6e Voorjaarsbijeenkomst Medische Geschiedenis

advertisement
6e Voorjaarsbijeenkomst Medische Geschiedenis
Graag nodigen wij alle deelnemers en oud-deelnemers van het Mastertraject Medische Geschiedenis
bij de vakgroep Metamedica van het VUmc en andere in medische geschiedenis geïnteresseerden uit
voor de zesde jaarlijkse terugkomdag MMG.
Deze voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op
vrijdag 23 maart 2012.
De bijeenkomst heeft tot doel het contact tussen de deelnemers van het Mastertraject 2012,
onderzoekers en geïnteresseerden te bevorderen en elkaar op de hoogte te houden van activiteiten
op medisch historisch gebied.
De Vereniging Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde heeft zich opnieuw bereid verklaard
gastheer te willen zijn van onze bijeenkomst.
Programma
13.00 uur
Ontvangst met koffie of thee
13.30 uur
Opening
13.40 uur
Marieke Epping B.Sc.
Ruys, Boerhaave, Albinus: een anatomische driehoek
14.20 uur
Drs Leo de Graaf, psychiater
De populatie van de Nederlandse krankzinnigengestichten 1844-1859
15.00 uur
Pauze
voor geïnteresseerden een uitleg aan de hand van een viertal tafels met aan de onderwerpen
van de sprekers gerelateerd materiaal uit het bezit van de bibliotheek van het NTvG
Drs Joost P. Gijselhart, bibliothecaris NTvG
15.40 uur
Stephanie van Niele
De sfinx der psychiatrie,
Henricus Cornelius Rümke’s antwoord op het schizofrenie vraagstuk
16.20 uur
Dr Tinde van Andel
Hoe Afrikaanse slaven hun geneeskruiden (her-)ontdekten in de nieuwe wereld
17.00 uur
Afsluiting
Prof. dr. Eddy Houwaart,
hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde VUmc, Amsterdam
17.10 uur
Drankje
Dagvoorzitter
Dr Liesbeth Hesselink
Doelgroep
Aanmelden
Kosten
Locatie
in medische geschiedenis geïnteresseerden, professionals, studenten en alumni MMG
voor 10 maart via e-mail: [email protected]. U ontvangt een bevestiging
aan de middag zijn geen kosten verbonden
Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Johannes Vermeerstraat 2
1071 DR Amsterdam
per trein vanaf het Centraal Station Amsterdam tram 2 of 5, halte Museumplein of
Rijksmuseum
Bereikbaarheid
Wij, oud studenten van de MMG, hopen u op 23 maart te mogen begroeten !
Liesbeth Hesselink, historicus (studiejaar 2005)
Frits Schuitemaker, internist/intensivist (studiejaar 2005)
Download