Beleggen in tijden van lage rente

advertisement
Bij de
zaak
Beleggen in tijden van lage rente
Waarom
gedragsbiologie ons
veel leert over beleggen
Nieuwsbrief september 2016
Enkel voor onder nemers
Een analyse van prof. dr. Jan A.R.A.M. Van Hooff
> Peter Van Dessel,
Verantwoordelijke ondernemers
Hoe een primatoloog ons gedrag analyseert en inzicht geeft in beurzen,
banken en beleggingen
In de laatste editie van Bij de zaak vertelden we u dat we
onze nieuwsbrief grondig gingen herwerken. Het resultaat
daarvan hebt u vandaag in handen. De titel is onveranderd
maar de inhoud is nieuw. Bij de zaak graaft voortaan dieper
om u meer inzicht en meer opmerkelijke standpunten te
bieden over een relevant onderwerp.
In dit bankdossier is dat “Beleggen in tijden van lage rente.”
Alleen brengen we u geen technisch verhaal of een
financieel standpunt.
U ontdekt de visie van prof. dr. Jan A.R.A.M. Van Hooff,
emeritus hoogleraar primatologie en gedragsbiologie
aan de Universiteit van Utrecht. We spraken met hem
om inzicht te krijgen in menselijk gedrag bij beleggen.
Welke emoties spelen er? Zijn we wel in staat om rationele
beslissingen te nemen? Kan de mens op lange termijn
denken? En hoe kan u in een klimaat van lage rente en
volatiliteit toch rendement halen?
U leest het hier.
Ontdek De Raad der Wijzen van
Bank J.‌Van Breda & C°
Hoe kunnen we u meer inzicht bieden in actuele thema’s?
Hoe brengen we u tegelijk een tijdloos verhaal over de
kernwaarden van onze samenwerking? Om die vragen te
beantwoorden, verzamelen we meermaals per jaar een Raad
der Wijzen. Deze groep van experts van binnen en buiten
onze bank stellen we samen op maat van het thema dat
we behandelen.
prof. dr. Jan A.R.A.M. Van Hooff
Emeritus hoogleraar primatologie en
gedragsbiologie
Vic Pourbaix
Verantwoordelijke cliëntenrelaties
Lid van het directiecomité
Wim Oste
Chartered financial analyst
Hedwig Van Reusel
Specialiste betalingsverkeer en
deposito’s
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
Beleggen in tijden van lage rente
Tom Jansegers
Key account manager ondernemers
3
Vogels runnen hun
kolonie als een
lowcostmaatschappij
4
Alle dieren handelen volgens een economische
grondregel: elke investering moet in verhouding
staan tot de opbrengst ervan.
Waddenvogels kiezen de plaats van hun
nest in functie van de winst die ze er kunnen
maken. Ze wegen vliegduur en inspanning af in
verhouding tot de kwaliteit van de prooi in de
buurt. Weegt de winst van de betere kwaliteit
op tegen de zoekinspanning? Precies zoals een
lowcostmaatschappij handelt.
Dat risicobesef is intuïtief maar blijkt erg
economisch geïnspireerd. Het zit in de genen
van mensen en dieren om voortdurend risico’s
in te schatten en beslissingen te nemen.
Daarin vertrouwen we op ons gevoel en onze
waarneming. Dat zijn emotionele afwegingen
die ons sturen in situaties waarin we rationele
beslissingen moeten nemen.
Conclusie: als u niet economisch bent, valt u
evolutionair uit de race. U bent dan niet de meest
geschikte, niet de meest aangepaste.
De beurs is een plek waar de cijfers vooral
emotie uitdrukken
Ondanks de cijfers, procenten en rendementen is
de beurs een emotionele spiegel van wat er weegt
op het gevoel van de beleggers. Een beurskoers
is het gemiddelde van alle meningen. Hoe trager
we beslissen, hoe rationeler onze besluitvorming.
Alleen kent de beurs vaak een dwingend klimaat.
In die omstandigheden vallen we vaak terug op
vuistregels die ons impulsiever en emotioneler
maken.
