Pater Damiaan

advertisement
Pater Damiaan
Pater Damiaan is in 1840 geboren in het dorpje Tremelo. Hij is opgegroeid op een boerderij.
Arm waren ze niet. Jozef was eigenlijk een heel gewone jongen. Na de lagere school hielp hij
mee op de boerderij. Later werd Jozef steeds zekerder van zijn grote droom, hij wou het
klooster in gaan. Jozef werd broeder bij de Paters van de Heilige Harten in Leuven. Sindsdien
heette hij Damiaan.
Maar hij wilde priester worden!
Daarom begon hij Latijn te leren. Toen hij de taal echt goed kende, mocht hij voor priester
leren van zijn oversten. Daarvoor moest hij wel naar Parijs gaan.
Naar Hawaï
Zijn broer zou als missionaris vertrekken naar Hawaï (een groep van 12 eilandjes). Maar hij
werd erg ziek. Daarom ging Damiaan mee in de plaats van zijn broer. Hij wilde namelijk iets
doen voor de mensen die het niet zo goed hebben! Zo vertrok hij in 1863 naar Honolulu.
Hij is een hele tijd op Hawaï gebleven: negen jaar in totaal! Hij werd er ook tot priester
gewijd.
Naar Molokai
Vroeger had men veel schrik van een ziekte: lepra. Men wilde niet besmet worden en daarom
werden de melaatsen naar het eilandje Molokai gebracht en daar afgezet.
Toen Damiaan in 1873 hoorde over de onmenselijke toestanden op Molokai, was hij de eerste
die zei: "ik ga."
Welke onmenselijke toestanden heersten op
Momokai?
Kinderen
Zieken
Macht
Zingeving
Prostitutie
Wetgeving
Bestaansmiddelen?
Welke onmenselijke toestanden heersen
vandaag bij ons?
Wat veranderde er op Momokai door pater
Damiaans inzet?
Wat leert pater Damiaan ons vandaag op vlak
van menselijke nabijheid en zelfgave?
Hoe kan jij een houvast zijn voor je
kameraden en familie?
Jarenlang heel hard werken.
Damiaan wou de melaatsen met alles helpen, terwijl hij rustig zijn pijp rookte om de stank te
kunnen verdragen.
Hij zorgde er voor dat ze meer eten en betere kleren kregen.
Stilaan kregen de melaatsen ook het gevoel dat ze meetelden.
Damiaan heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat ze een pijpleiding aanlegden, om water af te
tappen uit een bron 800 meter buiten het dorp. Het had hem veel brieven gekost om de buizen
te krijgen.
Dankzij zijn werk kregen mensen over de hele wereld meer aandacht voor Molokai en lepra.
Er kwamen veel bezoekers, zelfs de koningin van Hawaï! Ze wilden zien wat pater Damiaan
daar allemaal deed. In de kranten werd veel over hem geschreven. Er kwam zelfs een dokter
op het eiland wonen.
Damiaan werkte rustig voort. Hij bouwde een tehuis voor melaatse weesmeisjes, één voor
jongens, een nieuwe kerk en een school. Hij heeft ook het hospitaal hersteld.
Op 15 april 1889 is Pater Damiaan gestorven. Hij was toen 49 jaar oud.
Download