Dia 1 - Dohmen advocaten

advertisement
Fontys Hogeschool Eindhoven
2009-12-08
IE voor ICT studenten
Bas Bloemsaat
Namaken mag
Namaken mag, mits…
Namaken mag, tenzij…
Wat zijn IE-rechten?
•
•
•
•
•
•
•
Auteursrecht (“copyright”)
Merkenrecht
Handelsnaamrecht
Modellenrecht
Octrooirecht (patenten)
Databankenrecht
Topografierecht (chipsrecht)
Foto: toddwshaffer op flickr.com
Belang IE-rechten
Auteursrechtcasus software
• Onderneming “verkoopt” software
• Gespecialiseerde software
• Exclusieve rechten wereldwijd behalve
VS en Canada
• Contract
• “geen einddatum”
• wordt op 10 december opgezegd tegen
31 december, leveringen stoppen
Auteursrechtcasus software

Omzet 4M/jaar, 30 werknemers

Software is 95% van de omzet


Opzegging wordt betwist, maar er wordt
geen cd’s met software geleverd
Ten einde raad kopieert de distributeur
zelf de software.
Foto: Horia Varlan op flickr.com
Vrije werken
• Public domain (PD)
• Vrije software
• “Open Source”
• GPL, BSD, Apache Licence
• “virale” werking vGPL
• Vrije content
• Wikipedia
• Creative Commons
• Onrechtmatig gegeven licentie
Merkcasus computerwinkel
• Verkoopt computers van bekende merken
waaronder HP
• De winkel doet inkopen bij een
groothandel in Nederland
• Ze wordt aangesproken door de HP, er
wordt beslag gelegd op de hele voorraad
computers met het merk HP
Foto: Horia Varlan op flickr.com
Merkcasus computerwinkel
• Nederlandse groothandel
• Blijkt zelf te importeren uit VS, Taiwan
en Engeland
• Is failliet/met de noorderzon vertrokken
Foto: Severin Sadjina op flickr.com
absoluut recht
Databank
een verzameling van werken, gegevens
of andere zelfstandige elementen die
systematisch of methodisch geordend en
afzonderlijk met elektronische middelen
of anderszins toegankelijk zijn en
waarvan de verkrijging, de controle of de
presentatie van de inhoud in kwalitatief
of kwantitatief opzicht getuigt van een
substantiële investering
NDA/geheimhouding
Artikel 11 Geheimhouding
Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van
de overeenkomst wederkerig tot
geheimhouding verplicht van al hetgeen
waarvan zij uit hoofde van de
overeenkomst kennis (hebben kunnen)
nemen en/of waarvan het vertrouwelijke
karakter evident is.
NDA/geheimhouding
• Gebaseerd op een overeenkomst
• Geen absoluut recht
• Bindt alleen partijen, geen derden
Foto: Grant MacDonald op flickr.com
NDA/geheimhouding
• Idee, uitvinding, prototype
• Publicatie: niet nieuw meer
• Model: niet meer te registreren
• Uitvinding: geen octrooi meer mogelijk
• Idee is niet beschermd
• Verlies concurrentievoorsprong
• Schade
Domeinnamen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Insure.com, sold to QuinStreet for $16 million in 2009.
2. Sex.com, sold for $12-$14 million in 2006.
3. Fund.com, sold for $9.99 million in 2008.
4. Porn.com, sold for $9.5 million in 2007.
5. Business.com, sold for $7.5 million in 1999.
6. Diamond.com, sold to Ice.com for $7.5 million in 2006.
7. Beer.com, sold for $7 million in 2004.
8. Israel.com, sold for $5.88 million in 2004.
9. Casino.com, sold for $5.5 million in 2003.
10. Toys.com, sold to Toys ‘R Us for $5.1 million in
2009.
Ontwikkelingen
• Belang IE neemt toe
• Informatiemaatschappij
• Nieuwe verdragen (ACTA)
• In diverse partijprogramma’s bij de 2ekamerverkiezingen
• Groenlinks, D’66, CDA, Piratenpartij
Actualiteit
Foto: gLouis op flickr.com
Namaken mag
Vragen?
Bas Bloemsaat
[email protected]
013-5821987
Download