Beleggers zijn erfelijk belast: negatieve
berichtgeving prikkelt ons om te handelen
Slecht nieuws is onweerstaanbaar voor mensen:
het dwingt ons om te handelen. Ook dat zit in onze
genen, zo blijkt. Wanneer u ziet dat het rendement
van uw gedrag afneemt, ontstaat migratie. Een
bekend voorbeeld is dat van de lemmingen die
migreren onder grote risico’s. Of een kudde gnoes
die bij droogte de wolken achterna trekt op hoop
van regen.
Zoals dieren reageren op impulsen van de natuur,
reageren beleggers op negatief economisch
nieuws. De betekenis daarvan is een interpretatie
gebaseerd op eerdere ervaringen. Die prikkels
veranderen ons gedrag. Het is echter de evolutie
die op dat moment spreekt, niet ons verstand.
Beleggers zouden vaker moeten blijven zitten waar
ze zijn en wachten op beterschap.
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
Economisch denken, is natuurlijk gedrag
Leve de winterslaap: niets doen,
kan soms buitengewoon handig zijn
Als uw gedrag niet beloond wordt en uw
investering niet rendeert, is het biologisch gezien
verstandig om niets te doen.
5
Sommige diersoorten gaan in een dergelijke situatie
waarin weinig te rapen valt, in een winterslaap.
Dat is een erg slimme zet. Een time-out nemen
en wachten op betere tijden is een evolutionaire
strategie om energie te besparen en je genen
te beschermen. Het equivalent voor beleggers?
Niets doen. Niet verkopen, niet uitstappen.
Maar gewoon wachten op herstel.
Alleen maar problemen zien, is ook een
probleem
Een context van lage rente gecombineerd met hoge
volatiliteit hoeft geen probleem te zijn. Biologisch
gezien is er een oplossing: een ander gedrag stellen.
U kan altijd groeikansen zien, zelfs in ogenschijnlijk
slechte situaties kan een nieuw startpunt ontstaan.
De natuur leert ons dat elk organisme bij gevaar
twee dingen kan doen: zelf-beschadigend gedrag
6
stoppen en winstgevend gedrag opzoeken.
Lage rente en volatiliteit als per definitie negatief
zien, is ook een soort van conventie geworden
die deel is gaan uitmaken van ons collectief
onbewuste.
Hoe komt dat? In populaties waar samenhang
bestaat, is de kans groot dat de ervaring van
anderen overgaat op de leervisie van de groep.
Zo gebeurt het bij de mens. Bij de dieren is dat
net zo. Gnoes die over de Afrikaanse vlaktes
trekken, hebben bij traditie geleerd dat ze bij
bepaalde signalen naar het Noorden moeten,
bij andere tekens naar het Zuiden.
Dergelijke traditievorming is geprogrammeerd
gedrag. Conventies en conformisme kunnen grote
invloed hebben op het groepsgedrag van hoog
sociale dieren, zoals de mens. Vooral jongeren zijn
daar gevoelig voor.
Waarom zijn verstandige mensen soms
zo irrationeel?
Mensen reageren op vuistregels omdat we
onmogelijk alle variabelen in een complex
denkproces kunnen vatten. Dus vertrouwen we
op vuistregels. Dat zijn beproefde scenario’s uit
de evolutie, soms zelfs uit onze genen. Onder
bepaalde omstandigheden kunnen die echter
verkeerd uitpakken.
Wij zijn bijvoorbeeld niet goed in het inschatten
van waarschijnlijkheidsprocessen die nodig zijn
om een belegging correct te waarderen.
In tijden van lage rente en hoge volatiliteit grijpen
we ook terug op die oeroude vuistregels omdat
we denken dat dit de beste strategie is. Alleen is
die context gevaarlijk om onze vuistregels op los
te laten.
Ons brein is geschakeld voor de
korte termijn
Kortetermijndenken is ons eigen. Pas als iets
binnen onze horizon van onmiddellijke impact
komt, trekken we het ons aan. Denk aan de
klimaatproblematiek: waarschuwen voor effecten
op lange termijn maakt weinig indruk. We zien
de gevolgen niet en daarom vinden we dat het
allemaal nogal meevalt.
Daar moet u rekening mee houden. Onze
menselijke kortetermijnvisie mag niet ten koste
gaan van de signalen of de inzichten die de lange
termijn ons geven.
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
‘We vertrouwen
op vuistregels
uit de oertijd,
niet op rationeel
inzicht.’
Vuistregels die duizenden jaren geleden ontstonden
in overlevingssituaties, bij de jacht of tijdens
natuurrampen zijn doorgaans niet de inzichten die
u nodig hebt om een belegging te beoordelen.
