Programma ROIG / Snapperdag 12 juni 2015

advertisement
Programma ROIG / Snapperdag 12 juni 2015
Titel:
Onderwijsdag niet-medische competenties
Doel:
De uitdagingen belichten waar de jonge klare medisch specialist mee te
maken gaat krijgen in de nabije toekomst, zowel op micro- als op
macroniveau.
Doelgroep:
Arts-assistenten in opleiding tot internist in OOR VUMC en AMC
Locatie:
Amstelzaal VU Medisch Centrum
Programma
8:45-9:00
Opening en inleiding door Hans Brug (decaan VUmc)
9:00-9:45
CarinaHilders
(Gynaecoloog, directeur Medische Zaken Reiner de Graafziekenhuis te Delft,
hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’ aan het instituut Beleid &
Management der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Erasmus Universiteit)
‘De medisch speciallist anno 2015’
9:45-10:30
Claire Nolte (de Jonge Specialist) & Alexander Later (AIOS interne geneeskunde)
‘Fabels en waarheden over de banenmarkt’
10:30-11:00
pauze
11:00-11:45
dr. Westerman (AIOS interne geneeskunde) &dr. Westerman (hematoloog Medisch
Centrum Alkmaar)
‘Mind the gap’ – transitie van AIOS naar jonge specialist
11:45-12:30
Corry den Rooijen (onderwijsdeskundige KNMG namens Project CanBetter Medisch
Leiderschap)
‘Managementervaring tijdens je opleiding; een investering voor later’
12:30-13:30
lunchpauze
13:30
Een 3-gesprek: onder leiding van Andrea Maier (internist ouderengeneeskunde VUmc)
“zorg anno 2015, van groot naar klein”
13:30-13:45
1) Richard Doornbosch (vertegenwoordiger ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport)
Wat zijn onze zorguitgaven nu eigenlijk?
13:45-14:15
2) Frank de Grave (voorzitter Federatie Medisch Specialisten)
Wat is de Federatie en op welke wijze draagt zij bij aan het zo doelmatig en efficiënt
uitgeven van de zorg euro met speciale aandacht voor o.a. :




14:15-14.45
Zorgakkoord 2013
Integrale bekostiging
Individualisering van de opleiding
Campagne verstandig kiezen
3) Marcel Levi (voorzitter raad van bestuur AMC)
Welk effect hebben bovenstaande ontwikkelingen in de gezondheidszorg op het
ziekenhuis, de medisch specialist en de medisch specialist in opleiding?
14:45-15:15
pauze
15:15-16:00
Onder leiding van Kees Hoving (internist AMC):
Pro-contradebat
‘Wie draagt de verantwoordelijkheid voor kostenbeheersing in de zorg?’
Mark Kramer (internist, afdelingshoofd Interne Geneeskunde VUmc) vs. Guus
Schrijvers (oud-hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom)
16:00-16:30
Afsluiting door Menno de Bree (filosoof)
Download