Onderzoek naar de oorzaak van geheugen

advertisement
Het jonge brein:
Onderzoek naar de
oorzaak van geheugenklachten na een psychose
Ruim 585.000 Nederlanders, waarvan 35.000 Limburgers,
maken één of meer psychoses door. Iemand die psychotisch is
verliest het contact met de werkelijkheid. Zo kunnen mensen
denken dat zij een belangrijke taak hebben te vervullen, hebben
ze last van achtervolgingswaanzin of horen ze stemmen. Soms
duren psychoses slechts enkele dagen, maar vaak houden ze
weken of maanden aan.
Blijvende geheugen- en concentratieproblemen
Een psychose treedt meestal voor het eerst op in de puberteit. Wanneer
jonge mensen in deze cruciale fase van het leven psychisch ziek worden,
legt dit een grote druk op hun verdere ontwikkeling. Jongeren maken
vaak hun studie niet af, kunnen niet werken, verliezen hun vrienden
en vinden het lastig om relaties aan te gaan. Dit heeft een enorme
persoonlijke en maatschappelijke impact!
Jongeren met een psychose hebben vaak last van blijvende geheugenen concentratieproblemen. Wanneer iemand weer wil meedoen in het
‘gewone’ leven en wil studeren of werken dan zijn dergelijke klachten
zeer belemmerend. De huidige medicatie helpt niet tegen geheugen- en
concentratieproblemen en het is nog niet goed bekend waardoor deze
veroorzaakt worden en hoe we ze moeten behandelen.
Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat het
muscarine systeem in de hersenen een rol speelt
bij concentratie, leren en geheugen. Muscarine
receptoren zijn eiwitten in het brein die helpen bij de
signaaloverdracht tussen verschillende cellen. Wij
vermoeden dat jongeren met een psychose minder
muscarine receptoren hebben en daardoor geheugenen concentratieproblemen krijgen.
Oorzaak geeft inzicht voor behandeling
Met behulp van hersenonderzoek kijken we naar de
relatie tussen geheugen, aandacht en concentratie en
de hoeveelheid muscarine receptoren in de hersenen
van jongeren die een eerste psychose hebben
of hebben doorgemaakt. Tijdens het onderzoek
maken we foto’s van de hersenen via SPECT- en
MRI-scans. Deze hersenscans geven ons inzicht in
het functioneren van het muscarine systeem en in
de mate waarin de hersenen geactiveerd worden
onder bepaalde omstandigheden. De resultaten
kunnen inzichten geven die mogelijk tot nieuwe
behandelmogelijkheden kunnen leiden.
Met een MRI-scan kunnen we de mate van doorbloeding
in hersengebieden meten. Zo zien we of de
hersengebieden met muscarine receptoren actief zijn
tijdens het uitvoeren van een geheugentaak. Bij een
SPECT-scan gebruiken we radioactief gelabelde stoffen
die zich binden aan muscarine receptoren. Zo kunnen
we met een speciale camera een afbeelding maken van
deze stoffen in de hersenen.
15106_projectflyer_ggz_geheugen.indd 1
GGZ/20151703/Muscarine
MRI- EN SPECT-SCAN
25-03-15 14:58
MINDER GEHEUGEN­
KLACHTEN MAAKT MENSEN
WEERBAARDER
Weerbaarheid sleutel tot verbetering
Dit onderzoek richt zich op:
•Het zoeken naar de oorzaak
van geheugenklachten bij
psychose.
•Het vinden van aanknopingspunten voor de behandeling
van concentratieproblemen.
Het brein is zo complex dat behandeling en genezing van psychiatrische
aandoeningen een grote uitdaging blijft. Maar wel een uitdaging die
de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+ met vastberadenheid
aangenomen heeft. We zijn ervan overtuigd dat weerbaarheid de sleutel
tot verbetering is. Door in het onderzoeksprogramma daar op in te
spelen, kunnen we zeer belangrijke onderzoeksresultaten tegemoet zien.
Daarbij richten we ons specifiek op jonge mensen (van 12 tot circa 25
jaar). We zetten actief in op preventie en behandeling van psychiatrische
aandoeningen via weerbaarheidinterventies. Zodat mensen het heft weer
in eigen hand te nemen en kunnen meedoen in de maatschappij.
Waarom dit bijzondere onderzoek uw steun verdient
Veel mensen komen zelf of in hun naaste omgeving in aanraking
met ernstige psychiatrische aandoeningen. De impact voor individu
en samenleving maakt ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden
onmisbaar. Als jonge mensen na een psychose weerbaarder en
zelfstandiger worden, omdat ze minder last hebben van geheugen- en
concentratieproblemen, kunnen ze beter herstellen.
Dit onderzoek duurt drie jaar en eind 2017 zijn de resultaten
bekend. Tussentijdse resultaten zijn er vanaf midden 2016. De
financieringsbehoefte van dit onderzoek is minimaal € 100.000. Dit
onderzoek is noodzakelijk om de zorg en behandeling van mensen met
een psychose te kunnen verbeteren.
Uw gift is zo welkom!
Psychiatrische aandoeningen zijn duur om te behandelen, maar duurder
om te negeren. Bij onze onderzoeksprojecten zijn verschillende teams
van gedreven onderzoekers betrokken, de ontwikkeling van E-Health
tools en webapplicaties is kostbaar en brein- of labonderzoek gebeurt
met zeer specifieke apparatuur. Maar we weten waar we het voor doen!
Onze droom is dat jongeren met psychiatrische aandoeningen ‘gewoon’
jong kunnen zijn, niet buitengesloten worden en een toekomst kunnen
opbouwen. Wilt u dit onderzoek steunen? Dat kan op verschillende
manieren.
PROF. DR. THÉRÈSE
VAN AMELSFOORT
“We kunnen een ziekte beter
behandelen als we begrijpen wat
de oorzaak is. Hoewel we veel
meer kennis hebben gekregen,
begrijpen we nog onvoldoende
wat er op het niveau van de
hersenen misgaat. Voor jongeren
met geheugenklachten na een
psychose is het essentieel dat
we verder onderzoek doen.
Een betere concentratie maakt
mensen weerbaar en dat helpt in
het herstel!”
Eenmalige gift of structureel steunen
Elke gift, klein of groot, is welkom. Schenken aan een goed doel heeft
bovendien fiscale voordelen. Een schenking is meestal aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Wij helpen u graag hierbij!
Steun ons als bedrijf of stichting
HFL Geestelijke Gezondheidszorg
Turennestraat 33
6221 AR Maastricht
Uw bedrijf of stichting kan sponsor worden van dit onderzoek.
We kijken graag samen met u wat het beste past. Neem contact met
ons op via telefoonnummer +31 (0)43 407 73 65 of via [email protected].
T. +31 (0)43 – 407 73 65
[email protected]
www.hflgeestelijkegezondheidszorg.nl
U kunt uw gift overmaken op:
IBAN nr. NL11INGB0657526835
t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg
Rekeningnummer NL11 INGB 0657 5268 35
t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg o.v.v. Geheugenklachten.
15106_projectflyer_ggz_geheugen.indd 2
25-03-15 14:58
Download