Daarom is het belangrijk om de wetmatigheden
te kennen en diep inzicht te verwerven in wat er
écht speelt en wat statistisch de grootste kans op
succes oplevert.
Waarom zou u een langetermijnstrategie
ontwikkelen als u hooguit dertig jaar oud wordt?
Die context heeft de evolutie van het menselijk
brein getekend. Vandaag worden we gemiddeld
wel veel ouder dan dertig maar onze hersenen zijn
daar biologisch, chemisch en psychologisch niet
voor ontworpen.
7
De lange termijn
heeft al heel
lang gelijk
Vic Pourbaix is Verantwoordelijke cliëntenrelaties en lid van het Directiecomité bij Bank J.Van Breda & C°.
Hij tekent mee de strategische visie van de bank uit en is expert in beleggingsstrategie. Vic Pourbaix biedt
inzicht in hoe Bank J.‌Van Breda & C° zich aan de huidige omstandigheden aanpast. Op basis van dit
kernadvies rekent u ook in deze context van lage rente en hoge volatiliteit in vertrouwen op rendement.
8
We beleven historische tijden. De rente was nog
nooit zo laag en de economische groei nog nooit
zo veraf. U zou in een paniekreactie uw hele
beleggingsstrategie kunnen omgooien en uw gevoel
volgen. Maar de geschiedenis, psychologie én
de biologie pleiten daartegen. Wat dan wel? Het
antwoord is onverwacht en nog minder spectaculair:
best doet u niets. In die zin dat u gewoon trouw blijft
aan deze basisprincipes: spreid uw investeringen en
beleg systematisch, ongeacht de marktcontext.
Wij willen u zoveel mogelijk duiding bieden zodat
u de beste keuzes kan maken. Vandaag is dàt de
grootste meerwaarde van een bankier.
Kiezen was nog nooit zo cruciaal als
vandaag
De risicovrije rente is zeer laag. Sommige
banken rekenen zelfs geld aan voor deposito’s.
Spaarboekjes zijn politiek begrensd met een
minimumrentevoet op 0,11 procent terwijl de
échte rente -0,40 procent bedraagt. In welke
mate de commerciële rentevoet de reële rentevoet
zal benaderen, is een economische en politieke
discussie. Kiezen, is in deze omstandigheden nog
belangrijker dan vroeger. Wilt u geen risico nemen,
dan moet u aanvaarden dat u geen rente krijgt
terwijl u vroeger zelfs bij een laag risico wel een
zeker rendement kon halen. Vandaag staat rente
dus altijd gelijk aan risico.
Angst en hebzucht zijn de grootste risico’s
De zucht naar winst en rendement stuurt
sommigen onvoorbereid op pad. Slechte
raadgevers en al te emotionele reacties brengen
geen raad. En al helemaal geen rendement. Wie
zonder helikoptervisie aan de slag gaat en zich laat
leiden door angst en hebzucht zal meer verliezen.
Die garantie hebt u vandaag wél. Hoe moet u het
dan aanpakken?
Wat emotioneel logisch lijkt, is irrationeel
om te doen
Wie zijn beleggingsstrategie aanpast aan de
context handelt emotioneel en niet rationeel.
Cijfers bewijzen dat u een strategie moet bepalen
om uw doel te bereiken en u daaraan houden.
Ongeacht de context.
Onervaren beleggers verkopen vaak bij een dalende
beurskoers terwijl dat net een geschikt moment
is om in te stappen omdat de aankoopprijs van
een aandeel dan vaak ondergewaardeerd is. Die
afweging vereist kennis, vertrouwen en inzicht en
vooral: de capaciteit om uw emoties te relativeren.
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
Blijf altijd trouw aan uw basisprincipes
Emoties spelen erg krachtig in beleggingen.
Onderzoek toont aan dat mensen meer belang
hechten aan veranderingen in hun vermogen
dan aan dat vermogen op zich. Ze zijn ook
erg gevoelig voor de manier waarop een bank
informatie presenteert.
9
Het verlies of het verschil van een investering heeft
namelijk veel meer impact op het gevoel van de
cliënt dan het totaalbedrag van zijn vermogen.
Mensen nemen een ijkpunt en reageren emotioneel
op de variaties daarop.
