Rust en slaap Moeilijke woorden agitatie: opwinding, onrust, woelen

advertisement
Rust en slaap
Moeilijke woorden
agitatie:
amplitude:
opwinding, onrust, woelen
variatie breedte, slingerwijdte
Het verschil tussen de maximale en de minimale bloeddruk
arousal:
toestand van waakzaamheid voor zintuiglijke prikkels
~ aurosalstoornissen: slaapstoornissen bij kinderen bijvoorbeeld: praten in de
slaap, bedplassen, synoniem: parasomnie
artritis:
gewrichtsontsteking
amnetisch:
stoornis van het korte- en langetermijngeheugen (is geen dementie)
amfetaminen: of wekaminen: stoffen die door werking op het autonoom zenuwstelsel een
sterke lichamelijk en geestelijke opwekkende werking uitoefenen en
vermoeidheid en slaapbehoefte doen verminderen
adequaat:
behorend bij, passend bij
barbituraat: slaapmiddel
concomitante: concomiterend : begeleidend
EEG :
elektro-encefalofram
dysurie :
pijnlijke en moeilijke urinelozing
fibromyalgie: letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren
gefragmenteerde: fragmentatie: verdeling in stukjes, versplintering
hemodialyse: zuivering van het circulerende bloed bij nierinsufficiëntie ter vervanging van
de nierfunctie
hypersomnolentie: hypersomnie/hypersomnia: slaapzucht, overmatig slaperigheid overdag
hypertensie: of hypertonie: in erge zin verhoogde slagaderlijke bloeddruk
hyperthyreoïde: verhoogde werkzaamheid van de schildklier
hypoventilatie: synoniem: hyperpneu: alkoloset ten gevolge van langdurig te diep ademen
||=> ophoping van alkali of verlies van zuur in
het organisme
inhibitor:
of ett.remmer: stof die werking van een enzym, hormoon of geneesmiddel
verminderd
insomnia:
slaapstoornis die bestaat uit moeilijk slapen of doorslapen
MOA-remmer: anti-depressive werking
nierinfuficïentie: onvoldoende nierwerking
parasomnie:
 Lichte vorm van slapeloosheid
 Slaapstoornis die tijdens slaap optreedt bijvoorbeeld nachtmerrie,
slaapwandelen,…
pathosfysiologie: kennis van de fysiologie van het zieke orgaan of organisme
perifere:
perifeer om de omtrek, aan de buitenzijde
Zelfstandig naamwoord: perifere,~ zenuwstelsel: het zenuwstelsel buiten het
centrale zenuwstelsel
retentie:
ophouding, terughouding, bijvoorbeeld van lichaamsvochten of stoffen die
verwijderd moesten worden
sedatief:
kalmerend, rustgevend
significant: in de statistiek noemt men een uitkomst significant
 Indien voldaan is aan bepaalde wiskundige eisen
 Verband houdend met de waarschijnlijke afwijking van een aantal
waarnemingen
Rusten en slapen ~1~
tractie:
trekken
Trendelenbrug: luchtpijpcanule met gummiballon, waardoor de luchtpijp kan worden
afgesloten
Rusten en slapen ~2~
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards