PowerPoint-presentatie

advertisement
De medisch specialist:
een bijzondere beroepsgroep
in de arbeidspsychologische
praktijk?
Psychologie van Arbeid en Gezondheid
(sinds ca 1990)
Samensmelting van:
– Klinische Psychologie,
– Gezondheidspsychologie en de
– oorspronkelijke A&G-Psychologie.
Psychologie van Arbeid en Gezondheid
• Disfunctioneren van mensen in
arbeidsorganisaties. (labor)
• Verbeteren van functioneren van
werknemers. (opus)
Werk: een eigenaardig medicijn
Achterhuis, filosoof (1984)
“Je kunt er ziek, maar ook beter van worden”
“Het is belastend maar ook uitdagend”
“Het stompt af, maar zorgt ook voor
ontplooiing”
De Praktijk
Richtlijn NVAB
Werk en Psychische Problemen
Diagnostische Fase
Fasen-Taken-Model
I. Crisisfase
II. Oplossingsfase
III. Toepassingsfase
1- 3 weken
6 weken
9-12 weken
Diagnostische Fase
Verhoogd risico op depressie, middelenmisbruik en overlijden door zelfdoding.
(Schaik, van A.M., Kleijn, S.A.Veldt, van der A.A.M., Tilburg van,
W.. Te veel dokters kiezen de dood, Medisch Contact, juni 2010,
p 1218-1220)
Burn-out:
• Medisch Specialisten 15,9%
• Niet-medisch specialisten 12,8%
Het WEB-model
I. Crisisfase
Taken:
• Begrijpen
• Accepteren
• Rust en Ontspanning
De medisch specialist:
• Zorgmijders
• Doorwerken ondanks klachten
II. Oplossingsfase
Taken:
• Inventarisatie problemen
• Oplossingsrichtingen
De medisch specialist:
• Krijgt vaak slechtere behandeling
Raamwerk van LeBlanc et al.
(2000)
Persoonskenmerken
Taakkenmerken
Stressreacties
Omgevingskenmerken
Taakkenmerken
•
•
•
•
•
•
•
Hoge mate van verantwoordelijkheid
Beperkte regelmogelijkheden
Onregelmatige arbeidstijden
Ingrijpende gebeurtenissen
Blootstelling aan emoties van derden
Ethische dilemma’s
Nevenwerkzaamheden
Persoonskenmerken
•
•
•
•
Genetische predispositie
Neurotische Beroepskeuze
Perfectionistisch en (Zelf)kritisch
Narcistisch
Omgevingskenmerken
• Medische beroepscultuur
• Privé-omstandigheden
• Samenwerken
III. Toepassingsfase
Taken
• In praktijk brengen van oplossingen
De medisch specialist
• Behoud van werkvermogen en
mentale vitaliteit
• (loopbaan)-keuzes
Behoud van Werkvermogen en
Mentale Vitaliteit
Wat maakt mensen mentaal gezond,
gemotiveerd en energiek in hun werk?
• Psychologisch Kapitaal (self-efficacy,
hoop, optimisme en veerkracht)
• Intrinsieke Motivatie
• Loopbaanperspectief
• Sociale Cohesie
Conclusies
• Erkennen van problemen of klachten is
een noodzakelijke stap in het herstel- en
verbeteringsproces.
• Patiënt zijn, betekent
verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.
• Keuzes maken, die passen bij
leefomstandigheden en interne
drijfveren, vergroten je persoonlijke
effectiviteit en welbevinden.
De medisch specialist:
een bijzondere beroepsgroep in de
arbeidspsychologische praktijk?
Ja!
en voor deze specifieke doelgroep
bestaat specialistische hulpverlening
met kennis van “opus” en “labor”.
Dank voor uw aandacht!
Download