Uploaded by bart.vann

Cursus LOGO

advertisement
G. Van den Broeck
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
0
Inhoud
1. Wat is een Universele Logische module?
P. 2
2. Uitvoeringen van LOGO
P. 6
3. Opbouw van de LOGO
P. 8
4. LOGO monteren en demonteren
P. 11
5. De LOGO aansluiten
P. 13
6. Werkingsprincipe van de LOGO
P. 16
7. Programmeermogelijkheden met de LOGO
P. 17
8. Opstarten en afsluiten LOGO software
P. 20
9. Een programma maken
P. 24
10. Een programma simuleren
P. 25
11. Commentaar toevoegen
P. 28
1
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
1. Wat is een Universele Logische
Module?
Verschillende fabrikanten hebben Logische modules in hun gamma.
Enkele voorbeelden zijn:
SIEMENS LOGO
Telemecanique EASY
Verder in de cursus wordt enkel de SIEMENS LOGO verder besproken.
Doel van de LOGO:
Het doel van de LOGO is de stuurkring van een elektrische schakeling te
schakelen in een programmeerbare module.
Dit wil zeggen dat alle hulpcontacten, hulprelais, tijdvertragingen, … en
de bedrading van de stuurkring wegvallen uit de elektrische schakeling.
Deze worden geprogrammeerd in de LOGO.
2
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
De LOGO is:
Universeel toepasbaar in:
o huisinstallaties
− trappenhuisverlichting
− buitenverlichting
− zonnewering
− etalageverlichting
− rolluiken
− …
o Machine- en schakelkastenbouw
− werktuigmachines
− poortbesturingen
− ventilatiesystemen
− bedrijfswaterpompen
− …
Een logische digitale sturing:
o programmeerbaar
o vervangt de relaissturing
Modulair:
o installatie mogelijk in modulaire kast
o modulair uitbreidbaar
Voordelen van de LOGO:
Relatief goedkoop in aankoop
Plaatsbesparing
o geen hulprelais nodig
o minder draadgoot
o kleinere schakelkast
3
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Tijdbesparing
o veel minder bedrading
o bij seriewerk enkel overdracht van het programma nodig
o eenvoudig aanpassingen aan te brengen in het programma
Installatie goedkoper
Voorbeeld van een schakelkast met relaissturing
4
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Voorbeeld van een schakelkast met LOGO
5
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
2. Uitvoeringen van LOGO
Basismodule LOGO zonder display:
De LOGO zonder display vindt zijn gebruik in
toestellen die in serie geproduceerd worden.
Het programma wordt opgeladen en de LOGO
wordt in het toestel gemonteerd. Externen kunnen
geen wijzigingen in het programma aanbrengen.
Het programma kan beveiligd worden met een
paswoord.
De LOGO zonder display is goedkoper dan de
variant met display.
Basismodule LOGO met display:
De LOGO met display heeft het voordeel dat hij
doormiddel van programmeerknoppen ter plaatse
In de installatiekast programmeerbaar is. Zodanig is
het eenvoudig om wijzigingen aan te brengen in het
programma alsook het wijzigen van parameters. Het
programma kan eveneens als de LOGO zonder
display beveiligd worden met een paswoord.
Een nadeel is dat hij duurder is dan de variant
zonder display.
De spanningklassen:
De LOGO is verkrijgbaar in twee spanningklassen:
o Klasse 1 ≤ 24 V: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC
o Klasse 2 > 24 V: 115 V …. 240 V AC/DC
6
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
De uitbreidingsmodule:
De uitbreidingsmodule is verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
o De digitale module: Deze is verkrijgbaar in
spanningsklasse 1 & 2
o De analoge module: Twee spanningen 12 V DC &
24 V DC (zie LOGO handboek en 7BIE)
o De communicatiemodule ASI-bus (zie LOGO
handboek en 7BIE)
Voor LOGO en digitale uitbreidingsmodule moet
de voedingspanning hetzelfde zijn
7
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
3. Opbouw van de LOGO
Vooraanzicht basismodule:
1. voeding
2. ingangen
4. display
5. interface aansluiting
6. toetsenpaneel
3. uitgangen
1. Voeding: Hieraan wordt de nominale werkspanning aangelegd
(Un) afhankelijk van het type LOGO.
2. Ingangen; Aan de 8 ingangen worden de sensoren aangesloten.
Dit kunnen drukknoppen, schakelaars, benaderingschakelaars,
eindeloopschakelaars, …, zijn.
3. Uitgangen: Aan de 4 uitgangen worden de actoren aangesloten.
Dit kunnen contactoren, verlichting, spoelen van ventielen, …, zijn.
4. Display: Op de display geeft het programma, de toestand van de
in- en uitgangen, de parameters, datum en tijd, …, weer.
