De nieuwe eenheid van de HbA1c -waarde

advertisement
De nieuwe eenheid
van de HbA1c-waarde
7 53
7,5
58
8 64
9 75
• Wat verandert er vanaf 6 april 2010?
• Wat zijn de gevolgen voor behandelaars?
• Wat leg ik uit aan patiënten?
• Hoe reken ik de waarde om?
www.nieuwediabeteswaarde.nl
Wat is HbA1c
Nieuwe streef- en referentiewaarden
HbA1c is de afkorting voor
geglyceerd hemoglobine.
Het ontstaat doordat glucose
zich in het bloed bindt aan
hemoglobine in rode bloedcellen. Dit proces is onomkeerbaar.
Stijgt de concentratie glucose in
het bloed, dan wordt er meer
HbA1c gevormd. Omdat rode
bloedcellen een levensloop van
twee tot drie maanden kennen,
geeft de hoeveelheid HbA1c
een beeld van de gemiddelde
bloedglucosespiegel over de
afgelopen twee tot drie
maanden.
In de nieuwe rapportage veranderen de streefen referentiewaarden. In onderstaande tabel
worden deze vermeld voor volwassenen en
kinderen met diabetes type 1 of 2.
De streefwaarde moet voor iedereen individueel bepaald worden. Daarbij moet worden
gelet op het risico op ernstige hypoglykemie,
cardiovasculaire status en comorbiditeit.
Streefwaarde
Volwassenen met diabetes
Kinderen met diabetes
Referentie volwassenen /
kinderen zonder diabetes
Oud
HbA1c
Nieuw
HbA1c
%
mmol/mol
<7
<7,5
<53
<58
4-6
20-42
Wat verandert er?
Het belang van de HbA1c-waarde
Vanaf 6 april 2010 verandert de
eenheid van de HbA1c-waarde.
Deze werd uitgedrukt als percentage en zal vanaf die datum
worden weergegeven als
mmol/mol. Hierdoor veranderen
ook de getallen. Zo wordt een
HbA1c-waarde van 7% in de
nieuwe eenheid gerapporteerd
als 53 mmol/mol. Een daling van
de HbA1c-waarde van 1% is in de
nieuwe eenheid een daling van
11 mmol/mol.
Het risico op microvasculaire en macrovasculaire complicaties bij mensen met diabetes
neemt toe als de HbA1c-waarde toeneemt.
Dit is aangetoond door the Diabetes Control
and Complications Trial (DCCT) bij diabetes
type 1, en de UK Prospective Diabetes Study
(UKPDS) bij diabetes type 2.
De HbA1c-waarde geeft samen met het meten
van de bloedglucosewaarde op verschillende
tijdstippen een indicatie of de behandeling van
diabetes optimaal verloopt. Afhankelijk van de
situatie adviseren richtlijnen om de HbA1cwaarde iedere twee tot zes maanden te
meten.
Waarom verandert
de HbA1c-waarde?
Informeer uw patiënten over
de nieuwe HbA1c-waarde
De reden voor verandering is
wereldwijde harmonisatie.
In verschillende landen zijn nu
drie verschillende standaarden in
gebruik. Om tot internationale
harmonisatie te komen is door
de International Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (IFCC) een nieuwe
HbA1c-standaard ontwikkeld.
Het is belangrijk dat patiënten weten
wat er verandert in de rapportage van
hun HbA1c-waarde. U kunt hen over de
volgende punten informeren:
Deze nieuwe standaard is door
ondertekening van een Consensus
Statement aanvaard door de
internationale diabetesorganisaties ADA, IDF en EASD en
maakt wereldwijde vergelijking
van HbA1c-resultaten mogelijk.
De eenheid waarin HbA1c
gerapporteerd wordt verandert
daardoor van percentage naar
mmol/mol.
• De HbA1c -waarde is niet hetzelfde als
de bloedglucosewaarde.
Wanneer verandert
de HbA1c-waarde?
Om zorgverleners en patiënten
te laten wennen aan de nieuwe
eenheid van de HbA1c-waarde
wordt deze de komende tijd als
volgt gerapporteerd:
• Vanaf 6 april 2010 zowel in
percentage als in mmol/mol.
• Vanaf 1 januari 2011 alleen
nog in mmol/mol.
• De HbA1c -waarde wordt gemeten
om een beeld te krijgen van de
gemiddelde bloedglucosewaarde in
de afgelopen 2-3 maanden.
• De bloedglucosewaarde blijft
hetzelfde.
• De HbA1c -waarde wordt meestal
door een laboratorium bepaald.
• Het getal dat de HbA1c -waarde aangeeft verandert vanaf 6 april 2010.
Dit komt doordat de eenheid
verandert.
• De HbA1c -waarde verandert vanwege
internationale harmonisatie.
• Wat niet verandert is de manier
waarop de HbA1c -waarde gemeten
wordt.
• De HbA1c -waarde is belangrijk
omdat een te hoge HbA1c -waarde
een grotere kans geeft op gezondheidsproblemen.
Omrekenen
Omrekenen is niet noodzakelijk. De laboratoria geven
vanaf 6 april 2010 zowel de oude als de nieuwe waarde
aan in de rapportage van de HbA1c -waarde.
Om te kunnen omrekenen kunt u gebruikmaken van de
volgende instrumenten:
• de omrekenhulp die u bij deze folder aantreft
• de omrekencalculator op www.nieuwediabeteswaarde.nl
• de omrekentabel op www.nieuwediabeteswaarde.nl
De omrekenformule is als volgt:
Nieuwe HbA1c = (10,93 × oude waarde) – 23,5 mmol/mol
Oude HbA1c = (0,0915 × nieuwe waarde) + 2,15%
Ontwerp Dickhoff Design
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.nieuwediabeteswaarde.nl. Een overzicht
van richtlijnen over diabetes vindt u op de
website van de NDF: www.diabetesfederatie.nl.
Kijk onder ‘NDF’ en vervolgens ‘Downloaden
documenten’.
Stuurgroep invoering nieuwe HbA1c
© 2010 De Nederlandse
Diabetes Federatie. Deze folder
wordt u aangeboden door de
stuurgroep van de Nederlandse
Diabetes Federatie. De folder is
geschreven door het Instituut
voor Verantwoord Medicijngebruik en wordt gefinancierd
door het ministerie van VWS,
Diagned, Stichting Chimaera en
Stichting ERL. Aan de inhoud
van deze folder kunnen geen
rechten ontleend worden.
Download