Les 6.1.3 Salomo raakt van God verwijderd

advertisement
Les 6.1.3 Salomo raakt van God verwijderd
Leerdoel
Het kind mag weten wat het geheim van wijsheid is: het gehoorzamen van God zelf
Ervaringsdoel
Het kind mag ervaren wat echte wijsheid is
Bijbeltekst
1 Koningen 9:1-9; 11 (Ongehoorzaamheid: een omweg naar een ramp!)
Instappers
Activiteit
Omschrijving
Gehoorzamen?
Bespreek met de kinderen”
- Wat betekent gehoorzamen?
- Waarom zouden we gehoorzamen?
- Wat is het tegenovergestelde van
gehoorzamen?
- Wat gebeurt er als je ongehoorzaam bent
aan (niet luistert naar):
- je ouders
- een politieagent
- een brandweerman
- een klaarover
- de leraar
- God
Vraag de kinderen: ben je wel eens zo
boos geweest dat je iemand zou willen
slaan of vechten?
Vandaag gaan we vechten met onze
duimen. Kies een partner en ga tegenover
elkaar zitten. Vuist op de tafel en alleen de
duim mag uitsteken. De bedoeling is dat je
de duim van je tegenstander naar beneden
duwt tot de tijd om is. (Speel een paar
keer).
Overgang: We deden nu alsof we aan het
vechten waren. Maar wat kan er gebeuren
als we ongehoorzaam zijn aan God en
anderen niet meer liefhebben en aardig
behandelen? Verhaal ook over iemand die
God niet meer gehoorzaamde.
Zorg voor een wereldkaart. Plak op
verschillende landen referenties van
onderstaande teksten. Zeg tegen de
kinderen dat ze elk een tekst op mogen
zoeken en voorlezen zodra ze hem
gevonden hebben.
Als alle teksten gevonden zijn zeg je:
overal op de wereld maken mensen wijze
keuzes doordat ze God gehoorzamen en
doen wat er in de teksten staat. Wat zou er
kunnen gebeuren als ze deze wijze keuzes
niet meer maken?
Vecht! Vecht!
Wereldwijs
Teksten: Deuteronomium 13:4, Efeziërs
5:2, Efeziërs 4:32, Jacobus 1:5,
Kolossenzen 3:13, Efeziërs 6:1, Spreuken
Opmerkingen
10:2, Jozua 24:15, Spreuken 10:8,
Spreuken 19:11.
Bijbelverhaal
Activiteit
Lezen
Omschrijving
Laat de kinderen het gedeelte opzoeken
en lees het gedeelte samen.
Zie bijlage 1
Opmerkingen
Activiteit
Omschrijving
Opmerkingen
Vragen
1. Wat was de belofte van God als Salomo
hem zou gehoorzamen?
2. Wat was het probleem van koning
Salomo?
3. Wie leidden Salomo weg van God?
4. Wat zei God dat zou gebeuren met zijn
koninkrijk?
5. Waarom zou dit gebeuren?
6. Wie waren de vijanden?
7. Waarom is handig om te kiezen om God
te gehoorzamen? (omdat we dan wijze
beslissingen nemen die liefdevol zijn naar
God, anderen en onszelf)
8. Wat gebeurt er als we God niet
gehoorzamen? (we kunnen God, anderen
of onszelf pijn doen)
9. Wat kunnen we doen als we een keer
ongehoorzaam zijn geweest aan God?
(vergeving vragen)
Vertellen
Ervaringsmoment
Creatief moment
Activiteit
Omschrijving
Verscheurde
harten
Laat iedereen een redelijk groot hart
knippen als symbool voor onze relatie met
God. Laat hen vervolgens het hart door
midden scheuren (symbool voor wat er
gebeurt met onze relatie met God als we
voortdurend ongehoorzaam zijn). Laat de
kinderen vervolgens weer het hart plakken
als symbool wat vergeving doet met de
relatie tussen God en mensen.
Kies voor de les drie kinderen uit, 1 ‘echte’
Salomo die alle vragen goed beantwoord
en 2 anderen die doen alsof ze Salomo
zijn, die de vragen beantwoorden met een
eigen verzonnen antwoord of ‘ik weet het
niet’. Bespreek de vragen met hen voor.
