Lenie van Rossem

advertisement
Flitspresentatie
determinanten jeugd & overgewicht
Expertmeeting ‘jeugd en overgewicht’
28 april 2010
1
Opzet flitspresentatie
•
Generation R (Lenie van Rossem, Johan Mackenbach, Hein Raat)
•
Opzet cohort
•
Inzichten
•
Endorse (Klazine van der Horst, Rick Prins, Hans Brug, Anke Oenema)
•
Opzet studie
•
Inzichten
2
Generation R - doel
•
Algemeen doel:
“Onderzoeken waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere
kind niet. Door factoren te onderzoeken die deze ontwikkeling kunnen
bevorderen, levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid
en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.”
•
Vraagstelling van dit project:
Waarom hebben kinderen uit gezinnen met een laag sociaal-economische
status en niet-Nederlandse etniciteit vaker overgewicht?
3
Generation R - opzet
•
Alle vrouwen in Rotterdam met een verwachte bevallingsdatum tussen april
2002 en januari 2006 zijn benaderd tijdens het eerste bezoek aan de
verloskundige.
•
Metingen tijdens de zwangerschap:
3 echo’s
4 vragenlijsten
lengte/gewicht
4
Generation R - opzet
•
Vragenlijsten
- 2 maanden na de geboorte
- Half-jaarlijks van 6 maanden tot 36 maanden
- Daarna jaarlijks
•
Consultatiebureaugegevens
5
Generation R – inzichten
Sociaal-economische status/etniciteit en overgewicht:
•
Er waren nog geen opleidingsverschillen of inkomensverschillen in overgewicht
aanwezig bij kinderen van 2 tot 3 jaar.
•
Kinderen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond hadden vaker overgewicht
op de leeftijd van 2 en 3 jaar dan Nederlandse kinderen.
6
Generation R – inzichten
Sociaal-economische status/etniciteit en risicofactoren voor overgewicht
•
•
•
Moeders met een lager opleidingsniveau starten minder vaak met het geven van
borstvoeding, en gaan ook minder lang door.
Dit kon gedeeltelijk verklaard worden doordat moeders met een laag
opleidingsniveau vaker rookten en overgewicht hadden.
Moeders met een niet-Nederlandse etniciteit starten juist vaker met het geven van
borstvoeding, maar stoppen er wel sneller mee dan Nederlandse moeders.
7
Endorse
Environmental Determinants of Obesity in Rotterdam’s SchoolchildrEn
1. Identificeren van gedragingen die samenhangen met overgewicht/obesitas
2. Identificeren van individuele en omgevingsdeterminanten van gedragingen die
samenhangen met obesitas bij jongeren
3. Aanbevelingen geven voor interventies gericht op de preventie van overgewicht, die
zijn toegespitst op de belangrijke individuele en omgevingsdeterminanten van de
relevante gedragingen bij adolescenten in de totale populatie en voor achtergestelde
groepen
4. Bijdragen aan theorie ontwikkeling, door inzicht te geven in het relatieve belang en de
interrelaties tussen individuele en omgevingsdeterminanten voor de verschillende
gedragingen.
8
Endorse – opzet
•
Adolescenten 12-15 jaar oud
•
Scholen benaderd, daarna adolescenten, ouders via adolescenten.
•
Cross-sectioneel (baseline 2005/2006) en follow-up (2007/2008)
9
Endorse – opzet
Gerapporteerd
Vragenlijst
adolescent
Objectieve metingen
Vragenlijst
ouders
Individueel
X
Fysieke
omgeving
X
X
Sociaalculturele
omgeving
X
X
Economische
omgeving
X
X
Politieke
omgeving
Interview
Observaties
Census data
X
X
X
X
X
X
10
Endorse – inzichten
Risicogroepen:
Jongeren met een laag sociaal-economische status, jongeren van niet-westerse
afkomst en meisjes vertonen het meeste risicogedrag. Ook ontwikkelt dit gedrag
zich het meest ongunstig over de tijd, zoals bij sportparticipatie
11
Endorse – inzichten
Individuele factoren:
Individuele cognities zijn belangrijke voorspellers van risicogedrag:
• Intentie en gewoonte (passief transport bij jongeren met niet-Westerse
achtergrond)
• Intentie en attitude (bij sporten)
• Attitude, subjectieve norm, waargenomen gedragscontrole, intentie (bij tv kijken)
12
Endorse – inzichten
Omgeving:
• Invloed van ouders is belangrijk voor de gedragingen ontbijten en tv-kijken
• Er is geen invloed van de fysieke omgeving op obesitas-gerelateerde
gedragingen.
• Bij de associatie tussen obesitas-gerelateerde gedragingen en omgeving zijn de
individuele cognities van de adolescenten een belangrijke voorspeller.
13
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards