Begrippen

advertisement
Geschiedenis 4, Begrippen en Jaartallen
Begrippen
Geloof
Geestelijke: Een geestelijke werkt voor de Kerk. Monniken en priesters zijn geestelijken.
Hedsjra: De vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina in 622: het begin van de islamitische
jaartelling.
Islam: Godsdienst die is ontstaan op het Arabisch schiereiland en is gesticht door Mohammed.
Jihad: Heilige oorlog van de moslims.
Missionaris: Christen die zijn geloof verspreidt onder mensen van andere geloven.
Profeet: Iemand die boodschappen van God doorgeeft. Voor de moslims is Mohammed de profeet
van Allah.
Rooms-katholiek: Behorend tot het deel van het christendom dat gehoorzaam is aan de bisschop van
Rome: de paus.
Bestuur
Autarkie: Toestand waarbij er sprake is van zelfvoorziening.
Domein: Landgoed van een edelman, bisschop of abt.
Feodalisme: Systeem waarbij een leenheer grond in leen geeft aan een leenman in ruil voor
bepaalde diensten.
Hofstelsel: Een systeem waarbij een deel van de grond van de heer is en het andere deel wordt
verpacht aan horigen.
Hierendiensten: Klussen die de horigen moeten opknappen voor de heer.
Horige: Boer met een akker waarvoor hij pacht betaalt aan de heer. Ook moet hij een vast aantal
dagen werken op het land van de heer en herendiensten verrichten. Hij mag het domein niet
verlaten zonder toestemming van de heer.
Leen: Een stuk grond dat de leenman mag gebruiken om van te leven, maar dat eigendom blijft van
de koning.
Leenheer: De vorst die in ruil voor bepaalde diensten grond in leen geeft aan een leenman.
Leenman: De ontvanger van een leen. In ruil voor het leen moet de leenman zijn leenheer helpen bij
het bestuur en in de oorlog.
Koning
Zendgraaf: Iemand die namens de koning controleert of een bestuurder of rechter zijn werk goed
doet.
Vazal: Een krijger die een eed van trouw heeft afgelegd aan de koning en door de koning wordt
onderhouden.
Overig
Zelfvoorzienend: Vrijwel alles wat nodig is om te leven wordt op de plek zelf verbouwd en
geproduceerd.
Schatting: Een vast bedrag dat jaarlijks moet worden betaald om door een vijandig volk met rust te
worden gelaten.
Stedelijk-agrarische samenleving: Samenleving waarin de meeste mensen op het platteland wonen
en van de landbouw leven, maar er zijn ook steden met kooplui en ambachtslieden.
Jaartallen
476: Laatste West-Romeinse keizer afgezet.
622: Hedsjra.
754: Moord op Bonifatius
793: Begin strooptochten Noormannen.
800: Karel de Grote tot keizer gekroond.
Download