Tijdens de les gaan de drie kinderen zitten
op een rijtje. Vervolgens mogen de andere
kinderen één voor één vragen stellen aan
een ‘Salomo’-kind om uit te vinden wie de
echte Salomo is. Laat de kinderen
stemmen over wie de echte Salomo is.
Vervolgens vraag je ‘wil de echte Salomo
opstaan?’
Mogelijke vragen:
Wie van de drie
Opmerkingen
-
Wie is je vader?
Wat gaf God jou?
Hoeveel vrouwen wilden de baby?
Wat bouwde je?
Hoeveel vrouwen had je?
Noem 1 van je vijanden
Hoe lang regeerde je over Israel?
Wat gebeurde met je koninkrijk?
Overige
Activiteit
Omschrijving
Opmerkingen
Bijlage 1
Koning Salomo was erg tevreden. Eindelijk was de tempel voor God af en ook had hij zijn eigen
koninklijke paleis. Nu verscheen God nog een tweede keer aan hem. “Als je mij gehoorzaamt zoals je
vader David, dan zal ik ervoor zorgen dat er altijd een van jouw nakomelingen op de troon over Israël
zal regeren,” zei God. “Maar als je je van mij afkeert en andere goden gaat dienen, dan zorg Ik dat er
een ramp over jou en Israël heen komt.”
Koning Salomo had veel vrouwen en zij leiden hem de verkeerde kant op. Toen Salomo ouder werd,
zorgden zijn vrouwen ervoor dat hij andere goden ging aanbidden, zijn hart was niet meer toegewijd
aan de Heer, zijn God, zoals het hart van zijn vader David was geweest. Salomo aanbad de goden van
zijn vrouwen en bouwde zelfs altaars voor hen op een heuvel vlakbij Jeruzalem.
De Heer werd boos op Solomo omdat die zich van Hem had afgekeerd, terwijl Hij zich zelfs twee keer
aan Salomo had laten zien. “Omdat je ongehoorzaam bent geweest, zal ik alle stammen van je zoon
wegnemen als hij koning wordt. Slechts 1 stam zal hij houden,”zei God.
Salomo had jarenlang in vrede geregeerd. Maar nu kwamen er in een keer vijanden in opstand. Dit
waren er drie.
Hadad de Edomiet – Hada was van de koninklijke lijn van Edom. Het volk van Edom vocht tegen
David, de vader van koning Salomo. Davids aanvoerder, Joab, doodde alle mannen van Edom. Hadad,
die nog maar een kleine jongen was, vluchtte naar Egypte met een aantal van de aanvoerders die zijn
vader hadden gediend. Hadad wilde wraak voor de dood van zijn vader. Toen Hadad hoorde dat
David dood was, verliet hij Egypte en ging terug naar Edom.
Rezon de zoon van Eljada – Rezon was een rebel die leider van de rebellen werd. Hij en zijn rebellen
waren gevlucht van Soba. Zij veroverden de stad Damascus. Rezon was kwaad omdat koning David
Soba had vernietigd. Rezon haatte koning Salomo vanwege alles wat zijn vader had gedaan.
Jerobeam, zoon van Nebat – Jerobeam werkte voor koning Salomo. De koning zag hoe gooed
Jerobeam was in zijn baan en gaf hem een promotie. Hij werd verantwoordelijk voor alle arbeiders.
Op een dag ontmoette een profeet van God, Achia, Jerobeam. Achia scheurde een mantel in 12
stukken en gaf er 10 aan Jeroboam. Hij zei tegen Jerobeam “Dit betekent dat jij snel zult regeren over
het grootste gedeelte van Israël in plaats van Salomo’s zoon.” Toen probeerde koning Salomo
Jerobeam te doden en dus vluchtte naar Egypte.
De ongehoorzaamheid had gevolgen. Koning Salomo regeerde 40 jaar over Israël en toen stierf hij.
Het koninkrijk Israël was niet langer 1 koninkrijk, maar verdeeld in tweeën, precies zoals de profeet
Achia voorspeld had.
Download