Zijn spinnen wel of geen insecten

advertisement
Zijn spinnen wel of geen insecten?
A: Geen insecten (vaak heeft een insect ook
vleugels en voelsprieten)
Noem 2 groenten waarvan wij de bol eten:
A: bijvoorbeeld ui, prei
Noem 2 soorten weidevogels (vogels die
nesten maken in weilanden)
A: bijvoorbeeld grutto, kievit, wulp en
tureluur
Wat is of doet een parasiet?
Hoe heet het geluid dat vleermuizen
maken waarmee ze hun omgeving kunnen
horen?
A: Echocolatie (een heel hoog geluid,
mensen kunnen het niet horen)
Noem 2 groenten waarvan wij de bladeren
eten:
A: bijvoorbeeld sla, boerenkool, andijvie,
spinazie, groene kool, rode kool, witte kool
Wat zijn amfibieën?
A: Dieren met een wervelkolom die in het
water en op land kunnen leven. Bv. een
kikker, salamander of een pad.
Wat betekent ‘duurzame energie’?
A: Een parasiet leeft van een mens of dier.
Denk aan de lintworm, die leeft in de mens
en overleeft bij de darmen.
Welk seizoen is voor sommige dieren lastig
om te overleven?
A: Energie die wordt opgewerkt uit bronnen
die er voor altijd zijn, en dus duurzaam zijn.
A: de winter, want dan is weinig eten en is
het koud
Wat is hooikoorts?
A: bijvoorbeeld maïs, gerst, gierst, haver,
rogger, haver, rijst, tarwe en spelt
Hoe zwaar is een tijger ongeveer?
A: Een allergie voor stuifmeel en/of pollen
(grassen maken veel stuifmeel aan)
Hoeveel planeten kennen we?
A: Rond de 170 kilo
Noem drie soorten graan:
Hoe noem je het proces waarbij planten en
bomen zonlicht opvangen en hier voor
zichzelf voedsel van maken?
A: 8
Welke twee manieren van bestuiving zijn
er?
A: fotosynthese
Noem twee bekende soorten naaldbomen:
A: Bestuiving door wind en bestuiving door
insecten
Welke stof in je lichaam zorgt voor een
gevoel van energie en enthousiasme?
A: bijvoorbeeld: een spar, een den of een
lariks
Hoeveel weken duurt de zwangerschap
van een mens?
A: Adrenaline
Op welke leeftijd wordt je al volwassene
gezien?
A: gemiddeld 40 weken
Vanaf welke leeftijd noem je iemand
‘bejaard’?
A: Op 21 jaar
A: Vanaf 65 jaar
Waar wordt glas van gemaakt?
Waarom maken boeren soms gebruik van
bestrijdingsmiddelen?
A: Van zand
A: Om ongedierte weg te houden van
bijvoorbeeld gewassen op het land
Is de zon een planeet of een ster?
Hoe halen dolfijnen adem?
A: Met een blaasgat, die zit op hun kop
Wat is een spijsverteringkanaal?
A: Een ster
Waarom kunnen mensen niet zonder
bomen leven?
A: De weg die eten aflegt door de darmen
voordat het poep wordt
Welke twee polen kennen we op de aarde?
A: Bomen maken zuurstof, en zonder
zuurstof kunnen we niet leven
Welke vijf zintuigen heeft de mens?
A: De Noordpool en de Zuidpool
Wie was de eerste man op de maan?
A: horen, ruiken, voelen, zien en proeven
Hoe kan het dat bladeren in de herfst van
de bomen vallen?
A: Neil Armstrong
A: De wortels van de bomen nemen geen
vocht meer op
Download