Uploaded by jimmyvandenbrande1985

mol en densiteit meting

advertisement
De molaire massa van een substantie is de massa van één mol
van die substantie. De molaire massa is een benoemd getal
(gram per mol) en heeft dezelfde numerieke waarde als de
relatieve atoom- of molecuulmassa.
(BV zuurstof heeft een mol massa van 15.99 te zien in de tabel
van Medeljev, dus 2 mol is dus 2 keer 15.99 gram per mol dus
dan 31.98 mol )
Dichtheid is één van de meest bruikbare intensieve
eigenschappen van een stof. Scheikundigen gebruiken het om
stoffen snel te herkennen. (bv. verschil tussen kwarts en
diamant) Formule: d = m/v (dichtheid is verhouding tussen
massa en volume) Soms wordt dichtheid vermeld in g/cm3 of
g/cc. Deze eenheden zijn hetzelfde als g/ml. 1 ml = 1 cm3 = 1 cc
(dus de massa delen door het volume) dat is u densiteit
Download