Uploaded by Nabil Sadeqi

ZSO 3.4 Farmacotherapie – Middelen bij gastro-intestinale klachten

advertisement
ZSO 3.4 Farmacotherapie – Middelen bij gastro-intestinale klachten
1.
2.
3.
4.
Wanneer is er sprake van obstipatie?
Leg uit welke pathologie er achter obstipatie kan zitten.
Leg uit wat functionele obstipatie is.
Noem de verschillende niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelopties voor
obstipatie.
5. Noem de verschillende soorten laxantia.
6. Noem de belangrijkste contra-indicaties voor het gebruik van laxantia.
7. Bestudeer de verschillende oorzaken van misselijkheid en braken en geef per oorzaak
aan welke groep van middelen het meest geschikt zou zijn voor behandeling.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards