Studeren in het HBO en WO

advertisement
Studeren in het HBO en
WO
Voorlichtingsavond
28 september 2015
Decaan: Dirk Jan Munnik
[email protected]
Programma







Bachelor – Master structuur
Loten?
1 mei regeling
Financiën, sociaal leenstelsel
Problemen bij studiekeuze
Overstap van havo 5 naar vwo 5
Brief voor ouders en leerlingen
Bachelor-master in het HBO





De meeste HBO-opleidingen duren 4 jaar
Na die vier jaar ben je bachelor
Met een HBO-bachelor diploma kun je doorstromen
naar een HBO-master opleiding of WO-master
opleiding
Om met een HBO-bachelor diploma door te stromen
naar een WO-master moet je in veel gevallen een
overgangsprogramma afronden
HBO propedeuse naar WO kan soms, maar wordt
afgeraden, aanvullende zomercursus nodig
Bachelor-master in het WO




Binnen het WO is er bij veel studies een
driejarige bachelor-opleiding
Opleidingen mogen profieleisen stellen
Met het WO-bachelor-diploma heb je nog geen
afgeronde universitaire studie
Veel studies zijn ingericht volgens het major –
minor model. (hoofdvak en bijvak)
Bachelor-master in het WO



In je master-opleidingen kun je verder studeren.
Je kunt bijvoorbeeld je verder specialiseren
binnen je vakgebied of verder gaan in
onderzoek.
Dit kan aan je eigen of aan een andere
(buitenlandse) universiteit.
De master-opleiding kan 1 tot 3,5 jaar duren.
Loten of niet?



Zowel HBO als WO kennen opleiding met
een numerus fixus (laatste jaar)
Voorbeelden WO:
Bio Medische Wetenschappen, Criminologie,
Diergeneeskunde, Farmacie, Geneeskunde,
International Business
Voorbeelden HBO:
Communicatie & multimedia design,
Fysiotherapie, Journalistiek, Mondzorgkunde
Loten






Direct geplaatst bij 8 of hoger
Gewogen loting, je loot mee in een categorie die
is samengesteld op basis van de hoogte van
examencijfers
Decentrale toelating, eigen selectiecriteria van
universiteiten en hogescholen (“aan de poort”)
In totaal kun je maximaal drie keer loten
Maximaal 1 lotingsstudie inschrijven
Uitslag loting pas heel laat (half juli) dus kies een
tweede studie!
Aanmelding voor 1 mei




Uiterlijk op 1 mei aanmelden voor een studie.
Daarna start gesprekken, motivatie, matching, of
studiekeuze check. verplicht als opleiding dat
vraagt
Toch andere studie? Dat kan tot 1 september,
maar niet voor studenten die zich na 1 mei voor
het eerst aanmelden!
Te laat aanmelden kan betekenen dat je
geweigerd wordt.
Aanmelden voor studie en aanvraag
studiefinanciering
 eerst
DigiD met sms code aanvragen
(www.digid.nl)
 www.studielink.nl (inschrijven studie)
 www.duo.nl (dienst uitvoering
onderwijs, studiefinanciering)
Financiën





Sociaal leenstelsel Bachelorfase: m.i.v 20152016
Collegegeld: 1.951 euro (dit jaar)
Boeken / studiematerialen
Kamerhuur per stad verschillend
Eigen uitgaven patroon
Nibud met De GeldWijzer Studenten
Sociaal leenstelsel vanaf sep 2015



Lening: vrij te kiezen bedrag tot 854,13 euro per
maand, afhankelijk van baantje bijv.
OV kaart voor studenten blijft bestaan!
Aanvullende beurs: voor studenten met ouders
met een inkomen < 46.000 tot maximal 365
euro, wordt gift bij behalen diploma
Terug betalen




De terugbetaaltermijn gaat omhoog naar
maximaal 35 jaar.
Het maximaal percentage van het inkomen dat
de student moet inzetten voor aflossing, gaat
omlaag van 12% naar 4 %.
Als een ex-student het wettelijk minimumloon
verdient of minder, hoeft hij niets terug te
betalen.
Kwijtschelding van eventuele restschuld na 35
jaar.
Meer Links





www.studiekeuze123.nl (alle open dagen)
www.schoolweb.nl (informatie over studies)
www.ib-groep.nl (alles over studiefinanciering)
www.pieterzeeman.dedecaan.net
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hogeronderwijs
Tips




Geen idee? Vraag gesprek aan met decaan of
mentor
Maak keuzetests en bekijk HBO en WO
informatie op internet
Blijf niet op internet maar bezoek ook open
dagen
Er is niet 1 manier of stappenplan, wat helpt is
het tijd en aandacht geven.
Tips

Praten erover helpt, niet alleen op school,
maar ook met familie en vrienden

Blijf actief, het komt niet vanzelf

Pas op voor tunnelvisie
Hoe nu verder?







Vraag DigiD aan
Bezoek open dagen (oriënteren op meer studies)
Meld je aan voor proefstudeer dagen (richten op
een of twee studies)
Folders / brochures / internet
Vraag een gesprek aan
Neem informatie mee!
Goed kiezen wordt steeds belangrijker!
Overstap Havo 5 naar Vwo 5






Procedure staat op website Pieter Zeeman bij
kopje “ouders” en “overgangsnormeringen”
Melden bij mentor of decaan voor eerste
gesprek voor 1 januari
Motivatiebrief schrijven, toelatingsgesprek voor
1 maart
Vakaansluitings modules waar nodig
Adviezen vakdocenten in meerderheid positief
Gemiddeld SE cijfer moet 6,5 zijn.
Vragen?



Deze presentatie op website
Informatie ook naar leerlingen!
Laatste tip: Donderdag 15 oktober op de HZ
Thema avond “helpen bij studiekeuze voor
ouders”, aanmelden online
www.hz.nl/helpenmetkiezen
Download