Door de context te duiden en het ankerpunt anders
te kaderen, creëren we ruimte voor meer rationeel
gedrag. En dat is echt nodig om het doel te
bereiken. U moet soms handelen tegen uw gevoel,
tegen uw natuur. Als bankier zien we het als onze
rol om u daarin te begeleiden.
De lange termijn is de enige termijn
waarop u moet denken
Sinds 100 jaar is de langetermijnrente altijd hoger
gebleken dat de kortetermijnrente. Dat is een feit
waarop we ons advies voor de lange termijn ook
vandaag kunnen bouwen.
10
Nog een feit: het is onvoorspelbaar wat de rente
zal doen in de toekomst. Veel mensen wachten
daarom op zogezegd betere tijden of hopen op
een juiste gok. Beide strategieën leveren u geen
winst op. De beste zet is om rationeel te spreiden
in de tijd en in de aard van uw belegging. Op lange
termijn haalt u daarmee altijd een beter resultaat.
En wanneer moet het doel bereikt zijn? Dat staat
centraal in onze werking. Zo ontstaat een andere
dynamiek waardoor uw financiële situatie kan
verbeteren. Dat is onze meerwaarde en daarvoor
willen wij graag werken.
Waarom is de visie van
Bank J.‌Van Breda & C° zo
onderscheidend?
Bij Bank J.‌Van Breda & C° helpen wij onze cliënten
om hun beleggingen maximaal te diversifiëren.
Spreiden is altijd het sleutelwoord. Veel roerend
vermogen staat op spaarboekjes waar het
vandaag niet rendeert. In onze visie begeleiden
we de cliënt om zijn vermogen te spreiden.
Er zijn keuzes te maken op de lange en de
korte termijn, in aandelen, deposito’s en andere
beleggingsformules. U hoeft zeker niet alles op een
spaarrekening te bevriezen en de huidige situatie
uit te zweten tot er weer betere tijden aanbreken.
Als u wacht, bent u altijd te laat.
In de praktijk willen de meeste banken zoveel
mogelijk producten verkopen aan hun cliënten.
Daardoor denken ze niet vanuit het standpunt
van hun cliënten maar werken ze vanuit hun
eigen objectief. Dat is nooit compatibel met de
belangen van de cliënt. Wij pushen geen producten
en starten altijd met het doel van onze cliënt
voorop: waar wil hij naartoe met zijn vermogen?
Spreiden in de looptijd en de vorm
Ons verhaal hoort u zelden, omdat het op korte
termijn minder winst oplevert voor de bank.
Maar op lange termijn winnen zowel de cliënt als
de bank. Daarom willen wij onze visie uitdragen
en meer mensen inzicht geven in de voordelen
van een langetermijnstrategie om vermogen op
te bouwen. Wie ons verhaal kent, vindt het vaak
logisch. Toch blijkt het moeilijk om de ratio te
volgen in een emotionele context.
Daarom willen wij er ook zijn voor onze cliënten
wanneer het net iets moeilijker gaat. Net dan moet
u vertrouwen, inzicht en perspectief bieden. Dat
is de kracht van een persoonlijke bank. Mensen
veranderen van bank omdat ze geen begeleiding
krijgen wanneer het slecht gaat. Wij tonen begrip
en helpen u om rationele beslissingen te nemen.
Dat is lastiger dan producten verkopen.
Anderzijds: het is ook waardevoller. Daarom kiezen
we ervoor om een persoonlijke bank te zijn met
digitale ondersteuning, niet omgekeerd.
Trager, stabieler en persoonlijker worden
wanneer iedereen versnelt
Bank J.‌Van Breda & C° wil haar service nog
persoonlijker maken. Hoe beter we uw wensen
en objectieven kennen, hoe beter we u kunnen
begeleiden en helpen om uw doelen te realiseren.
Die relatie is per definitie op de lange termijn
gericht. Wij zullen meer dan ooit vertrekken vanuit
uw specifieke situatie. Samen met u creëren we
stabiliteit, rust en visie. Dàt noemen wij het ideale
beleggingsklimaat.
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
‘Wie zonder
helikoptervisie aan
de slag gaat en
zich laat leiden door
angst en hebzucht
zal meer verliezen.’
De kracht van een persoonlijke bank
11
Een ongeziene economische
situatie vraagt ongeziene
maatregelen. Zoals moed
en visie.
