BEHEERFICHE Soort : Vlakke dwergmispel Cotoneaster

advertisement
Invasieve planten in het Waals Gewest
BEHEERFICHE
Soort : Vlakke dwergmispel
Cotoneaster horizontalis Decaisne
Familie
: Rosaceae (of Malaceae) 1
Herkomst
: West-China
Vlakke dwergmispel in het wild (links), met zijn typische bladeren en vruchten (rechts). Foto in het midden: een exemplaar in de herfst,
gemakkelijk herkenbaar aan de talrijke rode bessen op de bladloze takken.
Beheertips *
To do
Not to do
-
Chemische methodes: instrijken en besproeien van de takken werden uitgetest maar geven geen
goede resultaten. Het instrijken van de stobbes is de enige werkzame, geteste methode. Vanuit deze
stobbes treedt één jaar na behandeling nog steeds geen hergroei op. Deze resultaten moeten echter
op lange termijn bevestigd worden. De behandeling van de stobbes bestaat erin de takken te
verwijderen en m.b.v. een penseel het product aan te brengen (getest product: Roundup Max in
een verdunning van 1:32, m.a.w. 16 ml product in 500 ml water). De behandeling wordt het best
eind september, bij neerwaartse sapstroom, uitgevoerd. Het is essentieel dat de afgesneden takken
worden weggehaald en verbrand. Beperk de verspreiding van bessen die in deze periode
gemakkelijk afvallen. Een mogelijke oplossing is het inwikkelen van de plant voor de snoei.
-
Mechanische methodes: Snoei kan de groei tijdelijk afremmen en dus ook de expansie van de
populaties. Voor de vruchtvorming (half augustus) alle takken vanaf de stam verwijderen, met
behulp van een snoeischaar of -mes. De verwijderde takken opeenhopen en ter plekke laten drogen.
Deze techniek volstaat niet om de vlakke dwergmispel uit te roeien, want vanuit de stam ontstaan
tal van nieuwe scheuten. Na de snoei groeien er vaak meer takken terug dan aanvankelijk. In de
literatuur wordt aangeraden om door herhaaldelijke snoei de plant geleidelijk aan uit te putten. Uit
testen bleek echter dat twee keer per jaar gedurende twee jaar snoeien onvoldoende bleek om de
plant uit te roeien. Snoeien gevolgd door het verbranden van de stobbe, wat tot goede resultaten
leidt bij buxus (Buxus sempervirens), werd eveneens getest en biedt geen afdoende efficiëntie.
-
Niet aanplanten, noch verspreiden.
-
Niet sproeien. Naast de negatieve impact op het milieu lijkt sproeien niet efficiënt. De behandelde
exemplaren vertonen het jaar na de behandeling hergroei.
-
Vermijd snoeien na de vruchtvorming (risico op verspreiding van de zaden), behalve in geval van
instrijken van de stobbe.
-
Niet uittrekken in kalkrijke gazons (risico op milieubeschadiging).
-
Het groenafval niet verspreiden, noch op een onbewaakte plek achterlaten.
-
Het groenafval niet in de natuur of in een rivier gooien en ze ook niet naar een groenafval
inzamelpunt brengen (risico op verspreiding van de zaden of fragmenten).
-
1 : de soort kan worden ondergebracht in een van beide families al naar gelang van de systematische classificaties. De Malaceae worden
vaak ingedeeld in de familie Rosaceae; * : aanbevelingen geformuleerd na 27 maanden opvolging, tussen 2008 en 2010
M. Halford, G. Frisson, E. Delbart et G. Mahy. Unité Biodiversité et Paysage (GxABT) – Cellule d’appui à la gestion des plantes
invasives - Passage des Déportés, 2 – 5030 Gembloux – [email protected]
1
Door het verwijderen van de takken wordt de zaadproductie verhinderd waardoor de expansie van de populaties afgeremd
wordt. Het effect van het snoeien van de takken is tijdelijk aangezien er het volgende jaar hergroei van nieuwe scheuten
optreedt. In de literatuur wordt melding gemaakt om gedurende 3 jaar elk jaar te snoeien. Twee snoeibeurten /jaar zijn
noodzakelijk om de planten te verzwakken, een eerste eind mei en een tweede eind augustus. Dit volstaat echter niet om een
plant definitief uit te roeien.
Het instrijken van de stobben levert bemoedigende resultaten op. De methode bestaat erin alle takken van een plant te
verwijderen (foto links) en vervolgens met een penseel Roundup Max (dosering zie hoger) op de stam aan te brengen
(materiaal, zie middelste foto). Via deze methode dringt het product diep in de plant in, waardoor er het volgende jaar geen
hergroei van scheuten plaatsvindt (foto rechts).
M. Halford, G. Frisson, E. Delbart et G. Mahy. Unité Biodiversité et Paysage (GxABT) – Cellule d’appui à la gestion des plantes
invasives - Passage des Déportés, 2 – 5030 Gembloux – [email protected]
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards