welkom
•
•
•
•
•
Wat gaan we vandaag doen:
Hoe mensen leren
De hersenwerking
De principes van mindmappen
Ervaringen in de klas
Aan de slag
Hoe mensen leren
•
•
•
•
•
•
Items aan het begin van de leerperiode
(primacy effect).
Items aan het eind van een leerperiode
(recency effect).
Ieder item geassocieerd met dingen of patronen reeds
opgeslagen, of gelinkt aan andere aspecten van wat
geleerd wordt.
Ieder item dat is benadrukt als bijzonder of uniek.
Ieder item dat appelleert aan de vijf zintuigen.
De items die de persoon bijzonder interessant vindt.
De hersenwerking
De linkerhersenhelft is gespecialiseerd in de
volgende vaardigheden:
1. Taal (woorden, symbolen).
2. Nummers.
3. Logica (volgorde, lijstjes, lineair, analyse,
tijd, associatie).
De hersenwerking
De rechterhersenhelft is gespecialiseerd in de
volgende vaardigheden:
1. Ritme (patronen).
2. Kleur.
3. Plaatjes (dagdromen, verbeelding,
visualisatie).
4. Ruimtelijk bewustzijn (dimensies,
associatie, gestalt). (Buzan)
Mindmappen
• Ontwikkeld door Tony Buzan.
• Sluit beter aan bij onze hersenwerking.
• Maakt beter gebruik van beide
hersenhelften.
• Principe van radiant thinking
kenmerken van mindmapping
• Het onderwerp van aandacht wordt verbeeld in
een centraal plaatje.
• De belangrijkste thema's van het centrale
onderwerp vertakken zich verder.
• De takken bestaan uit een kernwoord of plaatje,
geplaatst op een geassocieerde lijn.
Onderwerpen van afnemend belang worden ook
uitgedrukt in uiteinden van deze takken.
• De takken vormen een soort wortelstructuur
Het onderwerp van aandacht wordt
verbeeld in een centraal plaatje.
De belangrijkste thema's van het
centrale onderwerp vertakken zich
verder.
De takken bestaan uit een
kernwoord of plaatje, geplaatst op
een geassocieerde lijn.
De takken vormen een soort
wortelstructuur
Instructie
Instructie voor het maken van een
samenvatting in de vorm van een Mind
Map.
• Wat heb je nodig? Een vel A4 (of A3), een
pen en kleurpotloden of stiften.
• Een mindmap lukt niet altijd in één keer.
Maak dan een nieuwe.
Hoe maak je een mindmap
• Neem een A4 (of A3) en leg het overdwars
(landscape).
• Noteer sleutelwoorden (geen zinnen). Werk
netjes en schrijf duidelijk.
• schrijf de titel van het hoofdstuk, het thema waar
het om gaat, in het midden van het vel.
• Maak er een tekeningetje bij dat voor jou het
onderwerp symboliseert en trek er een kader
omheen (een ellips).
• Trek, uitgaande van dit kader, een krans van lijnen naar de
sleutelwoorden van het hoofdstuk, de titels van de
paragrafen, met verschillende kleuren; het zijn de takken die
van boven gezien uit de boom (de ellips) groeien. Maak er
zoveel mogelijk tekeningetjes bij.
• Noteer naast die takken de begrippen die in de paragraaf
worden gebruikt.
• Bij ieder begrip krijg je nieuwe invallen. Schrijf elke inval als
een sleutelwoord (niet in de vorm van een zin) naast de
nieuwe (zij)takken. Vervang eventueel sleutel woorden door
tekeningetjes.
• Uit iedere zijtak kunnen weer nieuwe zijtakjes groeien en zo
verder.
Voorbeelden van leerlingen
Wat valt op:
• Schaamte voor tekenen…kinderachtig
• Liever met de computer
• Wel Kleurgebruik
• Verbeelding
• Andere beelden
• Hybride vorm
gebruik
•
•
•
•
Als samenvattingstechniek
Als brainstormtechniek
Verbanden duidelijk maken/krijgen
Ordenen en structureren
Voordelen
•
•
•
•
•
Overzichtelijk
Persoonlijk
Creatief
Hersenen optimaler benut
leuk
Gebruik in de klas
Gebruik in de klas
•
•
•
•
•
Als samenvatting
Als brainstorm
Als Kleurrijk woordweb.
Kleurgebruik op bord
Ook kleurgebruik in schrift
Aan de slag
• Wees creatief!
Download