Samenvatting Mitose

advertisement
Mitose
Mitose (M-fase)
I.
-
1u/2u
In het begin heeft de cel 46 ontdubbelde chromosomen ( 2 zusterchromatiden). Aan het einde van de mitose telt
elke cel eveneens 46 chromosomen, echter elk chromosoom bestaan dan slechts uit 1 chromatide.
o Profase

Het centrosoom splitst zich op in 2 centriolen (dochterchromosomen) die migreren naar de
twee polen van de cel.

De nucleolus verdwijnt.

De chromatine compacteert en de chromosomen worden individueel zichtbaar. Elk
chromosoom bestaat uit twee zusterchromatiden verbonden door een centromeer.
o Metafase

De kernmembraan verdwijnt.

In het cytoplasma wordt de spoelfiguur gevormd, de 2 centriolen bevinden zich in beide polen
van de cel.

De chromosomen migreren naar het evenaarsvlak tussen de polen van de spoelfiguur.

Vanuit de centriolen worden de microtubuli (spoeldraden) gevormd die zich vasthechten op
de kinetochoor ter hoogte van het centromeer van de chromosomen.
o Anafase

De 2 zusterchromatiden van elk chromosoom worden gescheiden.

Door contractie van de mictrotubuli bewegen de 2 sets chromatiden van het evenaarsvlak
naar de tegengestelde polen.

De cel wordt langer (toenemende afstand tussen beide polen spoelfiguur) als voorbereiding
op celdeling.
o Telofase

De migratie van chromosomen naar de twee polen van de cel is volledig.

De microtubuli verdwijnen.

De kernmembraan wordt opnieuw aangemaakt.

De celmembraan snoert in.
o Cytokinese (celdeling)

De kernmembraan is volledig en omringt de decondenserende chromosomen.

De nucleolus verschijnt opnieuw.

De cel splitst zich in 2 dochtercellen.
Gap 1-fase (G1-fase)
II.
-
III.
10u/12u tot jaren
Decondenserende chromosomen despiraliseren en zijn niet langer individueel herkenbaar. De kern bestaat uit
chromatine waarin de informatie van ieder chromosoom aanwezig in enkelvoud aanwezig is.
Er is veel RNA- en eiwitsynthese nodig als voorbereiding op de S-fase. De cel groeit.
Synthese-fase (S-fase)
-
IV.
6u/8u
Gedurende deze fase vindt de replicatie van het DNA en andere bestanddelen van de chromosomen plaats.
Aan het einde van deze periode bestaat elk chromosoom uit 2 zusterchromatiden.
Gap 2-fase (G2-fase)
-
2u/4u
-
RNA- en eiwitsynthese worden hervat als voorbereiding op de mitose
Download