Speciale economische zone Kaliningrad maakt

advertisement
Speciale economische zone
Kaliningrad maakt deel uit van de Russische Federatie. Het heeft een oppervlakte van ruim 15.000
vierkante kilometer, dat is bijna de helft van Nederland. Er wonen 950.000 mensen, waarvan een
vijfde op het platteland.
De enclave Kaliningrad geldt als een Russische voorpost naar het Westen. Het heeft de enige ijsvrije
haven aan de Baltische Zee. Voor de doorvoer van goederen beschikt het gebied over een goed
ontwikkeld wegennet van 4.600 kilometer.
Sinds 1996 heeft het Kaliningrad de status ‘Speciale economische zone’. Boeren en tuinders
bewerken er in totaal ruim 800.000 hectare. De voedselindustrie in Kaliningrad steunt vooral op de
verwerking van vis. De zuivel-, vlees en fruitverwerking zijn flink in ontwikkeling.
Download