Lifestyle Triple P

advertisement
GO4fit
Onderzoek naar preventie van overgewicht bij kinderen 4-8jr
Sanne Gerards
Vakgroep Gezondheidsbevordering
22 januari 2013
Department
Inhoud presentatie
• Achtergrond
• Lifestyle Triple P
• Werving:
– Visie JGZ professional
– Visie ouders
• GO4fit onderzoek
• Ervaringen
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Overgewicht en obesitas
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Consequenties overgewicht en obesitas
• Fysieke consequenties
– Hart- en vaatziekten
– Diabetes type II
• Sociale consequenties
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Vroeg starten met preventie
• Overgewicht op jonge leeftijd voorspelt overgewicht op latere
leeftijd
• Kinderen hebben relatief nieuwe ongezonde gewoonten in
vergelijking met volwassenen
• Kinderen kunnen hun BMI verminderen zonder af te vallen
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Rol ouders
• Ouders hebben een grote invloed op voedings – en
beweeggedrag van jonge kinderen
• Twee categorieën ouderschapsgedragingen: opvoedpraktijken
en opvoedstijlen
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Opvoedpraktijken
• Ouder-kind interacties in verschillende situaties. Sociale
klimaat of context
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Opvoedstijlen
• Ouder-kind interacties in verschillende situaties. Sociale
klimaat of context
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Opvoedstijlen
High responsiveness
Indulgent
Authoritative
Low demandingness
High demandingness
Uninvolved
Authoritarian
Low responsiveness
Maccoby & Martin (1983)
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Authoritatieve opvoeding
• Kinderen eten gezonder
• Kinderen zijn actiever
• Kinderen hebben een gezondere BMI
• Referentie: Sleddens, Gerards et al. IJPO 2011
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Interventies
• Weinig interventies gericht op algemene opvoeding  meer
onderzoek nodig en relevant!
• Interventies die zich richten op het veranderen van
ouderschapsstijlen zijn effectief gebleken in de preventie en
behandeling van overgewicht bij kinderen
• Algemene opvoeding is veranderbaar!
• Referentie: Gerards et al., IJPO 2011
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Positief Pedagogisch Programma
Department
Achtergrond
| Lifestyle Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Triple P principes
•
•
•
•
•
Een veilige en stimulerende omgeving
Leren door positieve ondersteuning
Aansprekende discipline
Realistische verwachtingen hebben
Goed voor jezelf als ouder zorgen
Zelf-regulatie
Department
Achtergrond
| Lifestyle Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Triple P
Department
Achtergrond
| Lifestyle Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Lifestyle Triple P interventie
• Getest in RCT (N = 101) in Australië
• Resultaten:
–
–
–
–
Reductie BMI z-score
Reductie probleemgedrag van kinderen mbt gewicht
Toename vertrouwen ouders in het omgaan met dit probleemgedrag
Reductie ineffectief opvoeden
West et al. 2010
Department
Achtergrond
| Lifestyle Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Lifestyle Triple P in NL –> GO4fit
Department
Achtergrond
| Lifestyle Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Overzicht programma (1)
•
•
•
•
•
8
2
1
2
1
groepssessies
individuele telefonische sessies
groepssessie
individuele telefonische sessies
afsluitende groepssessie
• GGD
• Zuid-Limburg
Department of|Health
Achtergrond
Department
Lifestyle
Promotion
Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Overzicht programma (2)
• Materialen: powerpoint, DVD, werkboek, receptenboek,
beweegspelletjesboek
• 3 trainers met Lifestyle Triple P accreditatie
Department of|Health
Achtergrond
Department
Lifestyle
Promotion
Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Lifestyle Triple P strategieën
Department
Achtergrond
| Lifestyle Triple P |
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Lifestyle Triple P strategieën (1)
•
Voeding
–
–
–
–
–
–
–
–
Voeding en dranken met veel toegevoegde suikers vervangen
Voornamelijk water te drinken geven
Vetarme voeding kopen
Koken met weinig vet
Vette ingredienten vervangen
Etiketten van voedingsproducten lezen
Eetgewoonten instellen
Gezonde maaltijden en tussendoortjes klaarmaken
Department
Department
Introductie
Aanleiding
|| ofGO4fit
GO4fit
Health interventie
Promotion
interventie || Implementatie
Onderzoek
Lifestyle Triple P strategieën (2)
• Beweging
–
–
–
–
–
–
–
Zorgen dat het gezin de vrije tijd actief besteedt
Actieve vormen van vervoer gebruiken
Zittende activiteiten beperken
Beweegspelletjes aanbieden
Samen met uw kind spelen
Uw kind aanmoedingen te sporten
Besteed tijd met uw kind
Department
Department
Introductie
Aanleiding
|| ofGO4fit
GO4fit
Health interventie
Promotion
interventie || Implementatie
Onderzoek
Lifestyle Triple P strategieën (1)
• Opvoeding
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Praat met uw kind
Laat merken dat u van uw kind houdt
Het gezonde voorbeeld geven
Gezond gedrag prijzen
Gedragskaarten gebruiken
Regels instellen over voeding en beweging
Direct aanspreken als regels worden overtreden
Gebruik ‘gepast negeren’ bij kleine overtredingen
Duidelijke en rustige instructies geven
Logische consequenties
Gebruik ‘even stilzitten’ bij ongewenst gedrag
Gebruik time-out voor ernstige vormen van
ongewenst gedrag
Department
Department
Introductie
Aanleiding
|| ofGO4fit
GO4fit
Health interventie
Promotion
interventie || Implementatie
Onderzoek
Werving ouders
• Werving via JGZ, een optimale setting: bereik > 90%
• Pilot GO4fit  werving een uitdaging
• Interviews met JGZ professional om barrières te achterhalen
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Onderzoeksmodel
Kenmerken van de sociaal-politieke omgeving
Kenmerken van de JGZ organisatie
Kenmerken van de JGZ professional
Succesvolle implementatie
van de wervingsstrategie
Kenmerken van de innovatie
Kenmerken van de ouders
Gebaseerd op Fleuren et al. 2004
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Conclusie interviews
• JGZ setting niet optimaal
• JGZ professional: meer vaardigheden en eigen effectiviteit
(training bijv. motiverende gespreksvoering)
• Visie ouders  heel belangrijk!
