Weringslijst 2016 - Kinderopvang `t Zonnetje

advertisement
Weringslijst
ZIEKTE
WERING
MAATREGELEN
Aids
Nee
Bof
Nee
Buiktyfus
Ja: ook broertjes en zusjes
Diarree
Ja: bij 3 diarree broeken of bij bloederige diarree
ook broertjes en zusjes.
Melding maken bij GGD wanneer 1/3 van de
groep ernstige diarree heeft.
Overleg met GGD
Normale hygiënische regels toepassen. Vermijd
contact met bloed (wegwerphandschoenen).
Materialen, na bloedcontact, desinfecteren met
alcohol van 70%.
Meld ouders van hiv-geïnfecteerde kind altijd
wanneer er infectieziekten zijn. (Mn
waterpokken)
Algemene hygiënemaatregelen. Hoest- en
niesdiscipline.
Extra aandacht voor goede hygiëne rondom
verschonen/ toiletgang/ voedselbereiding/
schoonmaakonderhoud. Let op soortgelijke
klachten bij andere kinderen.
Goede hygiëne rondom verschonen/ toiletgang.
Kind goed laten drinken. Wegwerphandschoenen
gebruiken!
Difterie
Geelzucht
Hepatitis A
Hepatitis B
Ja: melding maken GGD
Griep
Nee, mits het kind geen hinder heeft
Hand / voet /
mondziekte
Nee
Herpes (koortslip)
Nee
Nee: melding maken GGD
Hoest- en niesdiscipline. Regelmatig luchten van
ruimte.
Algemene hygiënemaatregelen. Extra aandacht
rondom hygiëne bij verschonen en toiletgang
Algemene hygiënemaatregelen. Vermijd contact
met bloed (wegwerphandschoenen). Materialen,
na bloedcontact, desinfecteren met alcohol 70%.
Goed kijken naar het kind. Bij koorts overleggen
met ouders.
Regelmatig luchten van de ruimten.
Goede algemene hygiënemaatregelen. Geef eten
wat gemakkelijk door te slikken is, tot de blaasjes
zijn verdwenen.
Hygiëneprotocol goed toepassen. Hoest- en
niesdiscipline. Voorkom kusjes. Extra handen
wassen. Open plekjes liefst afdekken.
ZIEKTE
WERING
MAATREGELEN
Hersenvliesontsteking
veroorzaakt door:
Meningokokken
Overleg met GGD over informeren andere
ouders.
Nee: contact met meningokokken is niet te
mijden. Kindje is echter te ziek om naar
KDV te komen
Nee: contact met deze bacteriën is niet
te vermijden.
Kindje is echter te ziek om naar kdv te
komen.
Niet nodig: kindje is te ziek om naar
kdv te komen
Nee
Hoestdisciplines. Voorkom oververmoeidheid bij
kinderen. Goede ventilatie van de ruimten.
Bacteriën
Virussen
Hoofdluis
Kinkhoest
Koorts
Krentenbaard
Mazelen
Nee (besmettingsperiode al voorbij): overleg met
GGD over het waarschuwen van ouders van
kinderen met verhoogd risico.
Ja: vanaf 38,5°
Ja: tenzij aandoening wordt behandeld en de
blaasjes zijn ingedroogd.
Melding GGD bij binnen 2 weken 2 gevallen of
meer.
Nee: besmetting heeft al plaats gevonden.
Middenoorontsteking en loopoor
Nee: bij middenoorontsteking voelt het kind zich
te ziek om het kdv te bezoeken
Ontstoken ogen
Ja: advies om naar huisarts te gaan en
behandeling met zalf te starten
Ouders informeren. Verspreid brief met
voorlichting.
Extra aandacht voor kapstokken (gebruik
luizenzakken), beddengoed, knuffels enz.
Luizenkam aanschaffen.
Goede algemene hygiëne. Goede ventilatie door
ruimten regelmatig te luchten.
Bij 38°C overleggen de leidsters
Vanaf 38,5° worden ouders gebeld om te
overleggen over de toestand van het kind.
Extra letten op handhygiëne. Kind niet laten
krabben. Alles wat het kind aanraakt; goed
schoonmaken.
Goed algemene hygiëne. Goede ventilatie van de
ruimten.
