Uploaded by User3080

Havo 4 thema 2 celcyclus en mitose

advertisement
Celcyclus
Mitose
Chromosomen
Chromosomen
Mens:

46 chromosomen

23 paren
 22
1
paar autosomen
paar sexchromosoom
Karyogram
Celdelingen
Twee verschillende soorten delingen:

Mitose:


een normale celdeling met behoud van het oorspronkelijke
aantal chromosomen
Meiose:

een deling waarbij het aantal chromosomen per cel
gedeeld wordt.  meiose komt terug in Thema 3
Celcyclus

Interfase
 G1:
 S:
DNA verdubbeling + groei
 G2:

celgroei (organellen enz.)
celgroei
Mitotische fase
 Mitose
 Cytokinese
 Zie
ook BINAS 76 A+B
Mitose (normale celdeling)
Mitose 2
Opdracht
Zet de delingsfasen in de juiste volgorde
en geef aan welke fase is afgebeeld
Oplossing
4 = profase
2 = prometafase
5 = metafase
3 = anafase
1 = telofase
Download