LES 166 GETALLENKENNIS 4 VAN 9 A SPLITSEN TOT 6

advertisement
LES 166
GETALLENKENNIS
4 VAN 9
A
SPLITSEN TOT 6 AUTOMATISEREN
A. Situering van de les
leerlijn
duur
doelenverwijzing
1 getalbegrip
25 minuten
lesdoelen
eindterm
1 De getallen tot 6 splitsen in 2 getallen
didactisch
materiaal
accenten
7
ict
plaats van de les
in de leerlijn
voorbereiding
volgende les
410
1.10
GO
OVSG VVKBaO N
1.1.08 1.10.4
1.1.30
G13a
2 Verwoorden waarom het belangrijk is in
de klas en thuis te oefenen voor rekenen
leren
leren 5
DO1
1.4.2
DO5a
3 Volhouden bij het zoeken naar
oplossingen
leren
leren 5
DO1
1.3
DO4d
ict
nnb
hb
ts
c
d
adm.
klas
13
x
• de klassikale getalbeelden tot 6 (zie kopieerbladen bij sprong 3)
• voor ieder kind de getalbeelden tot 6 (zie kopieerblad bij sprong 2)
• voor ieder kind de splitsingskaartjes tot 6 (zie kopieerbladen bij sprong 5)
I
ws
a
b
nieuw
inoefenen
automatiseren
In deze les ligt de nadruk op het automatiseren van de splitsing van 6.
Het ict-materiaal bij deze sprong vind je zo:
• klas-cd-rom: Klik op de sprongtekening en dan op het pictogram Getallenkennis.
• thuis-cd-rom: Klik op de vlieger en dan op het pictogram Getallenkennis.
vorige les
volgende les
•
•
•
•
•
thuis
x
les 146
les 216
les 3 van 9
les 5 van 9
per 4 kinderen een stokmeter of bordlat van 1 m
een stok van precies 1 meter
een meetlat, een duimstok, een stok van ongeveer 50 cm
per groepje een exemplaar van het het kopieerblad ‘de meter’ bij deze sprong
een vergrote versie van het kopieerblad
A
LES 166
GETALLENKENNIS
SPLITSEN TOT 6 AUTOMATISEREN
B. Lesgang
beginsituatie
De leerlingen hebben inzicht in het splitsen van hoeveelheden tot 6. De splitsingen tot
5 zijn geautomatiseerd.
start
Zeg de kinderen dat ze in deze les het splitsen tot 6 zullen oefenen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we alle splitsingen goed kennen? (door veel te
oefenen, thuis en in de klas, en vaak te herhalen)
Toon getalbeelden tot 5 en laat de leerlingen de splitsing van een getal zeggen als: “Ik
splits … in … en …”.
kern
instructie 1 De kinderen leggen het getalbeeld 6 voor zich op de bank. Hoe kun je 6 splitsen? Met
het getalbeeld als ondersteuning geven ze alle mogelijke splitsingen. Noteer die in
een T-schema op het bord.
2 Laat de splitsingen gezamenlijk ritmisch opzeggen. Eerst lezen de kinderen ze van het
bord af: “Ik kan 6 splitsen in 0 en 6, in 1 en 5, in 2 en 4, in 3 en 3, in 4 en 2, in 5 en 1,
in 6 en 0.” Laat dat enkele keren herhalen.
Veeg dan 1 deel van het T-schema weg. Laat de splitsingen zo nogmaals enkele keren
samen ritmisch opzeggen.
Laat ten slotte het andere deel van het T-schema weg. Wijzig wel de volgorde van de
getallen op het bord.
3 Zet nu mondeling een splitsing aan en laat de kinderen gezamenlijk ritmisch herhalen
en het ontbrekende aanvullen. Bijvoorbeeld: Ik splits 6 in 2 en … De kinderen
herhalen: “Ik splits 6 in 2 en 4.”
verwerking
7
tip Laat de leerlingen per twee de splitsingen opzeggen zoals in 3. Het ene kind zegt bv.
“Ik splits 6 in 3 en …”, het andere herhaalt en vult aan. Dan wisselen ze van rol.
Kinderen met moeilijkheden gebruiken het getalbeeld als ondersteuning.
klassikaal Bij oefening 1 in het werkschrift (blz. 13) geef
• Ik splits 6 in 2 en … Schrijf het getal in het
• Ik splits 6 in 1 en … Schrijf het getal in het
• Ik splits 6 in 0 en … Schrijf het getal in het
• Ik splits 6 in 3 en … Schrijf het getal in het
• Ik splits 6 in 4 en … Schrijf het getal in het
• Ik splits 6 in 6 en … Schrijf het getal in het
• Ik splits 6 in 5 en … Schrijf het getal in het
je de volgende instructies:
eerste hokje.
tweede hokje.
derde hokje.
vierde hokje.
vijfde hokje.
zesde hokje
zevende hokje.
zelfstandig werk De tweede oefening op het werkblad maken de kinderen individueel.
Bij de laatste drie kolommen mogen risicoleerlingen materiaal gebruiken (rekenblokjes of
getalbeelden).
Wijs de kinderen erop dat ze moeten proberen de opgaven zelf op te lossen, zonder
telkens hulp te vragen.
Wat doe je als je het antwoord niet weet? (blokjes of getalbeelden gebruiken)
verlengde instructie Oefen tijdens het zelfstandig werk de splitsingen verder in met de kinderen die ze nog
niet geautomatiseerd kennen. Gebruik daarbij rekenblokjes en/of getalbeelden.
afronding
Kom nog eens terug op het belang van regelmatig oefenen.
Wat hebben we vandaag geoefend?
Wat kun je doen om de splitsingen nog vlotter te kennen? (thuis oefenen)
Hoe kun je dat doen? (met de splitsingskaartjes en bv. het ‘goed/fout-doosje’)
411
Download