Opleiding - Clare Zaken, management, organisatie en advies

advertisement
CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens
Claartje in het kort
Claartje Schouwenaar
Seringstraat 42
3551 TL Utrecht
06-28620953
[email protected]
Geboortedatum 29-08-1979
groot organiserend vermogen
analytisch sterk
oplossingsgericht
groot verantwoordelijkheidsgevoel
coachende leiderschapsstijl
loyaal
humor
Werkervaring
2007-heden (full time)
Yo! Opera te Utrecht
Het Yo! Opera Festival zet met bijzondere projecten en een tweejaarlijks internationaal
jeugdoperafestival opera midden in deze tijd. De organisatie bouwt bruggen tussen
opera en een jong, breed publiek.

Projectcoördinator: het aansturen en begeleiden van vier projectleiders in het
uitvoeren van hun taken als projectleider.

Projectleider Educatie en Community-Art projecten in Nederland: het initiëren,
opzetten en uitvoeren (van het aanvragen van subsidie tot productionele taken bij
de uitvoeringen) van groot- en kleinschalige projecten op vooral VMBO scholen in
Kanaleneiland en Zuilen.

Projectleider Marco Polo in Amsterdam: grootschalig Community-Art project vanuit
De Nederlandse Opera, met als doel met zoveel mogelijk Amsterdammers
meerdere muzikale projecten uit te voeren. Taken: inhoudelijk management,
projectbegeleiding van begin tot eind, begeleiding en coaching van een groot team
projectmedewerkers.
2003-2007(0,8 fte)
Stichting La Vie sur Terre te Amsterdam
La Vie sur Terre is in 2001 opgericht door componist Merlijn Twaalfhoven, om projecten
te realiseren die het publiek opnemen in een totaalbeleving.

Projectleider Community-Art projecten in Nederland: het opzetten en uitvoeren
(van het aanvragen van subsidiënten tot productionele taken bij de uitvoeringen)
van grootschalige projecten en het werven van deelnemers.

Contact leggen en onderhouden met provincies, gemeentes en theaters.

Verantwoordelijk voor de communicatie van de projecten en contact met de
landelijke en lokale media.

Fondsenwerving en zakelijk beheer: verantwoordelijk voor het maken van
subsidieaanvragen en het beheren en inzichtelijk maken van de financiën, het
maken van contracten voor werknemers, onderzoeken en afsluiten van
verzekeringen, algehele financiële administratie.

Manager van het kantoor: verantwoordelijk voor het aansturen van de werknemers
en stagiaires en de dagelijkse leiding op kantoor.
2005-2006 (0,2 fte)
Stichting de Luie Vrouw te Muiden
De Stichting De Luie Vrouw houdt zich in de brede zin van het woord bezig met het
thema ‘sprookjes en muziek’.

Zakelijk leider: verantwoordelijk voor het maken van subsidieaanvragen en het
financieel beheer.

Productieleider: het opzetten en doen uitvoeren van de familievoorstellingen.

Verantwoordelijk voor pers en public relations.
1999-2005 (’s zomers)
Orlando Festival te Kerkrade
Lid van de organisatie tijdens het festival
1998-2005 (0,4 fte)
Nederlands Blazers Ensemble te Amsterdam
Coördinator van de solisten bij het jaarlijkse nieuwjaarsconcert en productieassistent bij
verschillende projecten.
2005 (freelance-klus)
Herman van Veen / Harlekijn Holland B.V. te Soest

Verantwoordelijk voor de coördinatie en productionele ondersteuning van een
tournee bestaande uit vier voorstellingen die in zes verschillende landen
uitgevoerd werden.
2002-2003 (0,5 fte)
Voluntary Services Oversees (VSO) te Utrecht

Werving en selectie nieuwe cliënten

Beheer en onderhoud van databank

Organisatie informatiebijeenkomsten

Administratieve ondersteuning
2002-2003 (0,1 fte)
Muziek producties Zalenoverleg te Utrecht
Producent
2002-2003 (0,3 fte)
Student-lid van het managementteam van het Instituut ACS, onderdeel van de faculteit
Sociale Wetenschappen te Utrecht
2000-2001 (0,5 fte)
Stichting Het Reizend Muziekgezelschap te Amsterdam
Zakelijke en productioneel assistent
Opleiding
1999-2005
Culturele Antropologie aan de Universiteit van Utrecht
Specialisaties: Organisatie Antropologie, Multiculturalisme, Milieu Antropologie
Afstudeeronderzoek: straatmuzikanten en hun maatschappelijke positie en achtergrond.
Doctoraal diploma behaald 2005
Opgedane vaardigheden: het doen uitvoeren van de kwalitatieve onderzoeksmethoden
participerende observatie en open interviewen, inzicht in mondiale
ontwikkelingsvraagstukken, toegepaste statistiek, het analyseren van milieukundige
processen en het wereldse denken hierover, het analyseren van multiculturalisme in de
hedendaagse samenleving en de daarbij horende processen van onder meer
transnationalisme, inzicht in organisatiestructuren en de antropologische visie daarop.
2004-2005
Conservatorium van Amsterdam (opleiding zang klassiek)
1998-1999
Oriëntatiejaar Vrije Hoge School te Zeist (getuigschrift)
1997-1998
ROC: Rijn IJssel College Arnhem
versneld VWO, diploma behaald 1998
1992-1997
Karel de Grote College te Nijmegen
Vrije School (getuigschrift)
Overige
2006 – heden
G.O.T.
Opleiding en Ontwikkelingtraining voor Persoon, Talent en Beroep
2006 – heden
Blaaskwintet KWIVR
Zitting in het bestuur (secretaris)
Download