Freemind

advertisement
Freemind
Freemind

FreeMind is een open-code mindmap
hulpprogramma ontworpen in Java voor het
organiseren, analyseren en structuren van ideeën
en informatie.
Mindmappen



Het is een grafische manier van aantekeningen
maken, bij het studeren helpt het om details van
hoofdzaken te onderscheiden en informatie
logisch te ordenen in het geheugen.
Een combinatie van schrijven en tekenen.
Een creatief spiekbriefje.
De belangrijkste tips voor het
maken van een mindmap:






Gebruik steekwoorden en zo weinig mogelijk tekst.
Gebruik verschillende kleuren.
Teken plaatjes bij de woorden, zo onthoud je ze
makkelijker.
Schrijf in blokletters.
Verbind delen van je mindmap met pijlen en kleuren.
Omcirkel de delen van je mindmap die bij elkaar horen.
Download