PowerPoint-presentatie

advertisement
Diabetes mellitus type 2
Een nieuwe aanpak
Algoritme voor het bepalen van de HbA1c-streefwaarde
≤ 53 mmol/mol
leeftijd < 70 jaar
5
nee
alleen leefstijladvisering
OF metformine monotherapie
ja
≤ 53 mmol/mol
ja
≤ 58 mmol/mol
nee
10
diabetesduur < 10 jaar
nee
≤ 64 mmol/mol
• De eerste 10 jaar is intensieve
behandeling bewezen effectief
• Bij langer bestaande diabetes is het
effect van intensieve behandeling
onzeker
• Oudere patiënten zijn kwetsbaarder
voor de complicaties van te strikte
regulatie
Stappenplan
bloedglucoseverlagende middelen
Stap 1
Start met metformine
Stap 2
Voeg een sulfonylureumderivaat toe (gliclazide)
Stap 3
Voeg NPH-insuline eenmaal daags toe aan orale
bloedglucoseverlagende middelen
Gliclazide versus
overige sulfonylureumderivaten
• Lager risico op mortaliteit
• Geen dosisaanpassing nodig bij
verslechterende nierfunctie
• Laag risisco op hypoglykemieën
Individueel controle beleid
Zonder klachten
• goede glykemische regulering:
driemaandelijkse controle
• zowel een goed(e) of acceptabel(e)
nuchtere bloedglucosewaarde/HbA1c,
lipidenspectrum als bloeddruk:
zesmaandelijkse controle.
opsporing
• klachten
• op spreekuur actief risicogroepen
benaderen
• driejaarlijks bloedglucose prikken bij
risicogroepen > 45 jaar
risicogroepen
• met een BMI ≥27 kg/m2;
• met diabetes mellitus type 2 bij ouders, broers of
zussen
• met hypertensie
• met vetstofwisselingsstoornissen
• met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten
• van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst
• voor personen van Hindoestaanse afkomst geldt
hetzelfde advies maar wordt een leeftijdsgrens van
35 jaar aangehouden.
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes
doormaakten
• Eerste 5 jaar jaarlijks nuchtere glucose
• Na 5 jaar bij zwangerschapswens
jaarlijks blijven controleren
• Na 5 jaar zonder zwangerschapswens
omde 3 jaar controleren
mondonderzoek
• Mondaandoeningen komen vaker voor
bij DM2
• Parodontitis bevordert
insulineresistentie en verslechtert
daardoor de glykemische regulatie
• Huisarts is eindverantwoordelijk
• Vaardigheden op peil houden
• Diabetespatiënten jaarlijks zelf zien
Download