Dag van de opera

advertisement
Dag van de opera op 18 maart 2008
1. Inhoud
Programma
9 uur
9.30 uur
11 uur
11.30 uur
13 uur
14 uur
16 uur
Onthaal met koffie
Operabad of interactieve operales
Koffiepauze
Interactieve operales of operabad
Broodjesmaaltijd
Keuzeworkshop
Napraten met een drankje
Operabad
Via een uitgebreide rondleiding voor en achter de schermen maak je kennis met alle
aspecten van deze complexe kunstvorm.
Interactieve operales
In deze workshop maak je kennis met didactisch materiaal om met je groep leerlingen rond
opera te werken. Operafragmenten worden bekeken en geanalyseerd. Je gaat op zoek naar
de relatie tussen muziek, literatuur, drama, kostuum, grime, regie, decor, dans,
geschiedenis,…
Keuzeworkshops
Muziek
In deze workshop maak je kennis met grafische operapartituren, word je door een
operazanger begeleid om creatief te zijn en te experimenteren met je stem. Je leert
technieken kennen om muzikale expressie te ontwikkelen met je leerlingen.
Drama
Hendrik Van Eycken, educatief medewerker, acteur en regisseur, doet dramaoefeningen die
vertrekken vanuit contactoefeningen, werkt met summiere tekstgegevens en leert vanuit een
libretto hoe je met dramatische teksten kan omgaan in de klas. Klank, taal, intonatie en
emoties staan centraal in deze workshop.
Kostuum
Inge Bruylandt, medewerkster in het kostuumatelier, toont je aan de hand van concrete
voorbeelden hoe men creatieve ontwerpen omzet in patronen en daarna uitwerkt tot
kostuums. In het kostuumatelier van de opera maak je het proces van idee, van schets of
schilderij tot kostuum mee. Inge Bruylandt heeft zich gespecialiseerd in mannenkostuums en
historische kostuums en houdt natuurlijk rekening met de mogelijkheden en beperkingen van
een theaterkostuum.
Decor
Een medewerker van het decoratelier geeft je een overzicht van het productieproces bij het
decoratelier, gaande van ontwerpen tot maquettes en uitgewerkte decors. Tijdens dit proces
staan materialen, schildertechnieken, licht, kleurencombinaties, effecten en schaduwen
centraal.
Dans
Lieven Baert, directeur van het Instituut voor Historische Danspraktijk, laat je de oude suites
aan den lijve ondervinden. Het menuet, de gaillarde,… worden gedanst. Tijdens deze
workshop met historische kostuums, worden ook de etiquette, de kostuumgeschiedenis en
de verschillen tussen dansen uit de renaissance en de barok toegelicht.
Kap- en grimetechnieken
In de kap- en grimeafdeling van de opera kan je kennis maken met het proces dat
specialisten bij elke productie meemaken. Vanuit de wensen van de regisseur worden
verschillende soorten pruiken gemaakt. De medewerkers tonen ook hoe ze werken met
eenvoudige make-up, theatergrime en specialiteiten. Valse neuzen, simulatie van wonden,
materiaalkeuzes en veel experimenteren vormen de basis voor een boeiende workshop.
2. Praktische informatie
Doelgroep
Leraren muzikale opvoeding, plastische opvoeding, expressie, mode,
esthetica, Nederlands, mavo, pav, lichaamsverzorging en alle
geïnteresseerde leraren en directies
Organisatie
In afspraak met
Josephine Schreibers, educatieve dienst
Teresa Van Boxstael
Leen Pyl
Ingrid Casier
Tina Depourcq
Agnes Claeys
Lieve Van Der Spiegel
AnnickVan Der Stricht
Beatrijs Van Der Paelt
Riet De Vos
Datum
Dinsdag 18 maart 2008 van 9 tot 16 uur
Plaats
Vlaamse opera (salons), Schouwburgstraat 3, 9000 Gent
Code
PN164/07-08
Kostprijs
Inschrijven
€45
Maximum 100 deelnemers toegelaten.
Inschrijven –uiterlijk tegen 27 februari 2008- kan enkel met het
inschrijvingsformulier uit deze Diocesane Mededelingen.
Inschrijvingsformulier “Dag van de opera”
(invullen in DRUKLETTERS aub)
Codenummer
PN164/07-08
Naam van de deelnemer ..................................................................................................................................
Privé-adres
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
O Mijn school betaalt
opleidingscheques
O Ik betaal zelf
O
Ik
betaal
met
Naam van de school
..................................................................................................................................
Adres:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Facturatie-adres (enkel in te vullen indien verschillend van bovenstaande schoolgegevens)
(indien je opleidingscheques indient, wordt de debetnota naar je privé-adres
gestuurd)
Naam
..................................................................................................................................
Adres
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Duid in onderstaand rooster in volgorde (1,2 of 3) van jouw voorkeur aan welke workshop je wilt
volgen.
1. Muziek
2. Drama
3. Kostuum
4. Decor
5. Dans
6. Kap- en grimetechnieken
Algemene inschrijvingsvoorwaarden en inlichtingen
Tenzij anders vermeld, schrijf je voor alle opleidingen in via PEDIC v.z.w., t.a.v. Martine Van der Meiren, Coupure Rechts 314, 9000 Gent
(fax.: 09 269 14 88, e-mail: [email protected]). Telefonische inlichtingen op 09 225 37 34 of via mail naar [email protected]
Inschrijven kan schriftelijk, per fax of via e-mail.
Probeer zeker in te schrijven uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de cursus.
Pas dan kan PEDIC je inschrijving tijdig correct verwerken. Bij inschrijving voor een reeks worden de deelnemers verwacht voor alle
sessies.
Aan wie zich op de dag zelf nog inschrijft, wordt een administratieve meerkost van 5 euro aangerekend voor de verwerking en het nazenden
van het attest van deelname en de syllabus.
Afgelastingen
Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaald programma, behoudt PEDIC v.z.w. zich het recht voor om dat programma af te
gelasten. De geïnteresseerden zullen tijdig verwittigd worden.
Betaling
PEDIC v.z.w. bezorgt tweemaandelijks een factuur aan de dienst boekhouding van de school waarmee alle gevolgde opleidingen worden
gefactureerd.
Wie opleidingscheques indient of persoonlijk inschrijft, los van een school, geeft duidelijk het adres op waarop de debetnota van PEDIC
v.z.w. wordt verwacht. Gelieve niet vooraf over te schrijven. Betaal tijdig je factuur op rekeningnummer 448-7620751-44 om onnodige
kosten te vermijden.
Annulatie
Annuleren kan enkel door – uiterlijk vier werkdagen voor aanvang van de opleiding – het secretariaat van PEDIC v.z.w. schriftelijk te
verwittigen (via fax, e-mail of post). Zoniet zal de school verzocht worden de volledige bijdrage te betalen.
Terugstortingen
Terugstortingen kunnen niet gebeuren in geval van afwezigheid of verontschuldiging voor enkele sessies. De volledige bijdrage dient betaald
te worden.
Download