HbA1c bepaling - Ziekenhuis Gelderse Vallei

advertisement
HbA1c bepaling
Wat is HbA1c?
HbA1c wordt gemeten in het bloed. Men noemt dit ook wel versuikerd
hemoglobine (Hb). Hemoglobine is de rode bloedkleurstof die zich in de
rode bloedcellen bevindt en zuurstof aan zich bindt om te transporteren
door het gehele lichaam. Hemoglobine wordt ongeveer iedere 3 maanden
ververst in het lichaam
Glucose wordt snel in het bloed opgenomen na het eten. Normaal gesproken wordt dit ook
weer snel uit het bloed verwijderd onder invloed van insuline en vervolgens opgenomen in de
cellen van de lever, de spiercellen of de vetcellen. Zolang de glucose zich in de bloedbaan
bevindt, bindt het zich met een deel van het hemoglobine. Het HbA1C zegt alleen iets over
de glucosestofwisseling als de rode bloedcellen een normale levensduur hebben en als het
hemoglobinemolecuul ‘normaal’ is. Bij mensen die hun bloed versneld afbreken of verliezen
en bij mensen met aan aangeboren afwijkend hemoglobine (zeldzaam) kan het HbA1 C dus
niet gebruikt worden als maat voor de diabetesregulatie.
Normale waarden
Bij mensen zonder diabetes is de hoeveelheid glucose die zich verbindt met HbA relatief
laag. Hun HbA1c, zeg maar de hoeveelheid versuikerd hemoglobine ligt tussen de 20 en 42
mmol/mol. Mensen met diabetes hebben echter hogere glucose spiegels dan gezonde
mensen, hoe goed hun diabetes ook geregeld is. Dit heeft tot gevolg dat er meer glucose is
om zich te binden aan hemoglobine (HbA). Mensen met diabetes zullen dan ook een hogere
HbA1c hebben, dan mensen zonder diabetes. Vaak ligt deze boven de 48 mmol/l.
Waarom is het HbA1c belangrijk?
Het is belangrijk om in te kunnen schatten hoe goed uw diabetes gereguleerd is, zowel voor
u zelf als voor uw arts. Het meten van de glucosewaarde geeft een beeld van de waarde op
een bepaald moment. Het zegt echter niets over hoe hoog of laag het was een maand
geleden of zelfs maar een uur geleden. De HbA1c geeft een beeld van de gemiddelde
glucosewaarden over de voorafgaande zes weken. Het is dus een hulpmiddel om te bepalen
hoe goed u gemiddeld genomen de afgelopen periode was ingesteld.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op complicaties ten gevolge van
diabetes aanzienlijk vermindert als het HbA1c gehalte vlakbij de normale waarden gehouden
wordt, liefst onder de 53 mmol/mol. Bij een slechte regulatie, dus voortdurende hoge HbA1c
waarden, neemt de kans op het krijgen van lange termijn complicaties, zoals oog- of
nierproblemen, toe.
Ziekenhuis Gelders Vallei, diabetespolikliniek
Wijze van afname
De internist bepaald hoe vaak het nodig is om een HbA1c te laten bepalen. Indien er alleen
een HbA1c bepaling nodig is (dus geen overige bloedafname), kan dit tegenwoordig op het
laboratorium voor uw afspraak bij de internist en diabetesverpleegkundige.
Download