5. Interface aansluiting: Dit is de communicatieverbinding tussen de
LOGO en een PC voor de programma-uitwisseling.
6. Toetsenpaneel: De cursor- en programmeer toetsen om het
programma in de LOGO in te geven of te wijzigen.
8
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Rechter zijaanzicht basismodule:
Interface voor uitbreidingsmodule
Mechanische
coderingbussen (voor
coderingstiften van de
uitbreidingsmodule)
Vooraanzicht uitbreidingsmodule:
De LOGO uitbreidingsmodule heeft ongeveer dezelfde opbouw als de
LOGO basismodule.
voeding
4 ingangen
Verbindingschuif
voor interface
mechanische
coderingstiften
4 uitgangen
9
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Rechter zijaanzicht uitbreidingsmodule:
Interface voor uitbreidingsmodule
Rechter
zijaanzicht
Mechanische
coderingbussen (voor
coderingstiften voor een
tweede of derde
uitbreidingsmodule)
Linker zijaanzicht uitbreidingsmodule:
Interface
Mechanische
coderingstiften
10
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
4. LOGO monteren en demonteren
DIN-rail montage;
1. Plaats de basismodule
op de DIN-rail.
2. Zorg dat de
montageschuif zich
vergrendeld op de DINrail.
3. Neem de afscherming
van de interface weg.
4. Plaats de
uitbreidingsmodule op
dezelfde wijze als de
basismodule.
5. Schuif de uitbreidingsmodule tegen de basismodule.
6. Druk zacht op de verbindingschuif en vergrendel door naar rechts
te schuiven.
Voor demontage: werk omgekeerd
Wandmontage;
1. Schuif de montageschuiven
naar buiten.
2. Bevestig met een bout M4 of
een schroef ø4 mm.
11
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
3. Schema voor de boorgaten.
1. Basismodule
2. uitbreidingsmodule
12
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
5. De LOGO aansluiten
Algemeen:
o Gebruik een platte schroevendraaier van 3 mm.
o Oefen niet te veel kracht uit op de kleine schroeven en klemmen.
o Door het ontwerp van de klemmen zijn draadhulzen niet nodig.
o De klemmen zijn voorzien voor draadsecties: 1 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Aansluitklemmen:
Voeding: De aansluiting aan de klemmen L1, N of
L+,M is afhankelijk van het type LOGO.
Ingangen: De klemmen 1, …,8 zijn
verdeeld in 2 groepen van 4 klemmen.
Uitgangen: De klemmen Q1, …,
Q4 zijn relaiscontacten.
Aansluiten van de ingangen:
De sensoren schakelen L1 en
worden aan de ingangen I1, …,
I8 aangesloten.
13
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Aansluiten van de uitgangen:
L1 wordt aangelegd
aan de relaiscontacten
Q1, …, Q4 die de
actoren schakelen.
L1
N
Aansluiten overzicht:
14
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Aansluiten van sensoren verdeeld tussen verschillende
fasen:
De ingangen zijn verdeeld
in twee blokken van 4
ingangen.
Per blok van 4 kunnen de
sensoren aan een
verschillende fase
aangesloten worden.
Andere aansluitmogelijkheden:
o Aansluiten andere types LOGO en andere
aansluitmogelijkheden: zie het LOGO
handboek
o Aansluiten van tweedraad en meerdraad
sensoren: zie de cursus sensoren
15
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
6. Werkingsprincipe van de LOGO
S
E
N
S
O
R
E
N
I
N
G
A
N
G
E
N
PROGRAMMA
EN
VERWERKING
U
I
T
G
A
N
G
E
N
A
C
T
O
R
E
N
o De sensoren geven een signaal 1 of 0 (spanning of geen spanning)
door aan de ingangen.
o De informatie van de ingangen wordt door het programma
verwerkt.
o Het resultaat van de verwerkte informatie gaan de uitgangen al dan
niet schakelen.
o Afhankelijk van de toestand van de uitgangen gaan de actoren al
dan niet aangestuurd worden
16
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
7. Programmeermogelijkheden met
de LOGO
De LOGO programmeren met het toetsenbord en de
display:
Voordelen:
o Programmeerbaar zonder externe
apparatuur.
o Programma aanpassen in de stuurkast.
o Parameters aanpassen in de stuurkast.
o Toestand van in- en uitgangen opvolgbaar in
de stuurkast.
Nadelen:
o Geen overzicht over het totale programma
tijdens het programmeren.
o Enkel programmeerbaar in
functieblokdiagram.
Alle info rond dit item in de LOGO handleiding
De LOGO programmeren met LOGO software
Belangrijkste eigenschappen:
o Simulatie mogelijk op PC.
o Opslaan van de programma’s
o Overdracht van het
programma:
- van LOGO naar PC
17
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
- van PC naar LOGO
o Programmeerbaar in functieblokdiagram en ladderdiagram.
o Goed overzicht tijdens het programmeren.
o Afdrukken van een overzichtschema van het schakelprogramma.
