Praktische opdracht theater (138710)

advertisement
CKV 4 VWO
Praktische Opdracht Theater
Moderne Mythe
A: Voorbereiding
Je vormt met drie of vier personen een groepje. Je kiest
samen een Griekse mythe of sage uit. Kijk bijvoorbeeld op:
http://www.beleven.org/verhalen/thema/griekse_mythen_sagen
Kies er één uit die jullie aanspreekt.
Elk groepslid post de originele tekst op zijn/haar blog.
B: Mythe in een modern jasje
Jullie gaan de tekst herschrijven (minimaal 250 woorden) :
je maakt een moderne versie van de oude mythe. Geef het
ook een nieuwe moderne titel.
Ieder groepslid post dit op zijn/haar blog.
C: Uitwerking

Script
Jullie schrijven een script (minimaal 300 woorden) bij het herschreven verhaal.

Decor
Ontwerp het decor: de omgeving waar het zich afspeelt. Hoe gaat het toneel eruit zien?
o Teken dit op A4 papier, gedetailleerd uitgewerkt met (kleur)potlood. Daarna maak je er een
foto van zodat je het op je blog kunt posten. Digitaal tekenen mag ook.
o Onderbouw (minimaal 100 woorden) waarom het decor er zo uitziet. Let op: het decor
moet duidelijk passen bij jullie “versie” van het verhaal!

Kostuums
o Ontwerp de kostuums: wie draagt welke kleding? Maak per personage een tekening van
het kostuum. Werk het uit met (kleur)potlood.
o Onderbouw (minimaal 100 woorden) waarom de kostuums zo gekozen zijn. Waarom past
dit zo goed bij het personage?

Personageomschrijving
Maak van elk personage een korte omschrijving. (minimaal 100 woorden per personage). Wat
heeft het personage vroeger al meegemaakt? Hoe is zijn karakter en hoe reageert hij op dingen?
Hoe zijn zijn of haar relaties met anderen?
Elk groepslid post het script, de decortekeningen, de kostuumtekeningen en de personageomschrijving op
zijn/haar blog.
D: Uitvoering
Je speelt met jouw groepje één scene (5 minuten) uit het verhaal voor de hele klas.




Je voert het decor en kostuums niet echt uit, je speelt alleen 1 scène.
Je hoeft de tekst niet uit je hoofd te kennen, maar zorg dat je het niet staat op te lezen.
Je mag de scène ook filmen en zo laten zien aan de klas, als je zin hebt hier (extra) tijd in de
steken.
Taken verdelen is aan te raden, maak duidelijke afspraken.
Download