Strategisch - KennisCloud

advertisement
Beroepsprofiel (online) community management (BOCM)
Dit beroepsprofiel is de eerste versie die de vakvereniging (Vakvereniging community
management Nederland) aan de buitenwereld presenteerde (juni 2013). Het is een
startpunt voor verdere ontwikkeling en net als het vakgebied onderhevig aan
verandering en innovatie. Ook is het een denkraam waarmee zij een gedeeld perspectief
willen bieden en tegelijkertijd ruimte willen laten voor een eigen toepassing. In dit
model is nadrukkelijk gekeken naar de inhoud. De focus lag niet op functie titels, die
divers zijn: social media manager, community manager, moderator, head of
communities, etc. Hoewel overeenstemming over functie titels nuttig is voor
communicatie en recruitment, is vooral consensus over de inhoud van belang.
De inzet van online communities wordt professioneler. Waar vroeger een student werd
ingehuurd om online discussies te beheren, zit nu een hoog opgeleide community
management professional die werkt aan de positionering van de community, strategisch
content management en moderatie (beleid). De functie heeft nu een duidelijk profiel
dankzij de Vakvereniging Online Community Management Nederland (CMNL). Hiermee
kunnen organisaties, recruiters en community professionals meteen aan de slag.
Kenmerkende werkzaamheden Online Community Management
Worden door community professionals van elk niveau uitgevoerd
Analyseren
Analyses, rapportages, onderzoeken
Adviseren
Community strategie, positionering,
community ontwikkeling
Creëren
Plannen, content, beleid rondom de
community
Organiseren
Community overleg en bijeenkomsten,
community projectmanagement
Begeleiden
Begeleiden van medewerkers en
faciliteren community leden
Managen
Community
doelstellingen en ROI
Uitdragen
Waarde van de online community
duidelijk
maken
Modereren
Dagelijkse werkzaamheden op de
community
1
De werk- en denkniveau’s per community management rol
Bepalen wat de specifieke focus en werkzaamheden per niveau zijn
Operationeel
HBO werk- en denkniveau
0-1 jaar relevante
werkervaring
Tactisch
WO/HBO werk- en denkniveau
1-3 jaar relevante
werkervaring
Strategisch
WO werk- en denkniveau
>3 jaar relevante werkervaring
ANALYSEREN
Operationeel
Tactisch
Strategisch
Uitvoeren van onderzoek
Opzetten/plannen van
onderzoek in de
community
Informeren en betrekken
stakeholders
Community rapportages
maken
Interpreteren
onderzoeksresultaten
Evalueren community
Community rapportages
ontwikkelen
Mogelijkheden vanuit
website/techniek
Verantwoordelijk voor
wettelijke en
organisatorische kaders
van de community
Strategische
doorontwikkeling
rapportages en analyses
Inzicht vergroten op basis
van onderzoek en data
analyse
ADVISEREN
Operationeel
Tactisch
Strategisch
2
Advies vanuit de praktijk
over activatie &
contentplannen
Advies op basis van
feedback uit de community
Advies over de
doorontwikkeling van de
community
Advies vanuit operationeel
niveau richting strategie
Advies over strategisch
belang community
Advies vanuit operationeel
niveau naar strategisch
niveau
Advies over positionering
community binnen de
organisatie
Advies over
doorontwikkeling
community (zowel
activatie,
techniek als externe
communicatie)
Advies aan MT over
doorontwikkeling van de
community
Advies over
loyaliteitsprogramma's
Advies over
ondersteunende
techniek
Advies aan organisatie op
basis van inzichten uit de
community
creëren
Operationeel
Contentkalender
Tactisch
Community activatieplan
Dagelijkse content voor de
community (doorvertaling
naar verschillende
platformen)
Mediamix integratieplan
Nieuwsbrief
Strategisch
Community strategie
Businesscases voor
doorontwikkeling van de
Blogs, whitepapers en cases community
over successen en
learnings.
Presentaties op strategisch
niveau (informeren en
Presentaties over
betrekken)
community
op tactisch niveau
Rules of engagement voor
medewerkers
Aanscherpen en evalueren
moderatiebeleid
Organiseren
Operationeel
Tactisch
Strategisch
3
On- en offline
bijeenkomsten voor
community leden
Overleg met moderators
Overleg met stakeholders
binnen de organisatie
Kennissessies voor
community leden
Strategische bijeenkomsten
met MT en belangrijke
stakeholders
Verantwoordelijk voor
technische en strategische
uitrol community platform
(projectmanagement)
Trainingen voor moderatieteam
Presentatie van business
cases
Begeleiden
Operationeel
Begeleiden nieuwe leden
Begeleiden super users
Tactisch
Begeleiden moderators en
operationele community
medewerkers
Monitoring ter bevordering
van de moderatie kwaliteit
Strategisch
Begeleiding community
team
Begeleiden aangesloten
afdelingen en stakeholders
Zorgdragen voor begrip
van het belang van de
community binnen de
organisatie
Managen
Operationeel
Directe aansturing
moderatoren
Escalaties binnen de
community
Relatiemanagement
Begeleiding bij vragen en
suggesties (issue
management)
Tactisch
Managen moderatie team
Actielijst doorontwikkeling
van de community
Managen community
doelstellingen en hierop
bijsturen
Activatie strategie
Strategisch
Community resources
(budget en team)
Team ontwikkeling
Crisismanagement
Organisatie brede
integratie
van de community
Reputatie management•
Doelstellingen & KPI’s,
(beïnvloeden ROI,
waardebepaling
community)
Tactisch
Strategisch
Uitdragen
Operationeel
4
Huisregels duidelijk
presenteren en uitdragen
(bepaling sfeer en cultuur
binnen community)
Cultuur en identiteit
organisatie uitdragen
Medewerkers en
stakeholders
enthousiasmeren
Kennis vergroten bij
medewerkers en
stakeholders
Intern draagvlak creëren
Enthousiasmeren
stakeholders en MT
Brandmanagement
Wensen en doelstellingen
organisatie
Modereren
Operationeel
Vragen posten
Tactisch
Huisregels bewaken
Reacties stimuleren
Interviews doen en
plaatsen
Community acties
bedenken
Tips geven
Strategisch
N.v.t.
Gezicht en aanspreekpunt
community
Content verplaatsen,
aanpassen en/of
verwijderen
Aanjagen discussies
Trudy Raymakers
Ontleend aan Nederlandse beroepsvereniging
http://www.communitymanagers.nl/
5
Download