Uploaded by m.p.traas

oefenVT

advertisement
Vaardigheden toets 1
Wortels (zie boek)
Opgave 1
Bereken en schrijf het antwoord in één breuk.
2p
a
a 2a

b 3b
(2p)
b
1
p

1 p 1 p
Schrijf zonder haakjes en zo kort mogelijk.
2p
2p
(3 p  7)(4  7 p)
d
5m(m  3)(4  m)
e Stel een lineaire functie op bij een lijn door (3; 17,2) en (12, -3,2)
c
Opgave 2
Een vliegreis voor 5 personen naar Guatemala kost € 9.500,-.
Er komt nog 1,79 % aan vliegtuigbelastingen bij.
a
Bereken de nieuwe prijs van de vliegreis.
b
De prijs van een boormachine exclusief 21% btw is € 149,95.
Bereken de prijs inclusief btw.
Opgave 3
Een projectiel wordt weggeschoten vanaf een hoog punt.
De hoogte h in meters na t seconden wordt berekend met
2
de formule h  5t  35t  18 .
1p
a
Vanaf welke hoogte wordt het projectiel
weggeschoten?
3p
b
Wat is de maximale hoogte die het projectiel bereikt?
3p
c
Na hoeveel seconden bereikt het projectiel de grond?
30min
Download