Dia 1 - Hoeksch Lyceum

advertisement
Welkom
Voorlichtingsavond
6-VWO/5-HAVO
• Opleiding zoeken
• Aanmelden
• Studiefinanciering
Opleiding zoeken
•
•
•
•
Open Dagen/Proefstuderen HBO/WO
Informatie vragen aan decaan
Informatie inwinnen bij oud-leerlingen
Internet
Internet
www.studiekeuze123.nl
• Studies zoeken
• Studies vergelijken
• Open dagen kalender
• Open dagen per e-mail
• Info over inschrijvingsprocedure
• Testmogelijkheden
Internet
• www.ib-groep.nl
• www.studielink.nl
• Websites van Hogescholen en Universiteiten
Bachelor/Master
• Aansluiting met internationaal onderwijs
• Zowel binnen HBO en WO is het mogelijk om bachelor en
daarna master te doen
Aanmelding voor studie
• Vroeger aanmelden via IB-groep; was erg
omslachtig
• Nu aanmelden via www.studielink.nl
Aanmelding voor studie
• DigiD nodig om in te kunnen loggen op
Studielink
Beperkingen bij aanmelding
• Opleiding met aanvullende eisen (aanmelden bij
instelling)
• Decentrale selectie (aanmelden bij www.studielink.nl
voor 15 januari)
• Studie met loting (aanmelden bij www.studielink.nl voor
15 mei)
• Selectie aan de poort
Loten
• Numerus fixus of instellingsfixus
• Met een 8 of meer gemiddeld direct
toegelaten
Aanvragen studiefinanciering
• Aanvragen studiefinanciering via IBgroep (doorlinken vanuit Studielink)
Voorwaarden studiefinanciering
• Leeftijd jonger dan 30 jaar
• Nederlandse nationaliteit
• HBO of WO opleiding (of MBO)
Onderdelen studiefinanciering
•
•
•
•
•
Basisbedrag prestatiebeurs
Aanvullende prestatiebeurs
Rentedragende lening
Prestatiekaart
Collegegeldkrediet
Prestatiebeurs
• Binnen 10 jaar moet je je studie
afronden anders moet je nagenoeg
alles (behalve aanvullende beurs van
het eerste jaar) terugbetalen
Hoogte Studiefinanciering
• Hoogte afhankelijk van gecorrigeerd
verzamelinkomen of gecorrigeerd
belastbaar loon van beide natuurlijke
ouders
• Peiljaar: 2 jaar terug; verlegging
peiljaar mogelijk bij inkomensdaling
van 15% of meer
Hoogte Studiefinanciering
• Andere kinderen met SF
• Jongere kinderen tot 18 jaar of met
WTOS18+
Hoogte Studiefinanciering
Bedragen per maand geldig van september 2011 t/m december 2011
Basisbeurs
Aanvullende beurs
Lenen
Collegegeldkrediet
Totaal
Uitwonend
Thuiswonend
€ 266,23
€ 242,76
€ 285,70
€ 142,75
€ 937,44
€ 95,61
€ 222,84
€ 285,70
€ 142,75
€ 746,90
Prestatiekaart
Per maand € 83,97
voorlopige lening reisvoorziening
Bijverdienen
• Maximaal € 13.215,83 per jaar netto
• Als je meer verdient wordt de
studiefinanciering stopgezet en moet
je prestatiekaart inleveren.
Stoppen voor 1 februari
Stop je voor 1 februari in het eerste jaar, dan hoef je de
basisbeurs niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot
het einde van dat studiejaar niet opnieuw een
prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen
maanden tellen wel als verbruikte maanden
studiefinanciering.
Hoe lang krijg je een beurs?
• Als je gaat studeren aan een
universiteit of hogeschool krijg je
meestal vier jaar prestatiebeurs.
Daarna kun je nog drie jaar lenen.
• Voor langere studies kun je meer dan
vier jaar prestatiebeurs krijgen.
Bijvoorbeeld bij studies met master.
Collegegeld
• Bedraagt €1.713
• Studenten mogen straks na de reguliere
studieduur van hun bacheloropleiding en
masteropleiding 1 jaar extra studeren tegen
het normale wettelijke collegegeld
• Daarna wordt het collegegeld verhoogd met
€3.000
Associate degree
• Voor HAVO-leerlingen die aarzelen over
verder studeren is het perspectief om nog
vier jaar te moeten studeren voor een
hbo-diploma weinig aantrekkelijk.
• Tweejarige programma's binnen het
hoger beroepsonderwijs kunnen voor
deze groep wél interessant zijn.
Startkwalificatie
• Tot het achttiende jaar moet een leerling
verplicht naar school, tenzij men beschikt
over een startkwalificatie:
• HAVO diploma
• MBO niveau 2 diploma
Bedankt
voor uw aandacht
Heeft u nog vragen?
Download