• Via dossiers kinderen, doorverwijzingen, aanmeldingen
rechtstreeks en via een ander onderzoek UM
• Ref: Gerards et al. BMC Family Practice 2012
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Visie ouders (1)
• KOALA Cohort (N = 1915), 5-jarige kinderen
• 85% van ouders van kinderen met overgewicht/obesitas zien
niet dat het kind te zwaar is. Oorzaken:
– Niet herkennen
– Niet begrijpen
– Weerstand
• Longitudinaal
• Ref: Gerards et al. submitted
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Visie ouders (2)
• N = 392, vragenlijstonderzoek via online panel
• Probleemgedrag gerelateerd aan overgewicht 25 items, vb:
– Mijn kind eet teveel
– Mijn kind kijkt teveel tv
– Mijn kind klaagt dat hij/zij niet in zijn/haar kleren past
• Zelfvertrouwen van ouders om met dit gedrag om te gaan
• Ref: Gerards et al. IJBNPA 2013
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Visie ouders (2)
• Ouders van kinderen met overgewicht ervaren meer
problemen gerelateerd aan overgewicht bij hun kinderen
(14/25)
• Ouders van kinderen met overgewicht hebben minder eigen
effectiviteit in omgaan met overgewicht gerelateerde
gedragingen (4/25)
• Ref: Gerards et al. IJBNPA 2013
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
GO4fit onderzoek
Baseline meting
Randomisatie
Interventiegroep:
6 LTP groepen
Controle groep
Nameting 1: 4 mnd
Nameting 1: 4 mnd
Nameting 2: 12 mnd
Nameting 2: 12 mnd
• Ref: Gerards et al. BMC Public Health 2012
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
| Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Uitkomstmaten
• Body Mass Index (z-scores)
• Middelomtrek
• Biceps and triceps huidplooien
• Beweegmeter
• Vragenlijst ouders
– Opvoed- (praktijken, stijlen en eigen effectiviteit)
– Leefstijl kind
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
| Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Ervaringen ouders
• Zeer positieve reacties over het programma:
– ‘Nuttig programma’
– ‘Jammer dat het afgelopen is’
– ‘Prettig dat we niet de hele tijd horen wat we fout doen maar vooral hoe het wel
moet’
– ‘Ik dacht dat dit een voedingsprogramma was maar het is de opvoeding waar veel
verbeterd kan worden’
– ‘Ik merk aan mezelf dat ik een stuk rustiger
geworden ben’
• Redelijk intensief programma
• Waardering ouders: 8.1 (schaal 1-10)
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
| Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Ervaren uitkomsten ouders
• Verandering in gedrag van het kind zichtbaar
• Ouders kunnen beter omgaan met gedrag kinderen
• Verandering gedrag en lichaamsomvang ouders zichtbaar
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
| Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Ervaringen trainer
• Kracht van zelf-regulatie
• Voor iedere ouder zijn er geschikte strategieën die werken
• Vrij intensieve sessies
• Vooruitgang van ouders duidelijk zichtbaar
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
|
Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Eerste bevindingen
• Positieve veranderingen zichtbaar in zowel de opvoeding,
voeding en beweging van het kind in de interventiegroep na 4
maanden
• Uitval na 4 maanden: 17%
• Volop bezig met analyses
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
| Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Samenvatting
• Algemene opvoeding belangrijk bij de preventie van
overgewicht
• Werving van ouders een uitdaging
• Ouders zien het niet wanneer een kind overgewicht heeft
• Ouders van kinderen met overgewicht ervaren meer
probleemgedrag gerelateerd aan overgewicht bij hun kinderen
en hebben minder zelfvertrouwen om hiermee om te gaan
• Eerste resultaten LTP laten positieve trends zien
Department
Achtergrond
|
Lifestyle Triple P
| Werving
|
Onderzoek
|
Ervaringen
Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?
[email protected]
Department
Download