Bij loopoor; goede hygiëne. Wegdeppen van pus
uit oorschelp met wattenbolletjes. Alles
desinfecteren waar het pus mee in contact is
geweest.
Goede handhygiëne. Kind niet in ogen laten
wrijven. Oogjes schoonmaken met afgekoeld
gekookt water. Evt. druppelen.
ZIEKTE
WERING
MAATREGELEN
Polio
Overleg met GGD
Pseudokroep
Nee
Rodehond
Nee
Melding maken GGD. (‘vlekjesziekte’)
Roodvonk
Ja: tot na 24 uur antibiotica
Melding GGD bij 2 of meer gevallen binnen 2
weken.
Nee: wanneer het kind in het ziekenhuis heeft
gelegen, contact met dit virus is niet te mijden.
Goede algemene hygiëne. Goede verschoon- en
toilethygiëne. Zorg voor goede ventilatie van de
ruimten.
Ouders en huisarts waarschuwen bij aanval van
benauwdheid. Kind gerust stellen. Evt. stomen.
Zorg voor een goede ventilatie.
Goede algemene hygiëne. Ouders en personeel
informeren, vooral zwangere vrouwen. Hoest- en
niesdiscipline.
Goede algemene hygiëne. En hoest- en
niesdiscipline.
RS-Virus
Schimmelinfectie huid
Nee
Melding maken GGD wanneer 2 of meer gevallen
binnen 2 weken.
Schurft
Nee: mits kind en gezinscontacten worden
behandeld.
Melding GGD bij 3 (mogelijke) gevallen
Nee: mits steenpuist wordt behandeld of
afgedekt.
Melding maken bij 2 gevallen binnen 2 weken.
Steenpuist
Tekenbeten
Nee
Bij benauwdheid en hoge koorts ouders
waarschuwen en huisarts raadplegen. Ouders
van kinderen met ernstig aangeboren
longafwijkingen/ meer dan 6 weken te vroeg zijn
geboren waarschuwen d.m.v. informatie
verstrekken.
Advies aan ouders om huisarts in te schakelen.
Niet op blote voeten lopen en ze goed afdrogen.
Gebruik eigen washandjes. Geen
verkleedkleren/kleren van anderen aan laten
trekken.
Wasvoorschriften zie GGD-wijzer. Let op
jeukklachten bij andere kinderen.
Goede algemene hygiëne, gebruik papieren
handdoeken en vloeibare zeep. Gebruik
handschoenen bij verbinden. Kind mag niet in
speelbadje met andere kinderen. Steenpuist
beslist niet uitdrukken.
Gebruik de tekenpincet. Ouders inlichten zodat
zij alert zijn op evt. ziekteverschijnselen.
ZIEKTE
WERING
MAATREGELEN
Tuberculose
Ja: tot 3 weken na start van de behandeling
Overleg met GGD.
Nee
Hoest- en niesdiscipline. Ventileren van de
ruimten.
Hoest- en niesdiscipline.
Vijfde ziekte
Nee: besmettingsperiode voorbij.
Melding GGD. (‘vlekjesziekte’)
Wormpjes
Nee: mits behandeling is gestart
Spoelwormen
Nee
Goede algemene hygiëne. Goede ventilatie.
Melding maken op de deur. Zwangere vrouwen
waarschuwen.
Uitgebreide hygiëne: Extra wassen van handen
en speelgoed/ deurknoppen en andere
voorwerpen. Houd het verschoningskussen goed
schoon. Gebruik papieren handdoekjes en
vloeibare zeep. Melding maken op de deur.
Zandbak goed afdekken met zandbaknet.
Waterpokken
Ja: totdat de blaasjes zijn ingedroogd.
Wratten
Nee
Zesde ziekte
Nee
Melding GGD (‘vlekjesziekte’) wanneer binnen 2
weken 2 of meer gevallen zijn
Nee
Verkoudheid
Ziekte van Pfeiffer
Goede algemene hygiëne. Voorkom krabben.
Ouders informeren m.n. zwangere en pas
bevallen moeders; brief op de deur hangen.
Voorkom krabben. Open wratjes afdekken.
Gebruik eigen washandje/handdoek. Voeten
goed afdrogen na badje.
Goede algemene hygiëne.
Goede algemene hygiëne: vooral tijdens eten en
drinken.
Download