voortplanting - Home scarlet

advertisement
De cel
De cel
 Alle organismen bestaan uit cellen
 http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/cel
start.html
 Kern bevat de chromosomen (bepaalt de
eigenschappen van de cel en het gehele
organisme.
 http://www.bioplek.org/animaties/erfelijkheidsl
eer/chromosoom2.html
Bouw DNA
 Polynucleotide (4 verschillende)
A---T
G---C
 Dubbelstreng
 Helix
 Replicatie DNA
 Bevat de informatie om eiwitten te maken
 Volgorde van de nucleotiden bepaalt de
volgorde van de aminozuren in het eiwit.
 http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire
_genetica/transcriptie.html
Eiwitten
 Polymeer
 Bouwsteen is aminozuur
 Eiwit = bouwsteen bv myosine
 Eiwit = enzym regelt chemische reacties
 Eiwit = hormoon (chemische boodschapper bv
geslachtshormoon)
 Eiwit = antilichaam (afweer)
 Eiwit = zorgt voor transport bv hemoglobine vervoert
zuurstof door het lichaam
Chromosomen
 Menselijke cel bevat 23 paar chromosomen.
 1stel of n chromosomen afkomstig van de
moeder (eicel)
 1stel of n chromosomen afkomstig van de
vader (zaadcel)
 Homologe chromosomen bevatten dezelfde
genen.
 Voor een bepaald gen zijn er verschillende
alternatieven of allelen
Celdeling
 Mitose
 1 cel na mitose 2 gelijke dochtercellen
 http://www.bioplek.org/animaties/cel/mitose.ht
ml
 Meiose (reductiedeling)
 1 2n-cel na meiose 4 n-cellen
 http://www.bioplek.org/animaties/cel/meiose.h
tml
 Nodig voor de vorming van zaadcellen en
eicellen
voortplanting
1. Uiterlijke verschillen tussen man en
vrouw
1.1 Primaire geslachtskenmerken




Bouw geslachtsorganen man
http://www.bioplek.org/animaties/voortplanti
ng/mn.html
Bouw geslachtsorganen vrouw
http://www.bioplek.org/animaties/voortplanti
ng/vrgeslachtsorg.html
 1.2 De man
 http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/te
stis.html
 Zaadcellen worden gevormd door meiose
 Bouw zaadcellen
 1.3 De vrouw
 http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/o
varium.html
 De menstruele cyclus
 http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vr
gesl5.html
 “De pil” bevat oestrogeen en progesteron


Oestrogeen remt productie FSH  geen eirijping
Progesteron remt productie LH geen eisprong
Van zygote tot baby
 http://www.pbs.org/wgbh/nova/miracle/progra
m.html
De bevruchting
Klievingsdelingen
Delen van de blastula
Embryonale knop
Trofoblast of voedende laag
Blastulaholte
Glashuid
Derde week: differentiatie
Verdere embryonale ontwikkeling
De geboorte
http://www.pbs.org/wgbh/nova/miracle/
Tweelingen
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2843
Problemen met de
vruchtbaarheid
Bij de man
 Man produceert onvoldoende of weinig
bewegelijke zaadcellen
 Oorzaak: oestrogeenachtige stoffen in het
milieu verstoren de zaadcelproductie
Bij de vrouw
 Anatomische afwijkingen


Eileider verstopt
Afwijkingen aan de baarmoeder
 Hormonale stoornis
oplossingen
 IVF
 Draagmoeder
 Spermadonor
 Klonen (toekomst?)
 Ethische en morele bezwaren.

Moreel : is het in overeenstemming met mijn
eigen geweten

Ethisch: richtlijnen vastgelegd voor de ganse
samenleving
Erfelijkheidsleer
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards