Introductie op de Islam

advertisement
Introductie op de Islam
Een presentatie van de feiten!
Productie: www.bijbelaktueel.nl © September 2008
Introductie op de Islam
Wat leert de Islam?
Deze korte presentatie laat de belangrijkste opvattingen van de Islam zien,
vanuit de Koran.
De Koran is het Woord van God (Allah) en is zonder fouten
De Bijbel is alleen waar voorzover het overeenstemt met
de Koran.
Soera 15:9
Introductie op de Islam
Wat leert de Islam?
Deze korte presentatie laat de belangrijkste opvattingen van de Islam zien,
vanuit de Koran.
Er is één ware God, er is géén ‘drie-eenheid’
Soera 4:171-172
Introductie op de Islam
Wat leert de Islam?
Deze korte presentatie laat de belangrijkste opvattingen van de Islam zien,
vanuit de Koran.
Jezus is geen God, hij is niet de Zoon van God
Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is gaat naar de hel.
Soera 5:72
Introductie op de Islam
Wat leert de Islam?
Deze korte presentatie laat de belangrijkste opvattingen van de Islam zien,
vanuit de Koran.
Er is geen erfzonde. God heeft Adam vergeven.
Er is géén noodzaak voor een Verlosser.
Soera 2:36,37
Introductie op de Islam
Wat leert de Islam?
Deze korte presentatie laat de belangrijkste opvattingen van de Islam zien,
vanuit de Koran.
Jezus is niet gestorven aan het kruis.
Jezus is niet opgewekt uit de doden.
Dit is een illusie, God heeft Hem tot zich genomen.
Soera 4:157,158
Introductie op de Islam
De Islam is een religieus en politiek systeem
welke het Judeo-Christelijke geloof openlijk
verwerpt, bestrijdt, bekritiseert en God’s Woord
lastert. Zij verwerpt het offer van Christus
Jezus. Het is daarom ook onmogelijk dat deze
religie en het Christelijke geloof elkaar
verdragen, laat staan één zullen kunnen zijn.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Jezus Christus, De Bijbel, Joh. 3:16
Download