Artistiek Directeur Opera Vlaanderen

advertisement
Artistiek Directeur Opera Vlaanderen
Wij bieden een inspirerend leider een unieke opportuniteit om:
●
●
●
●
binnen de grootste culturele instelling van Vlaanderen een eigen artistieke lijn uit te
zetten en de uitstraling van het huis te bepalen, ondersteund door ons groot potentieel
aan talent;
een sleutelpositie in te nemen binnen een context waar er een unieke, artistieke
synergie bestaat tussen Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen en er
gemeenschappelijke projecten worden uitgewerkt;
een belangrijke bijdrage te leveren aan het bruisende culturele leven in Vlaanderen en
onze internationale erkenning te bestendigen en te intensifiëren;
onze ambassadeur te zijn en met deze leiderschapsrol de kwaliteit van ons operahuis uit
te dragen zowel lokaal als internationaal.
HET HUIS
Opera Vlaanderen maakt deel uit van Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen vzw met zetel in
Antwerpen en is één van de meest prestigieuze culturele instellingen in Vlaanderen.
Opera Vlaanderen brengt operaproducties in Antwerpen en Gent, met uitstraling in heel
Vlaanderen, België en ver over de grenzen heen. Het huis heeft een lange, succesvolle
geschiedenis door het ontwikkelen en presenteren van operaproducties die onze passie voor
kwaliteit, uitmuntendheid en relevantie weerspiegelen.
Opera Vlaanderen heeft een eigen orkest, koor, technische diensten, ateliers voor decor en
kostuums alsook een artistieke omkadering met ervaren medewerkers.
DE FUNCTIE
Opera Vlaanderen zoekt een artistiek directeur vanaf 1 juli 2019.
Functievereisten:
● opleidingsniveau: universitaire graad of gelijkgesteld door ervaring;
● uitgebreide kennis van en ervaring met opera, klassieke muziek en aanverwante
interesse velden;
● een bewezen netwerk van artiesten en stakeholders in de operawereld.
Taken:
● u stelt de opera programmering samen in lijn met de beheersovereenkomst en binnen
de budgettaire contouren;
● als Artistiek Directeur geeft u leiding aan het artistieke team van de opera;
●
●
●
●
●
u maakt deel uit van het directiecollege en werkt nauw samen met de Algemeen
Directeur die verantwoordelijk is voor de algemene diensten opera-ballet en met de
Artistiek Directeur Ballet, o.a. met betrekking tot een gemeenschappelijk speelplan;
u rapporteert aan de Raad van Bestuur;
u neemt het voortouw in het plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de
activiteiten van de opera;
u werkt voorstellen uit en brengt adviezen aan inzake het strategisch beleid;
u staat mee in voor fondsenwerving en commerciële werking.
AANSTELLING & TIMING
De Artistiek Directeur wordt aangesteld voor een periode van 5 jaar. De loonvoorwaarden zijn in
lijn met de gevraagde verantwoordelijkheden en de regels van de Vlaamse overheid.
Op het einde van seizoen ‘18-’19 verlaat de huidig Artistiek Directeur de opera. De nieuwe
Artistiek Directeur zal aangesteld worden uiterlijk eind juni 2017, zodat de planning vanaf het
operaseizoen ‘19-’20 kan opgestart worden. De Artistieke Directeur treedt in dienst op 1 juli
2019.
Er wordt een selectiecommissie opgericht die zal bestaan uit leden van de raad van bestuur en
externen. De commissie zal een eerste selectie doen vanuit een longlist tegen 5 mei 2017.
Nadien volgt een selectieprocedure die bestaat uit gesprekken met de kandidaten. Dit wordt
afgerond begin juni 2017.
U vindt op onze website www.operaballet.be/vacatures een profielbeschrijving met de
belangrijkste resultaatgebieden, alsook de tekst van de beheersovereenkomst.
Kandidaten kunnen tussen 20 februari en 15 april 2017 hun cv, samen met een motivatiebrief
(1A4) en een voorstel voor programmering van een seizoen sturen naar Pol Bamelis, voorzitter
van de raad van bestuur Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen België of via e-mail naar
[email protected]​.
Download