Het NIMOS-logo

advertisement
Het NIMOS-logo
Wat symboliseren de kleuren van het NIMOS logo?
•
•
•
•
•
Blauw staat voor water
De kleur wit voor lucht
Groen symboliseert het milieu
Geel staat voor energie (de zon)
Rood staat symbool voor een goed milieu als de
kloppende ader voor een gezond leven.
• De kleur zwart staat voor de bodem en alle natuurlijke
hulpbronnen van de Aarde.
Onder milieu wordt verstaan:
•
•
•
•
De mensheid
Economie
Ecologie
Ontwikkeling, Vrede, Veiligheid.
De vormgeving van het logo
Voor een optimaal leven zou de mens in evenwicht moeten
staan met zijn totale milieu, dus in evenwicht met water,
bodem en lucht. Het logo laat dit evenwicht duidelijk zien;
de basisvorm is een kubus, verdeeld in vier gelijke delen
die de peilers moeten weergeven waaruit een gezond en
duurzaam milieu bestaat.
Dit tijdloos logo reflecteert drie dimensies. Dit om aan te
geven dat wij als mens in een multi-dimensionale wereld
vertoeven.
Het logo is een goede weerspiegeling van het imago dat het
NIMOS binnen de gemeenschap heeft als te zijn het
instituut dat staat voor het ontwikkelen en behouden van
een goed milieu voor elke Surinamer.
Download