BZL : Derde jaar : Bespreek een middeleeuws personage

advertisement
BZL : Derde jaar : Bespreek een middeleeuws personage.
Naam :Anton Gadeyne
Nr.8
Klas : 3A
Datum 14/3/2011
1. Maak de identiteitskaart van je personage (3p)
Naam : Franciscus van Assisi
(Giovanni)
Geboorteplaats : Assisi (Umbrië, Italië)
Geboortedatum : 5 juli 1182
Naam vader : Petrus van Bernardone
Naam moeder : Pica
Beroep en/of uitgeoefende functies : bedelaar
Verblijfplaats(en) : Assisi
Naam vrouw(en): zijn enige geliefde was “Vrouwe Armoede”
Sterfplaats : Assisi (Umbrië, Italië)
Sterfdatum : 3 oktober 1226
Bronnen vraag 1: internet:
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi
 http://www.ofmconv.nl/pages/biogr01.htm
2. Waarom was je personage beroemd/berucht? (3)
Omdat hij zo gul was voor iedereen en zoveel goede daden verrichte, verklaarde paus
Gregorius IX hem op 16 juli 1228 heilig. Daardoor werd hij dus beroemd. Hij heeft zelfs
een eigen naamdag die valt op 4 oktober.
3. Geef de naam van een belangrijk tijdgenoot en situeer die persoon (= Wie? Waar?
Functies? Relatie tot je personage?) (4)
Melek el-Kamil: Melek el-Kamil was de sultan van Egypte. In 1219 gaat Franciscus naar
Damiate dat in Egypte ligt om het kamp van kruisvaarders te bezoeken. Hij gaat daar op
zoek naar de sultan om hem tot het Christendom te bekeren. Dit lukte helaas niet, maar na
het gesprek was de sultan volgens velen veranderd.
4. Situeer je personage in zijn/haar historische context. (= domeinen van de
geschiedenis Waarom was je personage belangrijk op politiek, economisch, sociaal,
cultureel domein) (2)
Hij was belangrijk op sociaal domein, want hij kwam op voor de mensen die verstoten
waren uit hun samenleving en die door armoede gedreven, op straat moesten leven. Hij
was tegen geweld en wilde zelf altijd de armste zijn.
5. Zoek een afbeelding van je personage (schilderij, munt, strip, tekening…) en
beoordeel de betrouwbaarheid van de afbeelding (= historische kritiek) (5)








Door wie gemaakt ?
 De fresco is gemaakt door Cimabue.
Wanneer? Tijdgenoot of niet? Veel
of weinig tijd tussen?
 Men weet niet wanneer het
gemaakt is, maar hij leefde ongeveer
15 jaar nadat Franciscus gestorven
was. Het is dus geen tijdgenoot
Met welke bedoeling gemaakt?
 Hij moest samen met een paar
Griekse icoonschilders in de San
Francesco het gewelf en de muren
van de grafkerk van Franciscus
schilderen.
Betrouwbaar? Waarom (niet)?
 Deze afbeelding is niet zo
betrouwbaar, omdat er maar weinig
afbeeldingen van Franciscus
gevonden zijn en ze verschillen
allemaal van elkaar. We weten niet
met zekerheid hoe hij eruit zag.
Bronnen vragen 2-5: internet:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Franciscimabue.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cimabue
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi
http://www.ofmconv.nl/pages/biogr01.htm
6. Geef een persoonlijke appreciatie van je personage? (3)
 Wat vind jij van hem/haar? Van de realisaties?
 Ik vind het prachtig dat iemand zoveel doet voor de armen en de melaatsen.
Zijn doel was om de armste te zijn. Hij leefde altijd met de armen mee en dat is
heel mooi.
 Wat interesseerde je in eerste instantie bij je personage? Waarom heb je dit
personage gekozen?
 Ik heb het gekozen omdat we naar de basilisk van San Francesco in Italië
zijn geweest. Er was een rondleiding over hem in die basilisk en ik wist er dus
al redelijk veel over.
 Wat heb je over hem/haar bijgeleerd dat je eerste idee bevestigt of
tegenspreekt?
 Ik heb veel bijgeleerd over zijn levenswijze, hoe hij zoveel om anderen gaf.
7. Vergeet niet om overal (bij elk onderdeel) de gebruikte bronnen juist te vermelden.
(Juiste bronnenvermeldingssysteem : terug te vinden op elov)
8. Presenteer je personage voor de klas (vijftal minuten) (6)
9. Vergeet niet je logboek in te vullen. (4)
Download