Uploaded by ciscotoy

Toets Geo H2 1-5 HAVO-VWO

advertisement
Tropische regenwouden
1a. Waar vallen de schuine zonnestralen , in hoge of lage breedte
Antwoord
1b. Waarom geven loodrecht zonnestralen meer warmte af dan schuine zonnestralen
2a. Zet de volgende landschappen in de goede volgorde van nat naar droog
Steppe-Woestijn-Tropisch regenwoud- Savanne
Antwoord:
2b. Leg uit hoe stijgingsregens ontstaan met de woorden verdamping en condensatie
Droge gebieden
3a. Welk verschil in neerslag is er tussen de steppe en de savanne
Antwoord:
3.b Welk verschil in plantengroei is er tussen de savanne en de steppe
Antwoord:
3c. Noem twee problemen die in de sahel afspelen. Ook uitleggen wat voor invloed dit heeft
voor mensen
Antwoord:
3d. Noem een voorbeeld van Irrigatie (kunstmatige bewatering van landbouw)
Antwoord:
3e. Waarom doen nomaden aan extensieve veeteelt
Antwoord:
Gematigd Klimaat
4a. Wat is het verschil tussen land en zeeklimaat
Antwoord:
4b. Bij hoeveel graden in de winter ligt de grens tussen een land en zeeklimaat.
Antwoord:
4c. Welk klimaat hebben we hier in Nederland? En Waarom
Antwoord:
Poolklimaat
5a.Op hoeveel graden beginnen de poolcirkels
Antwoord:
5b. Wat is het verschil in begroeiing tussen toendra en taiga
Antwoord:
5c. Waar leven de meeste dieren denk je? toendra of taiga
Antwoord:
6 (juist of onjuist)
a.Gebieden met een opeenhoping van mensen noem je bevolkingsspreidingb. In de savanne komen etages voorc. Temperatuur en neerslag hebben veel invloed op landschapszonesd. koude lucht kan meer water bevatten dat warme luchte. De kreeftskeerkring ligt op het noordelijk halfrond f. In gematigde zone komt geen woestijn voorg. Een overzicht van de gemiddelde temperatuur en neerslag in een gebied noem je een
klimaatdiagramh. De toendra ligt boven de poolcirkeli. als een gebied in de zomer kouder is dan gemiddeld 10 graden groeien er geen bomen-
Boomgrens
7a. Wat is een boomgrens?
Antwoord:
7b. Tussen welke drie landschappen is er een boomgrens?
Antwoord:
Bewoonbaarheid lanschapszones en Bosatlas
Welke belangrijke belangrijke factoren zorgen ervoor dat de meeste mensen in China in het
oosten wonen?
Antwoord:
Hoe verklaar je hoe het komt dat grote gebieden op aarde dunbevolkt zijn?
Antwoord:
Waar op aarde (in welke gebieden) vind je de grootste bevolkingsconcentraties en waarom?
Antwoord:
Waaruit bestaat het landschap in Siberië?
Antwoord:
Vermeld op welke kaarten je Groenland kan vinden (Bosatlas)
Antwoord:
Hoe heet de hoofdstad van Groenland en noem de coordinaten waar dit ligt.
Antwoord:
Antwoord:
Download