Vuistregels studiebelasting CSW Uitgangspunten

advertisement
Vuistregels studiebelasting CSW
Uitgangspunten:



Een studiejaar omvat voor de student 60 studiepunten van 28 uur elk. Het totaal aantal studieuren per jaar komt daarmee op 1680.
Elk studiejaar bestaat uit twee semesters. Per semester zijn er drie perioden van respectievelijk
8, 8 en 4 weken.
Het onderwijs is overwegend verdeeld in onderdelen van 6 of 12 studiepunten. Dit vertaalt
zich in een studielast van 168 respectievelijk 336 uur.
Globale studienormen:
Activiteit
1 uur college
Bestudering tentamenliteratuur
Papers
Opdrachten, werkstukken, boek reviews, practica
e.d.
Norm
1 uur studiebelasting
Basis: tweede studiejaar
-5 pagina’s per uur, voor een Engelstalig artikel
in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift
met gemiddeld 600 woorden per pagina.
-7 pagina’s per uur voor wetenschappelijke
boeken in het Engels met gemiddeld 600 woorden
per pagina
-10 pagina’s per uur voor alle overige literatuur
Docenten kunnen enigszins variëren op deze
richtlijn:
a. afhankelijk van de fase van de studie; in
de propedeuse 1-2 pagina’s minder per
uur, in het derde jaar 1-2 pagina’s meer
b. de zwaarte van de te bestuderen stof;
minder pagina’s per uur bij relatief
moeilijke literatuur
c. indien het aantal woorden per pagina
afwijkt
d. als de literatuur in het Nederlands is:
gemiddeld 1-2 pagina’s per uur meer
Basis: tweede studiejaar
-6 uur voor elke pagina tekst met gemiddeld 500
woorden per pagina
Docenten kunnen enigszins variëren op deze
richtlijn:
a. afhankelijk van de fase van de studie;
b. de aard van het paper: meer theoretisch of
meer praktisch/beleidsmatig
c. de taal; voor Engelstalige papers iets
meer tijd
d. of literatuur moet worden opgezocht of
door docent wordt aangeleverd
e. etc
Belasting ter beoordeling aan docent
Download