Oktober 2016 Augustinianum Decanaat M. van Mens en T. Verhagen

advertisement
Aanmelding Studie hand-out voor havo 5 en vwo 6 leerlingen.
Regelingen veranderen vaak. Deze informatie is daarom onder voorbehoud.
Aanmeldingsprocedure
1. Inschrijving hoger onderwijs
Examenleerlingen/aankomende studenten moeten zich aanmelden voor een studie op HBO en
Universiteit door gebruik te maken van de site van Studielink: www.studielink.nl .
Op de site moet een account worden aangemaakt (let op: zorg eerst voor een DigiD-code met
sms-functie!).
Zo meld je je aan voor de studie/opleiding zelf.
Studielink staat los van het aanvragen van een lening voor de financiering van de studie: de
aanvraag daarvoor loopt via www.duo.nl
LET OP: Voor het studiejaar 2017/2018 moet je je VOOR 1 MEI 2017 hebben aangemeld
bij Studielink!
Deze vervroegde aanmelding zorgt ervoor dat het hoger onderwijs en de leerling eerder met
elkaar in contact zijn. De opleiding kan checken of de studiekeuze bewust is gemaakt en mag
activiteiten hieromtrent verplicht stellen. Andersom kan een leerling ook contact met de
instelling eisen om de studiekeuze te checken.
Voor studenten die zich te laat hebben aangemeld (na 1 mei), beslist de opleiding over
toelating.
Voor opleidingen met aanvullende eisen (denk aan: hotelscholen, kunstacademies,
sportopleidingen, etc.) moet je je veel eerder aanmelden, zie site van betreffende opleiding.
2. Decentrale selectie
Na 40 jaar is er een einde gekomen aan het systeem van Centrale selectie / Loting.
Vanaf het studiejaar 2017-2018 gaan hogescholen en universiteiten aankomende studenten
voor al hun numerus fixus studies selecteren. Dit heet decentrale selectie. Er wordt dan niet
meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie,
persoonlijkheid en andere (school) prestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de
selectiecriteria precies zijn en hoe er geselecteerd gaat worden. Zo wordt de kans groter dat de
juiste student op de juiste plek komt.
Maximaal 2 selectiestudies
Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 opleidingen met een decentrale selectie aanmelden.
Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn:
Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor die studies geldt dat je
maar 1 opleidingsplaats mag kiezen. Dit zijn namelijk studies waar zich altijd veel meer
studenten voor aanmelden dan dat er plek is.
Zoek goed uit hoe de selectieprocedure voor jou eruit ziet inclusief deadlines!!
Aanmelden voor studiejaar 2017-2018
Je kunt je aanmelden vanaf 1 oktober 2016. Dit doe je via Studielink.
De uiterste aanmelddatum voor studies met een decentrale selectie (zie overzicht op
https://www.studiekeuze123.nl/selectie om welke studies het gaat) is 15 januari 2017. Daarna
beginnen de onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure. Zijn er minder aanmeldingen
dan plaatsen? Dan vindt er geen selectieprocedure plaats. Ook heb je dan recht op een
studiekeuzecheck.
Oktober 2016 Augustinianum Decanaat M. van Mens en T. Verhagen
3. Eisen opleidingen
Op de site van studiekeuze123.nl staan de eisen van alle opleidingen. Check ook de website
van de desbetreffende universiteit/hogeschool om te controleren of alle eisen eenduidig zijn en
hoe en wat je kunt voorbereiden.
Voor meer info zie:
www.digid.nl
www.studielink.nl
www.duo.nl
www.rijksoverheid.nl
www.studiekeuze123.nl
www.startstuderen.nl
Tegemoetkoming Scholieren (TS)
Er bestaat een regeling voor de 18-jarigen op de middelbare school.
Zij ontvangen een bedrag dat gelijk staat aan de kinderbijslag. Deze regeling moet bij voorkeur
3 maanden voordat je 18 wordt worden aangevraagd maar kan ook met terugwerkende kracht
toegekend worden als je de TS voor 31 juli van het schooljaar hebt aangevraagd.
Formulier via de site van DUO te downloaden (ca. € 112,-- per maand voor thuiswonenden).
Oktober 2016 Augustinianum Decanaat M. van Mens en T. Verhagen
Download