Uploaded by Patrycja.Gon

Opvoeringsanalyse - hoe

advertisement
OPVOERINGSANALYSE
TITEL
VERWIJST NAAR :
o
DE (HOOFD)PERSONAGE?
o
HET ONDERWERP VAN HET BOEK?
o
DE DIEPERE/ONDERLIGGENDE BETEKENIS VAN HET BOEK?
MOTTO
EEN CITAAT OP DE EERSTE PAGINA’S
o
VAN WIE?
o
WAAROM?
o
IS ER EEN VERBAND MET HET VERHAAL?
OPBOUW
WELKE GENRE?
HOE ZIT DE TEKST IN ELKAAR ?
o
HOOFDSTUKKEN?
o
TUSSENTITELS?
o
ONDERBREKINGEN?
o
IS ER ÉÉN VERHAALLIJN?
o
IS ER EEN SPANNINGSBOOG?
o
HOE BEGINT/EINDIGT HET VERHAAL?
 WAS DIT VERWACHT/ONVERWACHT?
TIJD
o
o
o
WANNEER SPEELT HET ZICH AF?
 WAARUIT KAN JE DIT AFLEIDEN?
 IS ER IETS SPECIFIEK AAN DIT TIJDSPERIODE?
IS DE TIJD BELANGRIJK IN HET VERHAAL?
IS HET CHRONOLOGISCH/NIET-CHRONOLOGISCH OPGEBOUWD?
PLAATS EN RUIMTE
o
DECOR?


WAAROM ZIET HET ZO UIT?
IS ER EEN VERKLARING VOOR?
PERSPECTIEF
o
o
VANUIT WIENS GEZICHTSPUNT WORDT HET VERHAAL VERTELD?
IS ER EEN PERSPECTIEFWISSELING?
PERSONAGES
o
WELKE PERSONAGES ZIJN ER?
 WIE IS DE BELANGRIJKSTE PERSONAGE?
 WELKE KARAKTER HEEFT DIE?
MOTIEF/THEMA
o
o
MOTIEF: EEN HERHALEND GEBEURTENIS
THEMA
 SAMENGEVAT IN ÉÉN/TWEE ZINNEN
 UITLEG CENTRALE PROBLEEM
o
WAT WAS HET IDEE/DE BEDOELING VAN HET BOEK?
IDEE
Download