12
Wim Oste, chartered financial analyst is
verantwoordelijke ALM en Treasury bij
Bank J.‌Van Breda & C°. Zijn opdracht bestaat er
ondermeer in om expertise en duiding te bieden
aan medewerkers en cliënten. We spraken
met hem om een beeld te krijgen van de macroeconomische situatie, wat ze betekent voor de
rente en wat we mogen verwachten.
Iedereen vraagt zich af of de rente laag blijft. Maar
de precieze vraag is hoe lang ze nog zo laag blijft
en of ze misschien nog verder gaat dalen. Wie
zou u enkele jaren geleden geloofd hebben als u
de huidige rentevoeten zou hebben voorspeld?
Niemand waarschijnlijk. Vandaag zijn we vrij zeker
dat de kortlopende rente tot een jaar nog zeker
enkele jaren laag zal blijven. Zeker tot het afbouwen
van het obligatie-aankoopprogramma van de
Europese Centrale Bank. Dit is dus geen tijdelijk
fenomeen maar een langdurige situatie waarmee u
rekening moet houden.
Net omdat we allicht nog een jaar of drie in
dezelfde context blijven, is het belangrijk om niet te
wachten met uw beleggingsplannen. Wel om een
strategie te ontwikkelen en daarin de juiste keuzes
te maken. De rente is nu laag. Dat is niet langer
een verrassing, maar een gegeven waarmee we
moeten leren omgaan. Dat kan gelukkig.
Bijkomend: de Belgische banken hebben zich goed
aangepast. Vandaag zijn de risico’s in België lager.
Dat is een positief resultaat van de financiële crisis.
De trend is dalend en dwingt ons tot
innovatie
Als u naar de groei kijkt van de afgelopen vijftig jaar
ziet u zowel dalende als stijgende lijnen. Maar als
u de trend bestudeert, stelt u vast dat de groei
geleidelijk aan daalt. Precies daarom daalt de rente
mee. Dat is een globaal fenomeen.
De financiële crisis van 2008 is maar een deel
van de oorzaak. De diepere oorzaak vindt u
op maatschappelijk en demografisch niveau.
De vergrijzing vertraagt de wereldeconomie en dus
ook de groei. Zelfs in China zie je nu dat de groei
vertraagt en de investeringen dalen.
De vraag die we ons moeten stellen, is of we een
Japans scenario kunnen vermijden in Europa.
Japan: lage groei, lage rente, dalende
bevolking
Heel wat Europese ogen zijn gericht op Japan.
En vooral die van de macro-economen. Japan zit al
jaren in een crisis die u best kan verklaren als een
algemene stilstand. Kunnen we het vermijden?
Vast wel, maar de oplossing is niet vanzelfsprekend.
Europa heeft nood aan een nieuwe maatschappelijke
visie, aan innovatie op elk niveau. Niet aan het
beschermen van de heilige huisjes. Maar dat vraagt
om grote politieke moed in tijden waarin een kleine
stap vooruit niet gemakkelijk is. Maar met een
nieuwe mentaliteit in leven, werken en handelen,
geraken we eruit. Wat als we van onze hi-tech
maakindustrie een nieuwe groeipool maken?
Wat als onze kennisindustrie nog aantrekkelijker
en sterker wordt? Er is een kans voor innovatie
en groei. Maar dat vraagt om een andere politiek
en vernieuwde moed.
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
De rente zal nog jaren laag blijven
13
Termijnplan:
Zeker van wat u hebt,
klaar voor kansen die komen
Hedwig Van Reusel is specialiste betalingsverkeer en deposito’s bij Bank J.‌Van Breda & C°. Zij geeft
achtergrond bij het termijnplan, een nieuwe beleggingsformule waarmee u beter kan inspelen op de
huidige economische context van lage rente. Sinds maart 2016 hanteert de Europese Centrale Bank
een rentevoet van -0,40% voor deposito’s. Hoe kan u daarmee omgaan?
14
Spaarrekeningen leveren weinig op vandaag.
Beleggen op lange termijn kan u meer opbrengen.
Maar die beslissing is vaak lastig. Het termijnplan
van Bank J.‌Van Breda & C° biedt u daarom een
oplossing. En rendement. Het termijnplan is een
formule waarmee u belegt op lange termijn met
een jaarlijkse liquiditeit om flexibel te zijn of om
in te spelen op nieuwe kansen. Ongeacht de
rentecontext bent u daarmee zeker van rendement.
