Centrum voor Jeugd en gezin

advertisement
Werkplan 2e fase
Thema: Levenscyclus van cellen
Naam:
Klas:
Module I Centrum voor Jeugd en gezin
intro
o Video Centrum Jeugd en gezin Breda.
o Video Ontwikkeling baby 0-3
maanden.
vooraf
verwerking
Eindproduct-Beoordeling
Doelen-Concepten
Kennisbank
Werkwijze
Stap 1 Menselijk embryo en
stamcellen
Stap 2 Celcyclus
Stap 3 Van kleine donder naar
lange slungel
Stap 4 Groeihormoon en
thyroxine
Stap 5 Met kop en schouder er
boven uit…
Stap 6 Vruchtbare leeftijd en
meiose
Stap 7 Afronding
o Thema Cellen module 2 Onderzoek
wangslijmvlies.
o Kennisbank 14.1.1 Van cel tot
organisme.
o Video Mitose wat is dat?
o Werkblad mitose.
o Kennisbank 13.4.2 over de celcyclus.
o Video 15 jaar Jan Smit.
o Mindmap over de groei.
o Kennisbank 3.3.1 Introductie werking
van de hormoonklieren.
Video Achondroplasie.
Artikel Groeistoornissen.
Artikel Groei en krimp.
Aanvullen van je mindmap.
Video Meiose gebeurt in de
geslachtsklieren.
o Video Meiosis square dance.
o Werkblad meiose.
o Animatie van de meiose of mitose.
o
o
o
o
Biologie | Thema Levenscyclus van cellen | HAVO tweede fase
Download