Leerinhouden Geologie

advertisement
Leerinhouden Geologie
ASO/TSO/KSO
1 Bouw van de aarde
-Schilvormige opbouw
-Belangrijkste kenmerken van de lagen
ASO Wetenschappen
1 Bouw van de aarde
-Schilvormige opbouw
-Belangrijkste kenmerken van de lagen
-Isostasie
2 Van continentendrift naar
platentektoniek
-Argumentatie voor continentendrift
(Wegener)
-Argumentatie voor seafloorspreading
met de ontdekking van het oceanisch
reliëf door de sonar
-Bijkomende argumentatie voor de
platentektoniek - paleomagnetisme ouderdom van de oceaanbodem door
diepzeeboringen
-Vaststellingen van plaatbewegingen
door satellietwaarnemingen
2 Platentektoniek en gevolgen
-Spreiding van vulkanisme,
aardbevingen en gebergten
-Platentektoniek: oceanische en
continentale platen; plaatranden en
mechanismen
-Gesteentecyclus
3 Platentektoniek en reliëfvormen
-Spreiding van vulkanisme,
aardbevingen en plooiingsgebergten
-Platentektoniek: oceanische en
continentale platen, plaatranden en
mechanismen
4
Reliëf van de oceaanbodem
continentaal plat
continentale helling
abyssale vlakten
ritsen
slenken
troggen
vulkaaneilanden
5 Gesteenten
-Indeling van de gesteenten naar
ontstaan
-Gesteentecyclus
6 Dateringsmethoden
-Superpositiemethode en/of fossielen
onderzoeken om sedimentatie te
reconstrueren
-K/Ar en C14-methode bij absoluut
dateren
3 Geologische tijdschaal
- Situering van de belangrijkste
plooiingsfasen op de geologische
tijdschaal
- Situering van enkele
klimaatswijzigingen op de geologische
tijdschaal
- Situering van de grote veranderingen
in de biologische evolutie op de
geologische tijdschaal
7 Geologische tijdschaal
-Situering van de belangrijkste
plooiingsfasen op de geologische
tijdschaal
-Situering van enkele klimaatswijzigingen
op de geologische tijdschaal
-Situering van de grote veranderingen in
de biologische evolutie op de
geologische tijdschaal
-Ligging van de continenten en de
geologische tijdschaal
8 Kwartaire klimaatsveranderingen
-Klimaatsveranderingen in het Quartair
-Dateringtechnieken zoals pollenanalyse,
varven, isotopen, dendrochronologie
-Mogelijke verklarende factoren voor
klimaatveranderingen in het Quartair
4 Geologie van België
-Relatie transgressies – geologische
structuur van België
-Relatie plooiingen - geologische
structuur van België
9 Geologie van België
-Geologische kaart van België en WestEuropa
-Invloed van vroegere
gebergtevormingen, transgressies en
regressies op de lithologie en
gelaagdheid van de Belgische
ondergrond
Download