Uploaded by User2078

Wiskunde toets 20201015

advertisement
T ___
Voornaam en naam ________________________________________
Nr.
______________
Vak
Wiskunde
Klas
2 _____________
Leerkracht
N. Huysman
Datum ______________
Hoofdstuk 2 Spiegelen, verschuiven en roteren
2.3 Verschuiven over een vector
2.4 Roteren over een hoek
/ 30
Er volgt een remediëringstaak
1
 
Vul aan: Een vector wordt bepaald door ...
/1,5
___________________________________________________________________________
2
Vul in.
/2
3
Schrijf in woorden.
/2
4
Verschuif het lijnstuk [AB] volgens de vector 𝐢𝐷⃗ .
/1
Wiskunde – T6: Hoofstuk 2 Spiegelen, verschuiven en roteren: 2.3 Verschuiven over een vector – 2.4 Roteren over een
hoek
1/4
5
Teken de ontbrekende punten, als je weet dat 𝑑
6
Vul in.
/2
7
Vul in.
/2,5
8
Is K het schuifbeeld van J bepaald door de vector 𝐹𝐺⃗ ? Verklaar je antwoord.
/1,5
Verschoven?
 ja
βƒ—
(A) = B en 𝑑
βƒ—
(X) = Y.
 nee
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wiskunde – T6: Hoofstuk 2 Spiegelen, verschuiven en roteren: 2.3 Verschuiven over een vector – 2.4 Roteren over een
hoek
2/4
/2
9
Vul aan.
Een georiënteerde hoek is een hoek die wordt bepaald door een _______________________
/1
en een _______________________ .
10
Schrap wat niet past.
ο‚· Bij een draaiing in wijzerzin is de hoek positief / negatief.
ο‚·
/1
Bij een draaiing in tegenwijzerzin is de hoek positief / negatief.
11
Teken de georiënteerde hoek 𝐴.
12
Vul in.
/2,5
13
Vul in.
/3
Wiskunde – T6: Hoofstuk 2 Spiegelen, verschuiven en roteren: 2.3 Verschuiven over een vector – 2.4 Roteren over een
hoek
3/4
/2
14
Is F2 het draaibeeld van F1 door de gegeven rotatie? Verklaar.
/3
15
Teken met behulp van een passer het beeld van F, G en H door r(O,-160°).
/3
Ben je klaar?
Lees grondig na.
Wiskunde – T6: Hoofstuk 2 Spiegelen, verschuiven en roteren: 2.3 Verschuiven over een vector – 2.4 Roteren over een
hoek
4/4
Download