Hoe werkt het termijnplan?
De essentie van het termijnplan: een bedrag zo
optimaal mogelijk spreiden over termijnrekeningen.
Waar de meeste banken beleggingsplannen in
fondsen aanbieden, werkt Bank J.‌Van Breda & C°
ook met het termijnplan met termijnrekeningen voor
een gegarandeerd rendement.
Op zich kan een termijnplan ook een
degelijk element zijn in een politiek van
gespreide vermogensopbouw naast
verzekeringsbeleggingen en beleggingen
in aandelen. Sowieso adviseren wij u om
altijd een gezonde mix na te streven tussen
een vast en een dynamisch deel in elke
beleggingsstrategie.
Mikken op duurzame resultaten,
geen quick wins
We vertrekken altijd vanuit uw doel: tegen
wanneer wil u welk vermogen vergaren?
Op basis daarvan schetsen we uw risicoprofiel,
uw beleggingshorizon en bepalen we een
gezonde spreiding. De bedoeling is om uw
langetermijnobjectief te realiseren.
Met een termijnplan in uw beleggingsportefeuille
kan u meegaan met de rente-evoluties.
Anders bankieren: persoonlijk,
systematisch, gespreid
We zijn geen prijsbrekers. Wij willen een uitstekende
persoonlijke service en advies op uw maat leveren.
Niet op maat van onze groeimarges. Daarom moet
u niet enkel naar de rentevoeten kijken, maar vooral
naar uw einddoel. Uw vermogen hebt u met veel zorg
opgebouwd en verdient persoonlijk advies. In een
markt waarin spaarproducten en rentevoeten steeds
meer naar elkaar groeien, maakt een persoonlijk
advies net het verschil tussen rendement of niet.
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
Een belegging uitstellen, is rendement
uitstellen
Gezonde spreiding bij vermogensopbouw
In tijden van lage rente is het belangrijk om extra
spreiding in te bouwen. Ook in de zogeheten
vastrentende component van een portefeuille.
Daarin adviseren wij de helft van de deposito’s op een
depositorekening te plaatsen, de andere helft gaat
naar een termijnplan met een looptijd van 3 of 5 jaar.
15
Hoe werkt het termijnplan?
Bij de start van uw termijnplan verdelen we uw
inleg gelijk over 3 of 5 termijnrekeningen. Kiest u
Waarom een depositorekening?
Met een depositorekening blijft er steeds geld
beschikbaar om flexibel in te spelen op eventuele
veranderende omstandigheden. Zeker nu het
verschil tussen de korte- en de langetermijnrente
zo klein is geworden.
1 jaar X %
2 jaar X %
voor een looptijd van 3 jaar dan openen wij voor
3 jaar X %
u 3 termijnrekeningen. Voor een looptijd van 5
4 jaar X %
jaar openen we 5 termijnrekeningen. Elke
5 jaar X %
termijnrekening loopt een jaar langer dan de
andere. De kortste loopt 1 jaar, de langste 3 of 5.
Planmatig beleggen
Op elke jaarlijkse vervaldag herbeleggen we het kapitaal en de intresten van uw vervallen termijnrekening samen met wat u
door het jaar spaart via een beleggingsplan. Wat u op de vervaldag herbelegt in uw termijnplan geniet de rentevoet die op
Als we de keuzestress en de onzekerheid bij het
kiezen van een belegging verkleinen, zorgen we
ervoor dat u een meer rationele beslissing neemt.
Los van emoties en timing.
dat moment van toepassing is.
5 jaar Y %
1 jaar X %
...
5 jaar Z %
2 jaar X %
...
5 jaar Y %
3 jaar X %
...
5 jaar Y %
4 jaar X %
5 jaar X %
Uw herbelegging verdelen we zo evenwichtig mogelijk over de toekomstige vervaldagen binnen uw termijnplan.
Jaarlijks komt een deel van uw inleg vrij. Zo bent u klaar om in te spelen op
opportuniteiten of om opnieuw te beleggen.
...
5 jaar Y %
...
