Infectieziekten_Tentamen_11-08-2003

advertisement
Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Vumc Amsterdam
Tentamen Medische Microbiologie voor BMW (herkansing)
Maandag 11 augustus 2003, zaal Al 03
1Wat verstaat men onder "Balanced Pathogenicity" en noem drie voorbeelden.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2a- Wat is de werkingsmechanisme van aminoglycoside antibiotica?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
b- Noem 3 verschillende manieren waarop een gram-negatieve bacterie resistent kan
worden tegen antibiotica.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3a- Op welke wijze is de commensale microflora van de darm betrokken bij het voorkomen
van darminfectie?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
b- Noem twee bacteriën die betrokken zijn bij dunne darminfecties.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
c- Noem twee bacteriën die betrokken zijn bij dikke darminfecties.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4a- Op welke wijze verloopt de activatie van complement via de klassieke route?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
b- Welke bacteriële celbestanddelen spelen een belangrijke rol bij deze route van
activatie?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
c- Noem twee belangrijk complement factoren die een rol spelen bij de afweer tegen infecties.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
5a- Wat verstaat men onder zuurstof afhankelijke killing?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
b- Noem 2 stoffen in fagocyten die betrokken zijn bij de oxidatieve killing.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
c- Noem 2 stoffen in fagocyten die betrokken zijn bij zuurstof onafhankelijke killing.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
6Beschrijf plasmid gemedieerde aanhechting van entropathogene E.coli (EPEC) aan de
epitheelcel van de dunne darm.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
7Geef drie mechanismen die bijdragen dat een bacterie of virale infectie beperkt blijft tot
het epitheel en zich niet verder verspreid door het lichaam.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
8Micro-organismen worden uitgefilterd en geïnactiveerd in de lymfknopen.
Onder welke omstandigheden faalt dit systeem?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
9Micro-organismen kunnen zowel intracellulair als vrij in het plasma door het bloed
getransporteerd worden.
Leg uit waarom erythrocyten door weinig micro-organismen gebruik worden om intracellulair
getransporteerd te worden?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
10Beschrijf hoe Cholera toxine gebruik maakt van cellulaire mechanismen van de gastheer
voor zijn transport.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
11a- Beschrijf antigen shift en antigen drift
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
b- Hoe komen deze tot stand
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
c- Leg het verband uit tussen antigen shift en het optreden van pandemieën
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
12a- wat wordt verstaan onder tandplak?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
b- Wat is belangrijke bestanddeel van tandplak?
………………………………………………………………………………………………………………………….
c- Welke enzym is betrokken bij de productie van tandplak?
………………………………………………………………………………………………………………………….
Download