Practicum ouderdom en morfologie

advertisement
Practicum relatieve ouderdom
In dit practicum ga je uitzoeken hoe de geologische doorsneden zijn ontstaan. Welke laag is het
oudst en welke het jongst? Welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waardoor we nu deze
doorsnede aantreffen? Geef steeds aan wat je ziet en hoe je wat je ziet kunt verklaren. Je kunt
hiervoor ook de hulpbronnen aan het eind van dit document gebruiken.
Inhoud
Practicum relatieve ouderdom................................................................................................................ 1
Opdracht 1 ........................................................................................................................................... 2
Opdracht 2 ........................................................................................................................................... 2
Opdracht 3 ........................................................................................................................................... 3
Opdracht 4 ........................................................................................................................................... 3
Opdracht 5 ........................................................................................................................................... 4
Voor als je nog meer wilt oefenen .......................................................................................................... 5
Opdracht 6 ........................................................................................................................................... 5
Opdracht 7 ........................................................................................................................................... 5
Opdracht 8 ........................................................................................................................................... 6
Opdracht 9 ........................................................................................................................................... 6
Opdracht 10 ......................................................................................................................................... 7
Opdracht 11 ......................................................................................................................................... 7
Hulpbronnen ........................................................................................................................................... 8
De volgorde van gebeurtenissen uit een geologische dwarsdoorsnede bepalen ............................ 11
Bronvermelding ..................................................................................................................................... 11
Voorbeelduitwerking............................................................................................................................. 12
Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Opdracht 4
Opdracht 5
De hierboven weergegeven hypothetische geologische dwarsdoorsnede laat drie breuken zien
met de nummers 1, 2 en 3. De oudste breuk is (….) en de jongste breuk is (….).
Er zijn ook drie intrusies te zien, met de letters E, N en O. De oudste intrusie is (….) en de
jongste intrusie is (…)
Geef nu een verklaring voor het ontstaan van dit totale plaatje.
Voor als je nog meer wilt oefenen
Opdracht 6
Opdracht 7
Opdracht 8
Opdracht 9
Opdracht 10
Opdracht 11
Hulpbronnen
Legenda voor opgave 1 - 4
Legenda voor opgave 6, 10 en 11
De volgorde van gebeurtenissen uit een geologische dwarsdoorsnede bepalen
Een geologische dwarsdoorsnede is een verticale blik op de lagen in de grond zoals je ze zou zien
naast een weg in de bergen of in een groeve. Door de volgorde van gebeurtenissen en afzettingen te
interpreteren, is het mogelijk om de geologische geschiedenis van een gebied te doorgronden.
De volgorde kan ontcijferd worden door de volgende vijf regels te gebruiken:
Regel 1: Superpositie – Zolang lagen niet omgekeerd zijn door extreme plooiing, ligt de oudste laag
onder en de jongste laag boven.
Regel 2: Plooien, breuken en intrusies – Lagen en disconformiteiten moeten gevormd zijn voor ze
geplooid, gebroken of doorsneden werden door intrusies en ze zijn daarom ouder dan de periode
van plooiing, breukvorming of intrusie.
Regel 3: Disconformiteiten – Een erosieoppervlak (disconformiteit) is altijd jonger dan de lagen
waarop deze disconformiteit is gevormd en de verschijnselen die door de disconformiteit worden
doorsneden. De disconformiteit is altijd ouder dan de lagen die zich op de disconformiteit hebben
gevormd en de verschijnselen die dwars door de disconformiteit lopen.
Regel 4: Doorsnijdende relaties – Breuken of intrusies die andere breuken of intrusies verstoren of
doorsnijden zijn altijd jonger dan de verstoorde of doorsneden exemplaren.
Regel 5: Plooiing gaat vooraf aan breken – Over het algemeen zullen lagen die onder druk staan
eerst plooien voor ze zullen breken en daarna vindt pas verschuiving plaats. (deze paragraaf is een
vertaling van http://fliphtml5.com/snac/jhgo)
Zie ook: https://youtu.be/5EZbHCxv0NY
Bronvermelding
Alle bronnen gedownload op 9-12-2018
https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/activity-82-determining-sequenceevents-geologic-cross-sections-course-section-date-name---q19201560
https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/hypothetical-geologic-crosssection-shows-3-faults-errors-labeled-1-2-3-oldest-fault-blank-q1243687
https://www3.nd.edu/~cneal/planetearth/Lab-GeologicTime/Lab-7-Geologic-Time.pdf
http://fliphtml5.com/snac/jhgo
Voorbeelduitwerking
Bron: http://fliphtml5.com/snac/jhgo
Download