Van machteloosheid naar kracht: goed kijken naar gedrag

advertisement
CCE Middagsymposium voor verzorgenden in de ouderenzorg
Van machteloosheid naar kracht: goed kijken naar gedrag
Je weet het echt niet meer met meneer Dijkstra, hij
is zo agressief, je collega’s melden zich ziek. Je zit
met je handen in het haar als verzorgende. Wat
nu? Je ziet pillen en fixeren als enige oplossingen,
want het gaat echt niet meer…
Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ondersteunt
zorgprofessionals bij complexe situaties in de langdurige zorg door
middel van consultaties. De kennis en ervaring die we met deze
consultaties opdoen, delen we graag met jou!
Breed kijken
Wanneer het CCE een consultatie doet, kijken onze medewerkers
breed naar de situatie: wat is er precies aan de hand? Wij kijken
daarbij altijd naar de context van de cliënt. Daarmee bedoelen we
zijn omgeving, zijn kamer, maar ook zijn levensverhaal en de
mensen om hem heen.
Een andere bril…
Hoe kom je uit de machteloosheid die je vaak voelt? Het helpt om te kijken naar wat zich in de context
afspeelt, maar ook naar je eigen rol en houding en naar de cultuur van de organisatie. Kom je ook wel
eens zo’n vastgelopen situatie tegen en wil je door een andere bril leren kijken?
Kom naar een van de middagsymposia!
•
•
•
Donderdag 24 november 2016
IJsseldelta Center, Zwolle
Donderdag 16 maart 2017
Hotel Restaurant Oud London, Zeist
Dinsdag 11 april 2017
Perron 3, Rosmalen
Aanmelden
Dit middagsymposium is voor verzorgenden en andere
professionals in de ouderenzorg.
Kosten voor deelname zijn € 75,- per persoon. Schrijf je snel in
via http://inschrijven.cce.nl. Voor de bijeenkomst in Zwolle kan je
inschrijven tot 1 november.
“Het is weer leuk werken op deze
afdeling. Je ziet dat angst en
machteloosheid van
medewerkers hebben
plaatsgemaakt voor een sterke
motivatie om het samen beter te
doen. De medewerkers hebben
de nieuwe koers zelf opgepakt en
zien het als uitdaging om nog
verder stappen te maken.”
Programma
Vanaf 12.30 uur kun je terecht; om 13.00 uur start het programma.
•
Het CCE, wat heb je er aan?
Lezing door Anita Dortmans, coördinator CCE.
Waar staat het CCE voor? Met wat voor soort situaties hebben we te maken en wat kan het CCE
daar in betekenen?
•
Gezonde hersenen versus beschadigde hersenen in de praktijk
Lezing door Jos Cuijten, trainer ouderenzorg en dementie.
Voor mensen met ‘gezonde’ hersenen is het moeilijk een brug te slaan naar mensen met
‘beschadigde’ hersenen zoals bij dementie. Hierdoor ontstaat machteloosheid.
Jos Cuijten laat zien wat het effect kan zijn van beschadigde hersenen en hoe een gunstige
leefomgeving kan helpen daar mee om te gaan. Mensen met dementie voelen zich dan meer
begrepen, waardoor er minder probleemgedrag ontstaat.
•
Na een pauze zijn er twee workshoprondes. We sluiten de middag omstreeks 17.00 uur af met
een borrel.
De workshops
Je kunt twee workshops doen. Op het aanmeldformulier kun je jouw voorkeuren aangeven. We
proberen daar zo veel mogelijk rekening mee te houden.
•
•
•
•
•
•
Organiseren in plaats van overleven, door Els Teune CCE consulent en Paul Knippers,
coördinator CCE.
Onvrijwillige zorg gaat vaak samen met een schraal bestaan. Je hoeft de situatie niet te
accepteren zoals het is. Hoe lukt het om met alle betrokken partijen elkaar te versterken en
samen te werken? Een workshop over context, samenwerken en cultuur van de organisatie.
Groepsdynamiek, het crisisontwikkelingsmodel en Sneeuwwitje, door Ronald Geelen, CCE
consulent.
Als begeleider en behandelaar zijn we altijd individueel gericht bezig: we hebben individuele
zorgplannen, we bespreken individuele cliënten. De wisselwerkingen tussen cliënten zijn echter
enorm groot en worden onderschat. In deze workshop wisselen we ideeën en vaardigheden uit
waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.
Klein kijken, door René van Koningsbruggen, CCE consulent.
Bij onvrijwillige zorg voel je je vaak machteloos. Door heel gericht te kijken naar video-opnames
van jezelf met de cliënt, kun je de cliënt beter leren begrijpen en weer perspectief vinden. In
deze workshop leer je hoe je zelf van invloed bent op een situatie.
Prikkels uit de omgeving, door Robert de Hoog CCE consulent.
Factoren uit de omgeving zoals geluid, licht, inrichting en loopmogelijkheden hebben invloed op
het gedrag van de cliënt. Kijk goed naar de omgeving en hoe deze is ingericht. Deze workshop
maakt je bewust van wat je doet, wat je aanbiedt en hoe jij de omgeving beïnvloedt.
In gesprek met de familie bij onvrijwillige zorg, door Koen Kestens CCE consulent.
Juist in moeilijke situaties is het belangrijk om in dialoog te blijven met de familie van de cliënt.
Dat kan lastig zijn wanneer je jezelf machteloos voelt. In deze workshop leer je hoe je ervoor
zorgt op een goede manier in gesprek te blijven.
Kijken door de ogen van de dementerende, door Jos Cuijten, trainer ouderenzorg en dementie.
In veel gevallen kunnen dementerenden ons niet goed meer begrijpen, maar wij kunnen wel
leren hen te begrijpen. In deze workshop leer je – als mens met ‘gezonde’ hersenen – af te
stemmen op mensen met ‘beschadigde’ hersenen. Als we anders leren denken wordt het
contact met mensen met dementie verrassend eenvoudig.
Download