Programmeren in functieblokdiagram
Links-rechts schakeling in functieblokdiagram:
Mensen die begaan zij met het werken met Boole algebra en de
functieblokken programmeren in functieblok diagram.
Alle info rond dit item in de LOGO handleiding
18
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Programmeren in ladderdiagram
Omkeerschakeling in ladderdiagram
Elektrisch schema van de omkeerschakeling
Er is veel gelijkenis tussen de bovenstaande schema’s. Vergelijk de in
de schema’s de codering I met S en Q met K en de opbouw van de
schema’s. Men vindt de symbolen en de codering op gelijkaardige wijze
terug in beide schema’s.
Het ladderdiagram wordt gebruikt door mensen die begaan zijn met
elektrische schema’s.
19
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
8. Opstarten en afsluiten LOGO
software
Een nieuw bestand aanmaken:
1. Maak een bestandsmap aan op de geheugenstick:
2. Start het programma:
3. Open een nieuw LOGO bestand:
4. Aanmaken eigenschappen van het project:
Uw naam
Titel oefening
Klik OK
20
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
5. Sluiten van het infovenster:
6. Converteren naar ladder diagram:
7. Afsluiten van het functieblokdiagram:
1. Rechts
2.Klik
21
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Het afsluiten en opslaan van bestanden
De software afsluiten
1. Afsluiten:
Klik
2. Sluiten en opslaan van bestanden:
1. Selecteer de bestanden
2. Klik
3. Opslaan en benoemen van een bestand:
1. Blader naar de
map op de
geheugenstick
2.Titel oefening en uw naam
3. Klik
22
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Eén bestand afsluiten
2. Klik
1. Selecteer bestand
OFWEL
2. Klik
3. Klik
1. Selecteer
bestand
Een bestaand bestand openen
1. Klik
2. Blader naar de map op de
geheugenstick en selecteer
bestand
3. Klik
23
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
9. Een programma maken
1. Klik
Ingangen en uitgangen
3. Wijs het symbool
aan een ingang toe
4. Klik
2. Klik op het
programmaveld
Oefening: VolgOefening:
onderstaande instructies
1. Plaats de in- en uitgangen
2. Wijs het sluitingscontact toe
aan de uitgang Q1
3. Klik
verbindingsymbool
4. Sleep de cursor
tussen de contactpunten
om te verbinden
24
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
10. Een programma simuleren
Simulatie starten:
ROOD = 1
Klik op de simulatieknop
BLAUW = 0
Schakelen
ingangen I
Toestand
uitgangen Q
Een schakelaar omzetten naar een drukknop:
1. Rechts klik
2. Klik
3. Selecteer
4. Klik
25
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Oefening: START-STOP 1
1. Maak het onderstaand programma
en stel de simulatie in
2. Stel I2 in de simulatie in als maakcontact
3. Stel I1 in de simulatie in als verbreekcontact
Werkt de schakeling correct? …………
Oefening: START-STOP 2
1. Maak het onderstaand programma
en stel de simulatie in
2. Stel I2 in de simulatie in als maakcontact
3. Stel I1 in de simulatie in als verbreekcontact
Werkt de schakeling correct? …………
26
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Verklaring van de oefeningen Start-Stop 1 & 2
Ruststand
Signaal
doorgeven
K7
Signaal
inverteren
De schakelaars en drukknoppen in de simulatiemodus moeten
beschouwd worden als de sensoren die aangesloten worden aan de
ingangen van de LOGO.
De sluitingscontacten (I7) en de openingscontacten (I1) bepalen hoe
het signaal van de sensoren wordt doorgegeven in het programma.
De sluitingscontacten zullen het signaal doorgeven van de toestand
van de sensoren 1 of 0 (zie in bovenstaande figuur de schakeling met
ingang 7 (I7).
De openingscontacten zullen het signaal van de sensoren inverteren
(omkeren). Dit wil zeggen: 1 van de sensor wordt 0 in het programma
en andersom.
Hieronder een schematische voorstelling van de juiste oplossing voor
de Start-Stop schakeling.
27
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
11. Commentaar toevoegen
Commentaar bij symbolen:
2. Selecteer
1. Dubbel klik
3. Typ comentaar
4. Klik
Alle symbolen met dezelfde code
krijgen gelijk dezelfde commentaar
Willekeurig commentaar plaatsen:
2. Klik in het programmeerveld
1. Klik
3. Typ commentaar
De commentaar kan na selecteren naar de juiste plaats versleept
worden.
28
G. Van den Broeck
Basiscursus
Universele Logische Module
Download