persbericht - First Liability Matching

advertisement
PERSBERICHT
Utrecht, 18 maart 2010
Pensioenfonds Equens dekt renterisico af via beleggingsfonds First Liability Matching NV
Stichting Pensioenfonds Equens in Utrecht heeft recent een belang genomen in First Liability
Matching NV, het Nederlandse beleggingsfonds Voor en door Pensioenfondsen. Het bestuur van het
pensioenfonds heeft zich hierbij laten bijstaan door Towers Watson.
De belegging in First Liability Matching bedraagt bijna € 150 miljoen. Dit is meer dan de helft van de
totale waarde van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds. Dat First Liability Matching toch
het volledige renterisico van het pensioenfonds afdekt, komt doordat het beleggingsfonds zowel in
obligaties van hoge kwaliteit als in renteswaps belegt. Met deze matching, onderdeel van de matching
& return strategie, beschermt het pensioenfonds zich tegen renterisico’s. Daarnaast belegt het
pensioenfonds in een risicogecontroleerde returnportefeuille om haar dekkingsgraad op termijn te
laten toenemen.
Met de toetreding van Pensioenfonds Equens, het vierde pensioenfonds dat aandeelhouder is
geworden van First Liability Matching, stijgt het bedrag aan de door het beleggingsfonds afgedekte
kasstromen tot ruim € 2 miljard.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ben Haasdijk, voorzitter van het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens: 'Het is voor ons
pensioenfonds essentieel om de toekomstige kasstromen integraal in te kopen met daarbij de
mogelijkheid om daarnaast verdere toegevoegde waarde te realiseren bij lage risico’s. First Liability
Matching (First-LM) verzorgt het totale financiële beheer op een professionele wijze. Bijkomend
voordeel van dit beleggingsfonds is dat er op termijn verdere schaalvoordelen te behalen zijn
(afnemende beheerkosten) en dat de zeggenschap over het fonds bij de deelnemende
pensioenfondsen ligt. Deze overstap naar First-LM draagt bij aan de doelstelling van ons
pensioenfonds: het realiseren van zekere en betaalbare pensioenen voor de deelnemers. We hebben
voor First-LM gekozen vanwege hun unieke expertise, goede track record en lage kosten. Wij zijn
onder de indruk van de professionaliteit en de vernieuwende aanpak van deze nog jonge organisatie.’
Stefan Ormel, directeur beleggingen bij First Liability Matching NV: ‘Het is voor het beleggingsfonds
First Liability Matching een eer om samen met Pensioenfonds Equens een goed en betaalbaar
pensioen voor hun deelnemers te mogen realiseren. Hun optimale beleggingsconcept op basis van
Matching & Return biedt een doelmatige inzet van het risicobudget van de beleggingsportefeuilles.
Het resultaat is een lagere volatiliteit van de dekkingsgraad van het pensioenfonds terwijl de
verdiencapaciteit behouden blijft. En dit alles volledig transparant en tegen lage kosten. Het bestuur is
daardoor maximaal ‘in control’ en kan haar verantwoordelijkheid nemen.’
© First Liability Matching N.V., Graadt van Roggenweg 328, 3531 AH Utrecht, T 030 298 2138, F 020 203 1224
KvK 34255937
1
Voor meer informatie:
Stichting Pensioenfonds Equens
Ben Haasdijk, voorzitter pensioenfonds
06 - 532 10 282
First Liability Matching NV
Henk Beets, directeur
06 - 147 49 780
Over First Liability Matching NV (First-LM)
First Liability Matching is een innovatief Nederlands paraplubeleggingsfonds, opgericht eind 2006
‘voor en door Nederlandse pensioenfondsen’. Met een belegging in dit fonds kan een pensioenfonds
op eenvoudige en passieve wijze en met lage risico’s en tegen lage kosten de rente- en/of
inflatierisico’s van kasstromen afdekken. Inmiddels zijn de rente-/inflatierisico’s van kasstromen van
meerdere pensioenfondsen afgedekt met een gezamenlijke contante waarde van ruim € 2 miljard.
Zie verder www.first-lm.nl
Over Stichting Pensioenfonds Equens (SPE)
Stichting Pensioenfonds Equens is het pensioenfonds van Equens SE (het voormalige Interpay),
gevestigd te Utrecht. SPE heeft ruim € 324 miljoen aan belegd vermogen en telt 2.657 deelnemers.
De huidige dekkingsgraad bedraagt ruim 115%.
Zie verder www.pensioenfondsequens.nl
Equens SE is de eerste - en vooralsnog enige - pan-Europese full service payment processor. Als
een van de grootste partijen in Europa zorgt Equens voor de verwerking van girale en cardsgerelateerde betalingen. Met een jaarlijks volume van 7 miljard transacties en 2 miljard
toonbankbetalingen en geldopnames heeft Equens binnen de eurozone een marktaandeel van meer
dan 10%.
© First Liability Matching N.V., Graadt van Roggenweg 328, 3531 AH Utrecht, T 030 298 2138, F 020 203 1224
KvK 34255937
2
Download