Bij de zaak | Bank J.Van Breda & C° | september 2016
Waarom de strategie
belangrijker is dan
het rendement
Tom Jansegers is key account manager voor ondernemers bij Bank J.‌Van Breda & C°.
Hij adviseert dagelijks cliënten bij hun keuze voor een bepaalde belegging. Achter de procenten en
rendementen van zijn cliëntenportefeuille voelt hij wat er leeft. Of hoe u trends ontdekt in de reacties,
vragen en bedenkingen van cliënten.
17
We zijn het gewend dat geld niets meer
opbrengt
Een lange periode van lage rente creëert
onverschilligheid. Cliënten zijn het gewend dat
geld veel minder opbrengt dan vroeger. Dat willen
we toch relativeren. De rente beoordeelt u best in
verhouding tot de inflatie. Vandaag is de inflatie ook
laag waardoor geld trager waarde verliest. Als daar
een lage rente tegenover staat, betekent dat niet
per se dat er geen opbrengst is.
Iets meer is altijd beter dan iets minder
Waar onverschilligheid heerst, is het belangrijk
om te pleiten voor realisme. Misschien kan de
rente ook nog wel wat lager zakken? Zelfs al
veronderstellen we van niet, het is altijd mogelijk.
Daarom is het belangrijk om beleggingen te
spreiden in tijd, risico en product. Daarmee kan
u wél een rendement halen, ook al ligt dat soms
wat lager dan verhoopt: 0,3% is nog altijd 0,2%
18
meer dan 0,1%. In deze context is het termijnplan
een ideale oplossing om in te spelen op de lage
rente. De vergoeding is beperkt maar u kan wél
inspelen op schommelingen waardoor u gemiddeld
genomen een beter rendement krijgt.
de aandelenkoersen op de beurs. Een gespreide
portefeuille vangt de risico’s en de nadelen op.
Ze probeert zoveel mogelijk investeringen te
bevatten zodat de kans op groei en rendement
zo groot mogelijk is. Zo verdeelt u de risico’s.
Een goede belegging is altijd een
persoonlijke belegging
Zelfs bij succes in één product remmen
we af als de strategie dat vraagt
Wie rendement zoekt, moet altijd een risico
inbouwen. Dat doen we samen met u tijdens
een strategie-gesprek. Dat is het belangrijkste
klantengesprek waarin we analyseren welke
risico’s u verdraagt en welk gevoel u daarbij
heeft. Daarom is een beleggingsportefeuille altijd
persoonlijk, op uw maat samengesteld.
Wij willen dat onze cliënten eerst een strategie
bepalen en dan op lange termijn denken en
handelen. Zelfs in een stuk waarin ze succes
hebben, moeten we in principe afremmen.
De koers en het rendement zijn niet de graadmeter,
wél de gekozen strategie en de persoonlijke
visie van de cliënt bepalen waar we de accenten
leggen. Zo garanderen we dat op lange termijn de
portefeuille in evenwicht blijft en het risico gespreid.
Wie spreidt in product, is niet helemaal
afhankelijk van de beurs
Als u zoveel mogelijk spreidt in het soort
beleggingen bent u veel minder afhankelijk van
4. De lange termijn is de
enige termijn waarop u
moet denken
2. Wie rente wil, moet een zeker risico aanvaarden
3. Handel rationeel en niet emotioneel
Bij de zaak | Bank J.‌Van Breda & C° | september 2016
1. Uw doel bepaalt uw strategie, niet de markt
5. Spreid al uw beleggingen in tijd, vorm en risico
19
Hebt u alles wat u nodig hebt om de toekomst van
uw werk en privéleven te optimaliseren?
Maak een afspraak voor een
persoonlijk gesprek
03 217 53 33
elke bankwerkdag van 9 tot 17u
Bank J.‌Van Breda & C°
Ledeganckkaai 7
2000 Antwerpen
www.bankvanbreda.be/contact
Bank J.‌Van Breda & C° NV | Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, tel. 03 217 53 33 BTW BE 0404 055 577, RPR Antwerpen,
FSMA 014377 A | Ver. uitg.: [email protected] | Eindredactie: [email protected]
Bank J.‌Van Breda & C° respecteert uw privacy. Uw gegevens werden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten
en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens
voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.‌Van Breda & C° contractueel of via haar
aandeelhoudersstructuur verbonden is. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer.
Enkel voor ondernemers
en vrije beroepen
Download